תיקו 1:1


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
עודד שלומות

הארנונה ב-2013 תעלה ב-2.3% (תיאום אינפלציוני).

נדחתה בקשת יחיאלי לגביית 80% על שטחי שירות.

כפרניק מועצה 29נובמבר 2010 034 תיקו 1:1

 

מועצת כפר ורדים בדיון סוער:

 

נדחתה (6:3) הצעת האופוזיציה "להקפיא" עליית הארנונה בשיעור 2.3 אחוז (תיאום אינפלציוני) ב-2013.

 

נדחתה (4:5) בקשת סיון יחיאלי לגביית 80 אחוז על שטחי שירות.

 

בתום ישיבת מועצה סוערת בנושא תעריפי הארנונה בכפר ורדים בשנת 2013 – נערכו שתי הצבעות עיקריות:

בראשונה, נדחתה הצעתם של אסנת עקירב, יוסי מילוא ועודד נוריאל לפנות למשרד הפנים בבקשה שלא להעלות את הארנונה בשנה בקרובה ב-2.3 אחוז. זאת העלאה "אוטומטית" בכל הרשויות הנגזרת מתחשיב אינפלציוני.

בעד ההצעה: אסנת עקירב, יוסי מילוא ועודד נוריאל.

נגד: סיון יחיאלי, דבירה גזית, איריס וקנין, אורי אמיתי, יעקב זיו ומאיר גרינפלד.

 

כפרניק מועצה 29נובמבר 2010 035 תיקו 1:1

 

**

לאחר מכן נערך דיון בבקשת ראש המועצה לאשר גביית ארנונה לשטחי שירות בשיעור של 80 אחוז משטח עיקרי, או לחילופין להעלות את הארנונה באופן כזה שיפצה על ההפרש בגביית הארנונה על שטחי השירות (כיום 60 אחוז).

 

בקשתו של יחיאלי נדחתה.

בעד הצעת ראש המועצה: סיון יחיאלי, דבירה גזית, אורי אמיתי ויעקב זיו.

נגד: אסנת עקירב, איריס וקנין, יוסי מילוא, מאיר גרינפלד ועודד נוריאל.

 

***

 

 

עדכון ופירוט (1/12/12):

 

הישיבה נפתחה בתשובתו של סיון יחיאלי לשאילתה (מה ההצדקה להעלאה זו, לנוכח עול הארנונה הכבד הרובץ כבר על התושבים – כ-12,000 ₪ לשנה למשפחה?) אותה הגישו עקירב, מילוא ונוריאל.

 

עיקרי תשובת יחיאלי (וגם שאר הדברים בהמשך מובאים בתמצית, ולעיתים לא ע"פ הסדר):

השאילתה מתיימרת להציג נתונים על הארנונה הממוצעת למשפחה ודמי השכירות הממוצעים לבית, אך היא מציגה נתונים שגויים, בלשון המעטה. בכפר ורדים 1,560 בתי אב. אילו הארנונה הממוצעת היתה 12,000 ₪, אזי ההכנסות מארנונה היו 18.72 מילון ₪, בעוד שהארנונה הצפויה לא תעלה על 14.7 מליון ₪.

בשאילתה נטען כי דמי השכירות הממוצעים בכפר הוא כ-500 דולר בחודש. ע"פ נתוני המועצה הסכום האמיתי רחוק מכך.

 

כן השיב יחיאלי לבקשת השלושה לבקש ממשרד הפנים שלא להעלות את הארנונה ב-2.3 אחוז (עליה אוטומטית שאיננה צריכה את אישור המועצה ומשרד הפנים, והנגזרת מהאינפלציה): אישור ההצעה יביא לשחיקה נוספת בהכנסות המועצה, שממילא נשחקו, ויחריף את הפגיעה בשירותים המוניציפאליים הבסיסיים שהרשות, כמו יתר הרשויות בארץ, ממילא מתקשה לספק.

נוריאל: במועצה תוכנית מגרה, שהוכנה בתקציב 2012 כפועל יוצא מהכנסות שבספק, למשל המתקנים הפוטו-וולטאים, לקיצוץ חצי מליון ₪. יש להפעיל קיצוץ זה. הגשנו בעבר גם תוכנית לקיצוץ 2.5 מיליון ₪ מהוצאות המועצה.

עקירב: העלאת הארנונה מיועדת לסגור בור. מוכנה להעלות ארנונה אפילו ב-20 אחוז, בתנאי שיתבצע דיון מסודר ומעמיק על "סכום אפס" בכל הוצאות המועצה, דבר שאני מבקשת כבר שנים.

גרינפלד: לא מדובר בהעלאה ריאלית, אלא ב"תוספת יוקר". זו המועצה הראשונה שאיננה מגדילה את היקף ההלוואות, המשעבדות את העתיד.

מילוא: התושבים כבר אינם יכולים לעמוד בנטל, ובמידת הצורך צריך לבחון גם לקיחת הלוואות.

נוריאל (בהתייחס לעצומת התושבים): המשכורות נשחקות, ויוקר המחיה והמיסים מכבידים על משקי הבית. אתם לא רואים מה קורה סביבכם?

יחיאלי: מ-2003, כאשר החלו לפגוע במענקי הממשלה, אנחנו בהתייעלות. כולנו רוצים להוריד מיסים, אבל השירותים יפגעו קשה, ולכן הדרישה פופוליסטית.

נוריאל: אני רוצה להיות פופוליסט.

גרינפלד: השאלה אם רוצים כאן חינוך, תרבות, ניקיון ושאר שירותים ברמה?

 

כאמור לעיל, המועצה דחתה ברוב של 6:3 את הבקשה לפנות למשרד הפנים שלא להעלות את הארנונה בשיעור של 2.3 אחוז.

המשמעות: הארנונה ב-2013 תעלה בשיעור זה (אוטומטית. לא נדרש אישור המועצה).

 

**

 

לאחר הפסקה קצרה, בה קיים יחיאלי התייעצות עם חברי הנהלת המועצה, נערך הדיון בבקשת ראש המועצה להסדיר את גביית הארנונה על שטחי השירות בשיעור 80 אחוז, או להעלות את הארנונה ב-3 אחוז.

בדברי ההסבר של יחיאלי, עו"ד עדי הרטל (היועץ המשפטי של המועצה) ושל אילן עמרם (גזבר המועצה ומ"מ מזכיר) נמסרה בקיצור השתלשלות העניינים (ראו גם מכתב קודם בעניין): לאחר הגשת תובענה ייצוגית על החלטת המועצה בשנות התקציב 2011-2012 להגדיל את הארנונה על שטחי השירות ל-80 אחוז משטח עיקרי, הודיעה המועצה בספטמבר לבית המשפט ולתושבים על "חדילה". המשמעות איננה הכרה ב"גביה לא חוקית", אלא נעשתה במסגרת "ניהול סיכונים" ובעיקר כדי להימנע מתשלום כבד על הוצאות, במידה ותפסיד במשפט.

"חדילה" היא מנגנון שנתן המחוקק לגופים שלטוניים, על מנת לחסוך דיון והוצאות משפטיות, אולם אין בה כל הכרה ב"נזק", "טעות" או "אי חוקיות".

בסיס התובענה הינו "טכני" בלבד: היעדר אישורי השרים הנוגעים על צו הארנונה, דבר שנחיצותו מוטלת בספק. בתוך כך, התברר למועצה כי יתכן שגם החלטה קודמת, משנות התשעים, להפחית את הארנונה על שטחי שירותים מ-60 אחוז ל-50 אחוז הינה בספק (מאותה סיבה: היעדר אישור השרים…), ולכן התעריף "החוקי" הוא 60 אחוז.

נציג המועצה התייעצו עם מומחים משפטיים, נציגי מרכז השלטון המקומי ומשרדי הממשלה ולאחר מכן גיבשו מספר חלופות שמשמעות כולם הינה שמירה על המסגרת התקציבית כפי שנקבעה בשנתיים האחרונות. החלופות שהוצעו אינן משנות לרוב התושבים את הארנונה, כפי ששילמו ב-2011 ובמחצית הראשונה של 2012 (עד הודעת החדילה), אולם נותנות גמישות בטיפול בבקשה מול משרדי הממשלה.

עמרם: קיימת שחיקה מתמדת בשירותים ובשביעות הרצון. אם הקב"טית עוסקת גם בתרבות ובאירועים ומנהל מחלקת תשתיות עוטף גופות בתכריכים, המשמעות שהשמיכה קצרה מדי. זה מוביל לתסכול אצל התושבים ובכל המערכת. איך יהיה נקי אם אין מספיק כסף לנקות?

נוריאל: בחדילה יש הודעה על חוסר חוקיות.

זיו: מדוע רק עכשיו התעוררת?

נוריאל: כי עכשיו החלטתי להחזיר את הדמוקרטיה לשולחן המועצה.

וקנין: שהמועצה תחזיר את הכספים שנגבו.

אמיתי: אין לי כבר ילדים בכפר, ומבחינתי האישית אפשר לקצץ בהרבה מאוד פעילויות, אבל המשמעות הקהילתית שמשלמים לטובת הכלל.

יחיאלי: לא מוסרי לקצץ בשירותים.

 

כאמור, כל החלופות שהובאו בהצעת ההחלטה של ראש המועצה נדחו ברוב של 5:4.

המשמעות: הגביה על שטחי שירות מתחילת 2013 תעמוד על 60 אחוז משטח עיקרי. המועצה תאבד קרוב לחצי מליון ₪ מהכנסות הארנונה.

 

**

 

לאחר הישיבה ביקש מאיר גרינפלד לפרסם את המכתב הבא:

ביום ראשון 25/11/12 התקיימה ישיבה של סיעת אופק בביתו של ד"ר מוטי אביעם.

נוכחים: מאיר גרינפלד, דוד כספי, תמי איצקוביץ (הגיעה באיחור), דני שוסטר, ציפי דיקמן, נעמי גנזר, מוטי אביעם ועמוס ויינטראוב.

נעדרו: חיים הלפגוט (בחו"ל), שמוליק שחר(חולה), פנחס ברודצקי, עופר חלה(עמוד ענן).

סיון השתתף בחלקה הראשון של המפגש והציג את עמדתו בנושא ארנונה ועוד.

להלן ההחלטות שהתקבלו ברוב של 7 נגד 1 ( 3 נעדרו מהישיבה) בנושא ארנונה.

 

1. הסיעה תומכת בהחזרת ההנחה על שטחי עזר ל 60% מארנונה למגורים כפי שהיה בצו הארנונה הראשון של מ.מ. כפר ורדים.

2. הסיעה תומכת בעדכון הארנונה ב 2.3% כפיצוי על ההתיקרויות לפי חישובי משרד הפנים.

3. הסיעה מתנגדת להצעות שהועלו ע"י המועצה כפי שבאו לידי ביטוי בזימון לדיון ביום חמישי הקרוב.

(למעשה, כל מה שהוחלט במועצה תואם אחת לאחת את החלטת אופק).

 

 

 

תגובות פייסבוק


0 תגובות

 1. יהשוע הגב

  חברי המועצה שלנו
  בעוד שנה-בחירות. אני מבקש לדעת מה עשו כל חברי המועצה ב-4 שנים. שיקיימו במועצה ישיבה שפתוחה לקהל . ונציגי הציבור יציגו לנו את ההשגים שלהם. אני לא בעד אף אחד.אני לא שייך לאף מחנה. סתם תושב הכפר שרוצה לדעת מה הם עשו בשביל כפר ורדים.

 2. ד"ר אישיות הגב

  מכתב לתושב
  במכתב לתושב שנשלח ע”י יחיאלי טען האחרון דברים שונים ממה שטען בישיבת המועצה ומפורט מעלה, האם מדובר בפיצול אישיות או עבודה בעיניים על התושבים?

 3. יהשוע פרוע הגב

  חברי מועצה
  יהשוע, שאלה במקומה.
  חברי מועצה יקרים, נבחרי הציבור שלנו, מה עשיתם בארבע שנים האחרונות?
  אסנת עקירב עסקה בחינוך תקופה מסויימת, יעקב זיו מטפל באיכות הסביבה, מאיר גרינפלד ויעקב זיו נלחמים בהקמת מקווה.
  לא מכיר יותר.
  חברי מועצה יקרים, הרימו את הכפפה. פרטו לנו במה עסקתם בארבע שנים האחרונות. עודד אתה טוב בלטקבק בכפרניק “בשמך” אנא ממך פרט לנו את העשייה שלך וכמוך כל שאר חברי המועצה.
  מה אתם עשיתם בשביל מדינה? (כפר ורדים, אם לא הייתי מספיק ברור)

 4. בלש הגב

  תשפטו בעצמכם
  שלום רב,

  בעקבות פרסומים שונים והפצת הודעות דואר אלקטרוני בלתי מבוססות לתושבי כפר ורדים, אני מבקש להסביר ישירות את נושא שטחי השירות. חשוב לדעת כי מדובר בנושא סבוך הנמצא כעת בבירור משפטי מול משרד הפנים.

  במהלך דיוני התקציב של שנת 2011 אשר התקיימו בשלהי שנת 2010, החליטה המועצה, לאחר בחינת מספר חלופות, להעלות ארנונה על שטחי שרות מ50% מהתעריף למגורים ל80% מהתעריף.

  יש לדעת כי אין זו הפעם הראשונה בה התבצע שינוי מעין זה, בשנות התשעים קיבלה המועצה החלטה להוריד את תעריף הארנונה על שטחי השרות מ60% ל 50% מתעריף הארנונה למגורים.

  במהלך השנה האחרונה, הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור תובענה נגד המועצה כייצוגית, בטענה כי שינוי זה, של העלאת התעריף בגין שטחי השרות, אינו חוקי. על מנת לצמצם את הסיכון למועצה, החליטה ועדת הנהלה, המונה את רוב חברי המועצה, שלא לנהל הליך משפטי אלא להודיע על חדילה מהגבייה בשעור של 80% וחזרה לתעריף של 50%. באותה ישיבה הוחלט גם כי המועצה תפעל להשיב את המצב על כנו בשנת 2013. זאת בכדי שלא להשאיר פער בתקציב, פער אשר יאלץ לצמצם שרותים חיוניים.

  במאמר מוסגר אוסיף, כי אני סומך את ידיי על תקציב המועצה ועל מכלול השירותים המוצעים לתושבי כפר ורדים. מספר עובדי המועצה מצומצם ביותר ביחס לרשויות מקומיות אחרות והתקורות נמוכות מאוד ביחס לתקציב, כך שרוב תקציב המועצה מופנה לרווחת התושב.

  ברור אם כן, כי המועצה המקומית כפר ורדים, ברוב חבריה, החליטה בשנת 2011 לשנות את צו הארנונה ולגבות 80% בעבור שטחי השרות, ונשאלת השאלה מדוע יש כאן ספק משפטי. עד שנת 1985, הייתה קביעת הארנונה סמכותה הבלעדית של הרשות המקומית. בשנת 1985, עקב האינפלציה המשתוללת בארץ, הוחלט על סדרת חוקים אשר נקראו חוקי ההקפאה ונועדו להגביל את החופש של רשויות מקומיות להעלות מיסים, על מנת להלחם באינפלציה. החוק קבע כי יש לקבל את אישוריהם של שר הפנים ושר האוצר לכל העלאה כזו. כל כך נוקשים הם חוקי ההקפאה, עד שיש שינויים מסויימים שהוחלט כי גם לשרי האוצר והפנים אין סמכות לאשר.

  על פי אחת הטענות בתובענה, אין לשרים סמכות לשנות את התעריף. על פי טענה אחרת, נדרש אישור השרים וטענה שלישית היא שלא נדרש אישור כלל והמועצה, שכבר הורידה את התעריף בעבר ללא אישור, סוברנית להעלות אותו עתה. בכל מקרה, נראה כי אם אין לשרים סמכות לאשר את השינוי או אם נדרש האישור ולא ניתן, ייקבע כי יש להחזיר את המצב לנקודת המוצא של 60%.

  לכשיסתיים הבירור במשרד הפנים נעדכן אתכם בהחלטה הסופית. עד אז, לא ללכת שולל אחר מיילים המכילים מניפולציות, הטעיות וחצאי אמיתות שכל מטרתן היא השגת רווח תקשורתי ופוליטי.

  סוף שבוע שקט ושבת שלום.

  סיון יחיאלי

  ראש המועצה המקומית

  כפר ורדים

 5. נח טרבור הגב

  היכן השוני ד״ר אישיות
  אתה מוכן לפרט או שזו שוב השמצה מבית התנועה לאיכות השילטון בכפר ורדים

 6. אחת שאכפת לה הגב

  עובדים עליכם בעיניים
  עצוב לי שחברי מועצה שנאבקים למען אינטרסים אישיים שלהם בלבד הצליחו לעבוד על הציבור באמצעות סיסמאות שקריות .מי נגד העלאת ארנונה?? שטויות ,סיסמא שדומה לשאלה מי אוהב שוקולד? כולנו אוהבים שוקולד ואף אחד לא רוצה העלאת ארנונה , אבל האם אותם חברים טרחו לומר לכם ציבור החותמים שמדובר ב-30-50 ש”ח לבית אב לחודש , כמובן שלא , מפני שלא טובת הכפר בראש עיניינם , עיינתי ברשימת החותמים ולא ידעתי עם לצחוק או לבכות , תמשיכו לנסוע בג’יפים שלכם אבל 30 ש”ח לחודש תוספת על מנת להמשיך לתת שירותים זה לא בא בחשבון. למה אתם לא עוברים לגבעה ממול?? מעלות מאוד קרובה ,שם משלמים פחות ארנונה שם יש 36 ילדים בגנים , בחינוך מקבלים את המינום והאוכלוסייה אחלה ,לכו לשם תשלמו פחות אבל למה להרוס לנו את היישוב. מה שהכי עצוב שחברי המועצה הצליחו לשכנע בסיסמא טיפשית ושקרית ,מה שלא מבין הציבור שהכל נעשה ממניעים אישיים ,אף אחד מהם כרגע לא מתעניין בטובת היישוב, אם היו מתעניינים היו דואגים לומר את האמת .

 7. פרי הגב

  תודה לעודד, יוסי ואסנת
  אפשר לראות בבירור מי בעד הכפר ומי נגדו
  תודה ליוזמי העצומה שחסכו לנו 30 ש”ח בחודש ועשו סוף למכונת הסחיטה המשומנת.

 8. בוחר הגב

  תחושה כללית לא טובה
  התחושה הכללית בכפר היא שכולם נגד יחיאלי חבל לי עליו דווקא חשבתי שהוא בחירה טובה בבחירות הבאות לא אצביע בשבילו.

 9. ל6 הגב

  לאחת שאכפת לה
  יקירה אולי לא שמת לב אבל הארנונה עלתה 2.3 שלא תטעי!!!!
  יש פה גם 2.3 וגם שטחי עזר!
  עם את מוכנה לשלם יותר אז יש וילה בדניה בקסריה בזכרון….או בית 2 חדרים בתל אביב.
  הכל משחק מילים.
  אז כל הכבוד למי שעדף עליה כפולה. (שלא תטעי 2 צורות של סוגי עלייה בארנונה).

 10. בוחרים הגב

  התחושה הכללית היא שסיון עושה עבודה מצויינת
  ושלוש בובות שיושבות במועצה ועושות את דברו של בוב חן מנסות להפריע בלי כל הצלחה.

 11. מרי הגב

  אין גבול לחוצפה
  אין גבול לחוצפה של המועצה בכל פעם שולחת ידה לכיסנו וכל פעם קוראת לגזילה בשם אחר. מי שנכשל (ס.י) הגיע הזמן שילך מספיק לנו מהדייסה המרה שלו.

 12. 628985 הגב

  מנהיגות זה לעשות מה שנכון ולא רק מה שפופולרי
  עודד אסנת ויוסף פופוליסטים.
  סיון מנהיג

 13. 335876 הגב

  סיון מנהיג?
  סיון מנהיג?
  רומס בבוטות כל איש בעל רעיון שונה משלו
  מקל וגזר זה יפה למשטרים אחרים ואת זה המנהיג עדיין לא למד.

 14. נדנדנדנד הגב

  נדנדנדנד
  סיון מקיים הבטחותיו.

 15. מיכאל הגב

  גביית כסף מהציבור
  למועצה שלנו אין אזורי תעשייה שאפשר לגבות כסף.
  אם אוסנת,יוסי ועודד חושבים שלא צריך לגבות ארנונה גבוהה יותר מהתושבים שיתאמצו וינסו להשיג כספים מתרומות או ממשאבים אחרים.בשביל זה הם נבחרו.
  לפני 4 שנים הייתי בחוג בית עם עודד והוא אמר שיש לו יכולת איך להביא כסף לטובת הכפר.
  אם טובת הציבור לנגד 3 חברי המועצה חשובה להם שיתחילו לחשוב ולעשות איך מחזירים את פינת המשחקים לבית הספר. איך לארגן מיניבוס לקשישים לקנות בסופרמרקט יותר זול בסביבה ,כי פה מאוד יקר. לא חסר מה לעשות בכפר. לא רק לבוא לישיבות להרים את היד ולהיות נגד. תעשו גם משהו בעד הכפר.אני מהאום ,לא שייך לאף צד רק מבקש שיהיה טוב בכפר.

 16. איל אשל הגב

  סיוון ,לתשומת לבך המיידית :
  בעיריית ראשון לציון -בהודעה רשמית שמפורסמת היום -מודיע ,בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים ,ראש העיר מר דב צור ,על הפחתת הארנונה בשנת 2012 ב-2 אחוז .
  באופן ישיר -כל תושב יקבל זיכוי אחורה על כל תשלומי הארנונה ששילם בשנה זו .

  רק לידיעת תושבי הכפר -זו השנה השלישית ברציפות שעל פי בקשה של ראש העיר -תשלומי הארנונה יורדים!!!

  זה רק עניין של רצון .

 17. יוסף הגב

  לאיל אשל – זה לא רק עניין של רצון
  זה גם עניין של יכולת.
  ראשון וכפר ורדים זה כמו…

  איך להגיד את זה … אני לא מכיר אותך, אבל נדמה לי שזה כמו נניח וורטהיימר ואשל

 18. דקל הגב

  תגובה מצחיקה
  מר אשל יש לך מושג כמה ארנונה מעסקים גובים בראשון???
  בדקת מה אחוז הגביה ביחס לכפר ורדים???
  מציע שהמועמד המועדף שלך שנכשל
  שיביא כסף
  הרי שמעת אותו במסע הבחירות
  שהוא יודע להביא כסף
  בינתיים הכל דיבורים
  והוא ואתה משתלחים על ריק

 19. ביה"ס קשת הגב

  תפסיקו לנדנד לראש המועצה
  תפסיקו לנדנד לראש המועצה

 20. איזה קוד בתמונה? הגב

  כולם צודקים, יש צודקים יותר
  עדיף שיבנו בשלב ג’ מרכז לעסקים גדול מהמתוכנן שיעשיר את קופת המועצה בארנונה ויביא פרנסה לסביבה, ופחות בתי מגורים, שיהפכו את המועצה לענייה יותר. סוף מעשה במחשבה תחילה. ראשל”צ יכולה להוריד ארנונה בלי לפגוע ברווחת התושבים בזכות תקבולי הארנונה מהמגזר העיסקי, וזה בדיוק מה שחסר פה.

השארת תגובה ל-ל6

ביטול

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן