בידרמן עופר ושרישם : בידרמן
טלפון : 9997751
כתובת : חבצלת 1