ועדת ביקורת:


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
מאיר גרינפלד

למנות מבקר/ת למועצה, להפנים דו"ח מבקר המדינה ולבחון עדיפות לספקים תושבי כפר ורדים.

כפרניק 1מאיר גרינפלד ועדת ביקורת:

 

ועדת ביקורת:

למנות מבקר/ת למועצה, להפנים דו"ח מבקר המדינה ולבחון עדיפות לספקים תושבי כפר ורדים.

 

 

 

ישיבת הוועדה לענייני ביקורת 1/14 מתאריך 18.2.14

משתתפים:  ציפי דיקמן, עופר כהן ומאיר גרינפלד (יו"ר)

נושאים על סדר היום:

1.         דרך עבודת הוועדה.

2.         דו"ח מבקר המדינה.

3.         דו"ח מבקרת הרשות לשנים 2011-2012.

4.         דו"חות מבקרת הרשות לשנת 2013.

 

1.         דרך עבודת הוועדה

לפי החוק הוועדה, אמורה לדון בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית, כגון: דוח מבקר המדינה, דוח מבקר הרשות, דוחות משרד הפנים, דוחות כספיים של גזבר הרשות ודוחות אחרים. בנוסף, על הוועדה לעקוב אחר תיקון הליקויים ולזמן את הנוגעים בדבר במידת הצורך לישיבת ועדה, ו/או לבקש תשובות בכתב.

כיום, לאחר התפטרות המבקרת, אין משרת מבקר הרשות מאוישת והדבר פוגע בפעילות התקינה של המועצה.

הואיל והחוק מחייב כל רשות מקומית למנות מבקר לרשות, כמינוי חובה, הוועדה ממליצה למועצה לצאת למכרז פומבי בהקדם האפשרי.

2.         דו"ח מבקר המדינה

בפרסום "מכרזים שאינם פומביים (מכרזי זוטא) והיבטים בהתקשרויות בפטור ממכרז ברשויות מקומיות" מינואר 2014 מציין לגבי כפר ורדים שתי הערות :

א.         ניהול ספר הספקים: "…. המועצה המקומית כפר ורדים והמועצות… לא ניהלו ספר ספקים, שקיומו הוא תנאי להתקשרות באמצעות מכרז זוטא, ולא היו ערוכות להתקשרות עם נותני שירות באופן זה.

            עוד קובע המבקר: "… על כל רשות מקומית לנהל ספר ספקים עדכני, שקיומו הוא תנאי מרכזי להתקשרות באמצעות מכרז זוטא. כמו כן, עליה לוודא כי לכל נותני השירות הרשומים בספר, יהיו כשירות וסיווג קבלני בתוקף…"

            עוד  קובע המבקר: "… בתשובתה ממאי 2013 מסרה המועצה המקומית כפר ורדים כי מכיוון שהחוק אינו מחייב התקשרות באמצעות מכרז זוטא, ונוכח העובדה שניהול רשימת ספקים מצריך משאבים רבים, הוחלט בשנת 2010 במליאת המועצה שלא יושקעו משאבים בהכנת רשימת ספקים, ורשימה שכזאת תוכן רק אם יעלה צורך לקיים מכרז זוטא ברשות.

            משרד מבקר המדינה מעיר, כי על הרשויות המקומיות להכין ספר ספקים כנדרש בתקנות המכרזים גם אם אינן מבצעות התקשרויות באמצעות מכרזי זוטא, משום שמכרזים אלה הם אמצעים חוקיים להתקשרות העומדים לרשותן בכל עת… (שם ,עמוד 98) "

ב.         התקשרויות עם יועצים חיצוניים בפטור ממכרז: "…משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית כפר ורדים על שהתקשרה עם המפקח בהיקף כספי ניכר בלי שבדקה אם יש לו מומחיות מיוחדת היכולה לפטור אותה מקיום מכרז, זאת בניגוד לתקנות המכרזים… משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית כפר ורדים על שהתקשרה עם המפקח בהיקף כספי ניכר בלי שבדקה אם יש לו מומחיות מיוחדת היכולה לפטור אותה מקיום מכרז, זאת בניגוד לתקנות המכרזים. …(שם, עמוד 129) "

ועדת הביקורת רשמה לפניה שבישיבת מועצה אחרונה התחייבה הנהלת המועצה להפנים את הערות מבקר המדינה. המועצה תכין ותנהל ספר ספקים כנדרש בתקנות המכרזים, או, לחילופין, לא תצא למכרזי זוטא, אלא רק למכרזים פומביים. כמו כן  המועצה תעסיק מומחים  שהתקבלו לעבודה ללא מכרז רק לאחר שתוודא כי יש בידיה את כל האישורים הנדרשים להוכחת מומחיותו של המומחה כפי שנדרש בתקנות חוק המכרזים ובהתאם להערות מבקר המדינה .  כמו כן תבדוק הוועדה לעינייני ביקורת את הנוהל הקיים לרכישת טובין במחיר שאינו מחייב מכרז ע"י עובדי המועצה, ואת האפשרות למתן עדיפות לספקים תושבי הכפר.

 

 

3.         דוחות מבקרת הרשות לשנים 2011-2012

הדו"ח אושר ע"י ועדת הביקורת 3/13 מיום 31.10.13 וכן ע"י מליאת המועצה בישיבה 15/13 שלא מן המניין מיום 3/11/13.

חברי הוועדה ילמדו את הדו"ח. בדיונים הבאים יזומנו נציגי הגופים המבוקרים על מנת לדווח על התקדמות תיקון הליקויים.

4.         דוחות המבקרת לשנת 2013

הדוחות מצויים בידיו של ראש המועצה. ראש המועצה מתבקש בזאת להעביר את הדוחות, כולל הערותיו, לידי הוועדה, כנדרש על פי החוק.

תגובות פייסבוק


0 תגובות

 1. שלומי הגב

  שועדת הביקורת תבדוק –
  הובטח במועצה הקודמת שועדת הביקורת תוציא תקנונים להתנהלות תקינה לגופים/מבנים של המועצה: המאר”ג, מועדון הזהב, קתדרה, בית הכנסת.
  מין תפוח אדמה לוהט שאף אחד לא רוצה לנגוע בו למרות ההבטחות.

 2. שובי דובי הגב

  ולבחון עדיפות לספקים תושבי כפר ורדים
  זה כבר מיושם….
  תראו מי זוכה בכל הפרוייקטים בכפר הורדים!!!

 3. צחקני הגב

  נותנים לחתול לשמור (לבדוק) על השמנת…
  דיקמן (נהנית קתדרה) תבדוק את קתדרה? חה-חה-חה ועוד חה…

 4. עסקים עם המועצה הגב

  מליק
  ועל זה נאמר :מה הוא קופץ?

 5. מנחם הגב

  מבקרים לכפר
  מבקר מדינה, מבקר מועצה.מי מכסה את כל ההפסדים של קתדרה?
  באים מעט אנשים למארג. מביאים מופע (בטח לא זול). מבזבזים כסף על פרסום בגודל ענק. למה התושבים צריכים לממן הפסדים ?
  מאיר גרינפלד יחד עם חברתך בקתדרה,תבדקו מה קורה.

 6. אוקטבה הגב

  מוזיקה בכפר ורדים
  קיבלתי בפייסבוק הזמנה לבוא למרכז המוזיקה לשמוע רסיטל של אחד המנגנים. בכפרניק יש מודעה שמזמינה גם לרסיטל של קבוצת נגנים אבל במועדון 50+. למה קונצרט אחד מתקיים במקום אחד וקונצרט שני מתקיים במקום אחר ? שניהם -זה מוזיקה.למה יש מרכז מוזיקה וכמ שקשור למוזיקה מתרכז שם? שאלה לועדת ביקורת של המועצה. של המדינה. מה השיקולים ?

 7. לא טפלון הגב

  רסיטל עם אפליה
  יש רסיטל במרכז המוזיקה

  יש במארג שם ההורים שילמו כסף

  ויש במועדון הזהב בלי עלות כספית להורים

  הציבור הגדול משלם מיסים למועצה שאמורה לא להפלות.
  כל המקומות שהוזכרו ממומנים ע”י המועצה כלומר על ידי הציבור
  אבל יש אפליה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  יש מקומות “לאשכנזים ויש לספרדים ויש סתם לדפוקים”
  החוצפה של המועצה לא יודעת גבולות
  של איפה ואיפה ולאיש אין פתרונות ומענה לשאלות
  והטפלון הראשי מילא פיו מים

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן