בן-יהודה דוד ודניאלה

שם : בן-יהודה
טלפון : 9977002
כתובת : שניר 19