מתקן קפיצה מתנפח טירהלמכירה מתנפח טירה בינוני כולל מפוח במצב חדש לגמרי.
0508852466

תגובות פייסבוק