תפן 2 בסמוך לכפר?


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
יעקב זיו

הועדה לאיכות הסביבה: תכנית א.ת. שלב ג' "מכבסת מילים". המתכננים לא הפנימו ההערות.

כפרניק בתפן_2 תפן 2 בסמוך לכפר?

האפשרות שאזור תעשיה שלב ג' יהיה בדומה לתפן, ע"י שימוש במכבסת מילים כמו "תעשייה קלה" או "תעשייה מתקדמת ונקייה" נשללה על הסף. האפשרות שכפר ורדים יאלץ להתמודד עם אזור תעשייה נוסף, בדומה לתפן, מצידו המערבי, תהייה בלתי נסבלת.

 

סיון יחיאלי הבטיח שבמידה והסתייגויות הוועדה לא יתקבלו, הוא ידרוש לפרק את השותפות עם מעלות. האפשרות שהחלק של מעלות ימשיך להתנהל לפי הפרוגראמה נוכחית אינה מפחיתה מפוטנציאל הזיהום אליה עלול כפר ורדים להיחשף.

 

 

סיכום ישיבת הועדה לאיכות הסביבה בכפר ורדים:

 

נוכחים: יובל, מוטי, עדנה, טוביה, צילה, דורית, תמי, מאיר, לידיה, ארנון, ניר, יואב, אהרון ויעקב.

 

1.פרוגראמה לאזור תעסוקה משותף למעלות וכפר ורדים בשלב ג'

מזה שלוש שנים, מאז שהחלו שלבי התכנון והאישור של שלב ג', ניסתה המועצה בשיתוף עם הוועדה לאיכות סביבה להטביע את חותמה על המיזם. דגש מיוחד הושם על אפיון אזור התעסוקה. הכוונה המוצהרת הייתה והינה שאזור זה לא יהיה אזור תעשייה אלא אזור תעסוקה שיכלול משרדים, עסקים, מעבדות מחקר, קליניקות ואחרים, שלא ייצרו פליטות מזהמות לאוויר או למערכת הביוב. (משהו בדומה למתחם עתידים בין ת"א והרצליה, או מתחם העסקים והמחקר בנס ציונה).

 

 

כפרניק בתפן_3 תפן 2 בסמוך לכפר?

 

 

האפשרות שאזור זה יהפוך לאזור תעשייה, בדומה לתפן, ע"י שימוש (בפרוגראמה) במכבסת מילים, בלתי מוגדרות, כמו "תעשייה קלה" או "תעשייה מתקדמת ונקייה" נשללה על הסף. האפשרות שכפר ורדים יאלץ להתמודד עם אזור תעשייה נוסף, בדומה לתפן, מצידו המערבי, תהייה בלתי נסבלת ותפחית מהאטרקטיביות שלו.

במהלך 2010, העבירה הוועדה, באמצאות המועצה, את הערותיה למתכנן מטעם המינהל (סיטי לינק) שעסק בהכנת הפרוגראמה. לפני כחודש וחצי קיבלה הוועדה טיוטה סופית של הפרוגראמה שתוגש בקרוב לאישור הוועדה המחוזית. להפתעתנו התברר שהערות הוועדה לא הופנמו בגוף הפרוגראמה. מה שחמור באותה מידה, שלא היה מעקב של המועצה שיוודא ביצוע.

הטבלה המצורפת מסכמת את ההערות שהוגשו לפני שלוש שנים ואת ההסתייגויות של הוועדה מהפרוגראמה הנוכחית.

ראש המועצה הבטיח שבמידה והסתייגויות הוועדה לא יתקבלו, הוא ידרוש לפרק את השותפות עם מעלות.( האפשרות שהחלק של מעלות ימשיך להתנהל לפי הפרוגראמה נוכחית אינה מפחיתה מפוטנציאל הזיהום אליה עלול כפר ורדים להיחשף.)

 

 

פרוגראמה לאזור תעשייה שלב ג'

תכנית הגשה מ-09/10/12

הצעה לשינוי

הערות

סעיף 3.2 טבלת שטחים

במצב קיים,  מוקצה 17.9% לשטחים פתוחים ו-0% לתעשייה קלה ומלאכה.

במצב מוצע מוקצה 14.5% לתעשייה קלה ו1.8% בלבד לשטחים פתוחים

 

 

במצב מוצע:

 1. לבטל תעשייה קלה  ומלאכה
 2. להשאיר את השצ"פים כשטח ירוק.

 

השינוי ממצב קיים למוצע נוגד תב"ע קיימת  ואת כוונת היישוב.

סעיף 4.1.1 שימושים

בסיפא כתוב:"ישמש לתעשייה מתקדמת ונקייה.."

 

למען הסר ספק התעשיות הבאות, או מרכיבים בתהליכי ייצור של מפעל שאושר, לא יותרו באזור התעסוקה:

 • תעשיות מזון
 • תעשיית טכסטיל בסיסית- ייצור סיבים וצביעה
 • תעשיית נייר בסיסית
 • תעשיית מוצרים כימיים ומוצרי נפט וגז
 • תעשיית מתכת בסיסית
 • שירותי תברואה (עיבוד אשפה, מתקני טיהור שפכים שמקורם מחוץ לאזור התעשייה)
 • תעשיות כימיות ומטלורגיות
 • ייצור חומרי הדברה
 •  תעשיות מלט, בלוקים, בטון מוכן
 •  תעשייה ואחסון חומרי נפץ
 • מילוי מכלי גפ"ם  או כל גז מעובה אחר.

אין לאפשר אש גלויה. הדלק היחידי שיותר לשימוש הוא גז.

 

 

המונח תעשייה מתקדמת ונקייה לא מוגדר.

4.1.2 הוראות

4.1.2 ג. (2) ארובות

כתוב: "גובה ארובות יקבע לפי שיקולים פונקציונאליים"

4.1.2 ג. (2) עיצוב מבנים

"חומרי הגמר ….. יהיו מחומרים עמידים וקשיחים"

 

 

 

 

להוסיף:" לא יהיו ארובות הפולטות חומרים מזהמים .לא תורשנה ארובות הנדרשות לתהליך הייצור" 

 

חומרי הגמר יהיו חיפוי אבן, ובטון חשוף.

קירות מסך מאלומיניום ו/או זכוכית בלבד.

 

 

 

 

 

 

חומרי הגמר אינם מוגדרים בנוסח הקיים.

4.2.1 א. שימושים

כתוב: " ישמש לתעשייה מתקדמת ונקייה…."

לבטל את כל הסעיף.

כאמור למעלה "תעשייה נקייה ומתקדמת" אינו מושג מוגדר. כמו כן נוגד לתב"ע וכוונת היישוב.

סעיף 6.4 תנאים להיתר בנייה

6.4 (5) קווי חשמל תת קרקעיים

 

 

 

 

6.4 (6) אנטנות תקשורת

 

6.4(8) ביוב

 

 

6.4 א.(10) סקר סביבתי: "הגשת סקר סביבתי …….  ואמצעים שינקטו למזעורן"

 

6.4 (10) (ב)רעש

 

 

6.4 (10) (ג)איכות אוויר:

 

 

6.9 (4) (ה) – רעש

 

 

 

 

6.4 (10) (ד) קרינה רדיואקטיבית

 

 

להוסיף: "קווי חשמל תת קרקעיים יהיו ברמת מיסוך שתבטיח  רמת קרינה א"מ , שאינה עולה על המלצת המשרד להגנת הסביבה."

 

להוסיף: "לא יורשו הקמת אנטנות סלולאריות."

להוסיף:" לא יורשו מפעלים הדורשים ביוב תעשייתי בתהליך הייצור והאחסון"

 

להוסיף: "הדרושים לעמידה בחוקים ובתקנות המתאימות"

 

להוסיף: "פתרונות בידוד להורדת רמת הרעש לזו המותרת באזורי מגורים".

 

להוסיף:"לא יותרו מפעלים הדורשים פליטות מזהמים בייצור ואחסון."

 

למחוק את הפסקה :" באזור ביעוד תעשייה קלה ומלאכה, מפלסי הרעש

המרביים לא יעלו על המפלסים הקבועים בתקנות עבור אזורי תעשייה"

 

להוסיף: "איסור שימוש בחומרים רדיואקטיביים בתהליכי ייצור ואחסון ."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"מזעור השפעות סביבתיות" אינו מוגדר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 הוראות והנחיות לבנייה ירוקה

כתוב:" תכנון יעשה בהתאם לעקרונות תקן ישראלי 5281"

צ.ל.: תכנון המגרשים יעשה לפי תקן ישראלי 5281 לבנייה ירוקה.

הניסוח הקיים מאפשר סטייה מתקן בנייה ירוקה.

סעיף  6.9 א. מיון מפעלים

(2) א: כתוב " לא יכנס מפעל שלא יוכל לעמוד בתקן TALUFT

 

 

צ.ל.: כל המפעלים והעסקים יעמדו בתקן TALUFT  העדכני וחוק אוויר נקי

 

הנוסח הקיים מאפשר להכניס כל סוג תעשייה.

 

דורית אבנט, טוביה ארז, יעקב זיו  12/02/2012  

 

 

 

2. תכנית בינוי לשלב ג'

כדי להבטיח שהתכנון המפורט של ג' יעמוד בעקרונות הבנייה הירוקה ממליצה הוועדה שהמועצה תכין, מוקדם ככל האפשר, "תקנון לבנייה ירוקה בשלב ג'". תקנון זה יקבל תוקף סטטוטורי בוועדה המקומית ויהווה מסמך מנחה למתכננים ולבונים. במתחם החדש.

התקנון יוכן ע"י וועדת היגוי שתמונה ע"י המועצה ויאושר ע"י הוועדה לאיכות הסביבה.

 

סיכמו

טוביה ארז, יעקב זיו

 

 

תגובות פייסבוק


0 תגובות

 1. מודאג בצדק הגב

  ראש מועצה שחושב רק על עתידו
  ראש מועצת כפר ורדים מוביל אותנו למציאות תהומית עורו עורו תושבים פן יאוחר לכולנו!

 2. 426947 הגב

  טוביה ארז (מי זה?) ויעקב זיו חבר המועצה פועלים נגד סיוון וציון
  מועצה

 3. סיבוני הגב

  עו”ד בוב חו ח”מ יוסי מילא ח”מאסנת אקירב וח”מ עודד נוריאל אייכם?
  רק פטפוטים ואיומים.

 4. צילה הגב

  נגיד שתפורק השותפות עם מעלות
  בגלל חילוקי דעות, מה זה יעזור אם יהיו שם מפעלים מזהמים?
  נישאר קרחים מכאן ומכאן…
  גם בלי אזור תעשייה שנוכל להנות מכספי הארנונה וגם עם תעשייה מזהמת.

 5. תושב הגב

  וכשהכל כבר יהיה קיים – מי יפקח שיישאר נקי?
  מי האחראי, האבא והאמא של כל הבנייה הזו, שיפקח, יאסור ויתיר מה נכון לבנות ומה לא יקום ולא יהיה – לפי הטבלה המבטיחה הזו? אחרי הקמת האזור והפעלתו – מי מבטיח שלא ייעשו דברים מאחורי גב התושבים? לא, כי בתפן ההפרות קיימות, ואין פוצה פה. האחראים לא מוזכרים. אולי מכבסת המלים תשאיר את הכביסה נקייה, אבל ה’מים’ יהיו עכורים ואף אחד לא יקח אחריות לנקיונם. מכירים את הסרט הזה.

 6. מודאגת מאוד' הגב

  לא להתקפל
  לא לוותר. זה בנפשנו

 7. קורא בקפה הגב

  אחד בפה ואחד בלב
  אותם אלו שזועקים מרה נגד (ובצדק) נגד מפעלים מזהמים, דורשים מראש המועצה לדרוש שאזור תפן יהיה שייך לכפר ורדים כדי לזכות בארנונה. אותם אלה השמים מקלות בגלגלי אזור התעשיה בשלב ג’, רוצים בכל ליבם אזור תעשיה בשלב ג’ שיכניס כסף מארנונה לכפר ורדים.
  האם משהו ערך סקר איזה מפעלי תעשייה \ משרדים רוצים בכלל לעבור\להיות בשלב ב’ במיוחד שכל מחרחרי הריב מכפר ורדים יישבו להם על הוריד?
  לבסוף כפר ורדים ישרא אזור נקי ומת.

 8. יעקב זיו (אחד "ממחרחרי הריב") הגב

  לקורא בקפה
  אני מבין שלא איכפת לך לגור ביישוב מזוהם, העיקר שערך הבית שלך לא ירד ושלא תחויב בארנונה גבוהה.

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן