פויר יעקב ושושנה

שם : פויר
טלפון : 9573563
כתובת : מירון 4