שיקיאר בטישם : שיקיאר
טלפון : 9977014
כתובת : חרמון 68


חדשות אחרונות