יצחק עמוס ומלי

שם : יצחק
טלפון : 9972233
כתובת : מ. הכרכום 35