פילוסוף אבינועם ושרה

שם : פילוסוף
טלפון : 9977578
כתובת : חרמון 38