איחוד תפן וכפר ורדים


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
זיו / גרינפלד

יעקב זיו ומאיר גרינפלד לשר הפנים: באיחוד הכפר עם תפן יעשה צדק חברתי וסביבתי.

מ. הפנים: הנושא בבדיקה.

כפרניק מיכל בת אור 074 איחוד תפן וכפר ורדים

יעקב זיו ומאיר גרינפלד לשר הפנים: בניגוד למדיניות המוצהרת של ממשלות ישראל, לעודד פיזור האוכלוסייה, קפחו משרדי הממשלה, ובעיקר משרד הפנים, את כפר ורדים. רבים בכפר החושבים שההסבר העיקרי להקמת תפן קשור בתופעה "קשרי הון שלטון".

 

 

משרד הפנים: במטרה להגביר את השוויון ולקדם צדק חלוקתי בין הרשויות המקומיות, השר הנחה לקיים בדיקה של כל  נושא חלוקת הכנסות מארנונה שאיננה למגורים, ובמסגרת זו תבחן גם חלוקת ההכנסות מאזור התעשיה תפן.

 

ל כ ב ו ד

שר הפנים ח"כ גדעון סער

הנדון: צדק חברתי וסביבתי בגליל המערבי.

ברצוננו להביא לידיעתך שבגליל המערבי ישנו מקרה קיצוני של קיפוח בחלוקת אזורי תעשייה וזיהום כבד ומתמשך של הסביבה.

כפר ורדים הינו ישוב בגליל המערבי ליד העיר מעלות-תרשיחא, כ-12 ק"מ מגבול לבנון. היישוב מונה מעל 6,000 נפשות. רוב המשפחות הגיעו ליישוב ממרכז הארץ, ובכך מימשו את מדיניות הממשלהלפיזור אוכלוסייה.

בניגוד למדיניות המוצהרת של ממשלות ישראל, לעודד פיזור האוכלוסייה, קפחו משרדי הממשלה, ובעיקר משרד הפנים, את היישוב מאז הקמתו, בשנת 1983, בנושאים הבאים:

א. עד היום, בניגוד ליישובים קטנים ממנו בסביבה, חסרים בכפר תשתיות ומבנים בסיסיים, כגון: מתנ"ס, אולם תרבות, מועדוני נוער ובניין מועצה. הקיפוח מועצם בשל העובדה, שתושבי כפר ורדים שילמו מכספם עבור מבני הציבור. תושבי כפר ורדים שילמו למינהל מקרקעי ישראל  (ממ"י) ולחברה לפיתוח כפר ורדים עבור תשתיות ומבני ציבור (לפי רשימה הכלולה בהסכם בין ממ"י והחברה), וזאת בניגוד ליישובים אחרים בסביבה שלא שילמו עבור תשתיות ומבני ציבור.

להלן ציטטה מדו"ח מבקר המדינה 2008 על ממ"י: " … בתום ההרשאה, בסוף שנת 2007, הביא המינהל למצב שבו אין מי שיישא באחריות לפיתוח היישוב, שכן הוא הגביל את יכולתה של המועצה המקומית לתפקד, הורה לחברה להפסיק את פעילותה ביישוב, והותיר את התושבים, אשר שילמו מראש ממיטב כספם, ללא מלוא התמורה…"

ב. משרדי הממשלה ובעיקר משרד הפנים אינם מסייעים לכפר ורדים. המשרדים מתעלמים מהעובדה שאין ליישוב מקורות הכנסה, למעט ארנונה למגורים. בשל העדר שטחי מסחר ותעשייה, על אף המס הגבוה יחסית למ"ר של ארנונה למגורים, אין ביכולתה של המועצה המקומית לממן בניית תשתיות ומבני ציבור חסרים ולספק את כל השירותים הנדרשים.

ג. אזור תעשייה תפן, הגובל בכפר ורדים, הוקם ב-1985 , במקביל לאיכלוס הראשוני של כפר ורדים.אזור התעשייה היה אמור להיות שייך לכפר ורדים, כפי שמסרו היזמים באסיפות המשתכנים שהתקיימו לפני העלייה על הקרקע. ואולם, ב-1991, קיבל משרד הפנים החלטה, לבקשת בעלי המפעלים, להכיר באזור התעשייה כאזור מוניציפאלי עצמאי.

הקרקע שעליה הוקם אזור התעשייה, שהייתה חלק משטח השיפוט של מועצת ינוח, נמסרה למועצה התעשייתית החדשה. כפיצוי, קיבלה ינוח כ-1,000 דונם, שהיו חלק משטח השיפוט שלכפר ורדים (הר אשכר ומורדות תפן) . לכפר ורדים לא ניתן כל פיצוי.

החלטה זו בטעות יסודה מהסיבות הבאות:

1. אזור תעשייה תפן, הנמצא בסמוך לשטח שיפוט כפר ורדים, הינו העורף התעשייתי הטבעי של היישוב. אין ליישוב עורף תעשייתי אחר. אזור התעשייה תפן התפתח במקביל לכפר ורדים, תוך ניצול כ"א איכותי מכפר ורדים. הארנונה המשולמת ע"י מפעלי התעשייה למ"מ מגדל תפן הינה כ-12% בלבד מהארנונה המשולמת למ"ר באזורי תעשייה אחרים בגליל.

2. הקמת אזור תעשייה עצמאי (מועצה ממונה) הפר את האיזון המקובל בין הצרכים הכלכליים וצורכי איכות הסביבה. במהלך השנים האחרונות הצטברו עדויות על זיהומי מים, אווירוקרקע שנגרמים ע"י התעשייה בתפן לאזור כולו. החלטת בית משפט השלום בתביעה (נספח 1) בשנת 2003, ובה הוא מורה למ.מ. תפן להפסיק המטרת מים מזוהמים במתכות כבדות על מורדות תפן לא בוצעה עד היום. המועצה גם מסרבת ליישם את המלצות דו"ח ברננדה פינקלשטיין (נספח 7 ) בנושא איכות האוויר. אין ספק שאילו אזור התעשייה היה בשטח שיפוט של המועצה המקומית כפר ורדים, חלק גדול מהנזקים שנגרמו לאיכות הסביבה ולבריאות התושבים באזור כולו היו נמנעים.

יש לציין שאין בעולם המערבי תקדים למועצה תעשייתית עצמאית. במדינות המערב מקובל שחייב להיות איזון בין צורכי התעשייה לצורכי התושבים באזור. משום כך אזורי התעשייה בעולם המערבי הם חלק אינטגרלי משטח מוניציפאלי הכולל את תושבי הסביבה. לכן יש רבים בכפר החושבים שההסבר העיקרי להקמת תפן קשור בתופעה "קשרי הון שלטון".

דו"ח "אזרחים למען הסביבה" (נספח 3) מצביע על הזיהומים הנגרמים ע"י מפעלים במ.מ. תעשייתית מגדל תפן ופוגעים באיכות הסביבה ובבריאות התושבים בכפר ורדים והסביבה.הדו"ח מצביע על שורה של כשלים ובזיהום שנגרם ממפעלים אלו, בעיקר בתחום איכות האוויר והטיפול בשפכי המועצה. מדובר בכשל חמור ומתמשך (כעשר שנים לפחות) שלהגורמים האמונים על הגנת הסביבה ועל בריאות הציבור במדינת ישראל.

.3 הפיצול המלאכותי לשתי רשויות, מ.מ. כפר ורדים (מועצה נבחרת) ומ.מ. תעשייתית מגדל תפן (מועצה ממונה), נוגד את מדיניות הממשלה לאיחוד רשויות ולחיבור בין אזורי תעשייה ומועצות החסרות אזור תעשייה, במטרה לייעל את ניהולן ולהעלות את רמת השירותים לתושבים. האיחוד גם יביא לייעול וחיסכון בעלויות האדמינסטרציה ויאפשר לתושבי הכפרפיקוח יעיל על התעשייה בתפן בנושאי איכות סביבה.

נבקשך בזאת לפעול למען איחוד מ.מ. תעשייתית תפן ומועצה מקומית כפר ורדים ולביטול קיפוח הכפר ע"י הממשלה על מנת שיהיה "צדק חברתי וסביבתי" גם לתושבי כפר ורדים.

נשמח בזאת להפגש איתך ולמסור פרטים נוספים ככל שנדרש.

ב ב ר כ ה ,

מאיר גרינפלד חבר מועצה ויו"רסיעת אופק במועצה

יעקב זיו חבר מועצה ויו"ר הוועדה לאיכות הסביבה במועצה

 

העתק: סיון יחיאלי, ראש מועצת כפר ורדים.

רשימת נספחים הרצ"ב:

1. פסק דין מ – 18.11.23

7. דו"ח ברננדה פליקשטיין מפברואר 7228 בדבר פליטת מזהמי אוויר במגדל תפן

3. תקציר דו"ח אל"ס מס' 4 מפברואר 7213

 

****

 

לכבוד

מר מאיר גרינפלד       מר יעקב זיו

חברי מועצת כפר ורדים

 

נכבדי,

 

הנדון:   צדק חברתי וסביבתי בגליל המערבי

סימוכין: פנייתכם לשר הפנים מיום 27 באפריל 2013

 

במענה פנייתכם לשר הפנים בנושא השיוך המוניציפאלי של אזור התעשיה תפן:

 

אבקש להביא לידיעתכם כי במטרה להגביר את השוויון ולקדם צדק חלוקתי בין הרשויות המקומיות, השר הנחה לקיים בדיקה של כל  נושא חלוקת הכנסות מארנונה שאיננה למגורים, ובמסגרת זו תבחן גם חלוקת ההכנסות מאזור התעשיה תפן.

 

מדובר בתהליך אשר החל בדרום, ועל סמך תוצאותיו תמשך הבדיקה לשאר אזורי הארץ השונים.

 

בברכה,

מיכל גולדשטיין

מנהלת אגף בכיר למינהל מוניציפאלי

 

העתקים:

מר יגאל צרפתי, המנהל הכללי

מר עופר דרי, מנהל מטה שר הפנים

מר סיון יחיאלי ראש המועצה המקומית כפר ורדים 

 

תגובות פייסבוק


0 תגובות

 1. מ-קרה הגב

  מה קרה?
  מה קרה?
  מר אהרן פריאל העיר אתכם לפני הכנס ולפני הבחירות.
  מדוע קולו של מר יחיאלי לא נשמע?
  נקווה שתהיו בכנס העוסק בקיפוח הפריפריה ותשאלו שם את השאלות הנכונות גם את ראש המועצה שלכם מר סיון.

 2. תושבת הגב

  מה קרה? למישהו איכפת גם מאחרים ומהסביבה – זה מה שקרה
  בלי לקרא את הכתבה קודם –
  מס’ 1 – חשבת פעם שיש אנשים שיוצאים מהבית לא רק להביא לעצמם, אלא גם נותנים פיסה מזמנם ומחייהם עבור הכלל? רק על זה מגיעה ליעקב ולמאיר נקודת זכות. ומה איתך? חשבת פעם לתת קצת מזמנך האישי הפרטי היקר למשהו שהוא לא עצמך וביתך?
  ואגב, יש משהו בעובדות שהם מביאים, וכדאי שמישהו בחלונות הגבוהים יטריח את עצמו לבדוק.

 3. בולה הגב
 4. מאוכזב אופק הגב

  הביתה
  יעקב ומאיר לכו הביתה ואל תהרסו יותר.מאסנו בכם.

 5. תושב הכפר הגב

  תפן
  לא לשכוח.
  תפן יושבת על אדמות של ינוח\כסרא.
  להם מגיע לא פחות ואולי יותר מאשר לכפר ורדים

 6. כפרניקית הגב

  הדרוזים
  תבדקו היטב לפני שאתם מגיבים. מה קיבלו הדרוזים תמורת האדמות בתפן? ותגלו את האמת.
  רק כפר ורדים לא קיבלה תמורה.

 7. תושב הכפר הגב

  אדמות תפן
  כפר ורדים לא קיבל כלום משום שלא היה מגיע לו כלום מאדמות תפן.

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן