גבור שלמה ורבקה

שם : גבור
טלפון : 9571244
כתובת : יערה 27