פייביש יוסף ויוספה

שם : פייביש
טלפון : 9974262
כתובת : דולב 7