השמשוני מוקי ורותי

שם : השמשוני
טלפון : 9976456
כתובת : אלה 16