קרנות הרשות


אילן עמרם עושה סדר: חלף היטל השבחה, ישן מול חדש, קרן פיתוח, עמלה גלובלית ועוד

 

 

כפרניק WhatsApp-Image-2019-05-14-at-17.38.27 קרנות הרשות
אילן עמרם מציג את קרנות הרשות לחברי מליאת מ.מ. כפר ורדים

 

גזבר מועצה מקומית כפר ורדים, רו”ח אילן עמרם, הציג אמש בפני חברי המליאה את כל “קרנות הרשות” והתב”רים הפתוחים של המועצה.

נציין שהנושא סבוך, ולמרות ההסברים המפורטים, היו גם מספר חברי מועצה שהתבדחו בתום הסקירה כי “לא הבינו כלום”.

הרקע להצגת הנתונים: תנופת הפיתוח של הכפר בשנים האחרונות, גידול בהכנסות המועצה שלא מארנונה – ומימושם של תקציבי פיתוח שונים (תב”ר = תקציב בלתי רגיל) שחלקם ממומן, במלואם או במצ’ינג, מ”קרנות הרשות”.

לדברי עמרם, קרנות אלו מבוססות בעיקר על תקבולים שונים למועצה דרך רמ”י (רשות מקרקעי ישראל) על שיווק המגרשים לבניה ועל ניהול הפיתוח.

השימושים המפורטים להלן אינם סופיים וחלקם נדרשים לאישורי מועצה, רמ”י, גורמים ממשלתיים, תקציבי מצ’ינג וכו’.

לעיתים גם הסכומים בקרנות משוערכים לפי תקבולים עתידיים, מובטחים ו/או שבצנרת.

 

 

קרן עבודות פיתוח כללית

מקור הכספים: רמ”י – מחצית מתקבולי חלף היטלי השבחה בגין שיווק מגרשים.

ייעוד הכספים: עבודות פיתוח בלבד לשיקול דעת הרשות.

כרגע בקרן: 1,237 אש”ח.

שימושים אפשריים: בית האמנים (75 אש”ח), סימונים והתקני בטיחות (21 אש”ח), פיתוח חלקה חדשה בבית העלמין (300 אש”ח), מתקני שעשועים בגני הילדים (500 אש”ח) ושביל המייסדים (300 אש”ח).

יתרה צפויה: 41 אש”ח.

 

**

 

קרן עבודות פיתוח ישן מול חדש

מקור הכספים: רמ”י – מחצית שניה מתקבולי חלף היטלי השבחה + גבייה ייעודית מזוכי מגרשים בשלב ג’.

יעוד: שיקום תשתיות בשכונות ותיקות.

בקרן: 1,955 אש”ח.

שימושים: הפרדה ושביל אופניים ברחוב תבור (885 אש”ח), הסדרת צומת הכניסה לישוב (500 אש”ח) ורחובות ירוקים (300 אש”ח).

יתרה צפויה: 270 אש”ח.

 

**

 

קרן עמלה גלובאלית

מקור הכספים: רמ”י  – משיווק מגרשי שלב ג’.

מ.מ. כפר ורדים לקחה על עצמה לפתח את שלב ג’ בהיקף כולל של כחצי מיליארד ₪. צפויים תקבולים של כ-15 אחוז משיווק המגרשים במשך הזמן.

ייעוד הכספים: הוצאות שלב ג’ (למעט ביצוע, תכנון, שיווק,ניהול הביצוע ופיקוח) + תקורות מועצה.

בקרן: 5,242 אש”ח.

שימושים: תקציב רגיל 2019+2020 (3,400 אש”ח), פרויקטים קהילתיים (300 אש”ח), תב”ע ירוקה (250 אש”ח) ותב”ע הסדרת מרכז הכפר (1,015 אש”ח).

יתרה צפויה: 277 אש”ח.

 

**

 

קרן תשתיות על שלב ב’

מקור הכספים: רמ”י  – תקבולים ייעודיים במסגרת הסכם שיווק ופיתוח יתרת שלב ב’.

ייעוד: תשתיות שלב ב ‘ + מבני ציבור חסרים בהתאם להסכם עם רמ”י.

בקרן: 1,385 אש”ח (כולל עודף מתב”ר אמירים שיוחזר לקרן).

שימושים אפשריים: ריבוד רחובות שלב ב’ – ארבל, לוטם, חצב, כרמל, הדס ומירון.

הערה של חבר המועצה טוביה ארז: אולי הקמת בית מועצה חדש בבעלותנו?

 

**

קרן פיתוח שלב ב’

מקור הכספים: רמ”י – תקבולים ייעודיים במסגרת הסכם שיווק ופיתוח יתרת שלב ב’.

ייעוד: תשתיות צמודות של מגרשים ומתחמים ששווקו ובגינם התקבלו הכספים.

בקרן: 4,922 אש”ח.

שימושים: גמר פיתוח שכונה ד’ (לבונה) + השלמת סלילת כביש ומדרכות (3,620 אש”ח), השלמת תכנון יתרת מגרשי שלב ב’ (650 אש”ח) ופיתוח מגרשים 707-709 (ורד הכפר. בבעלות הקבלן צביקה פוקס. 650 אש”ח).

לא צפויה יתרה בקרן זו שהיא ייעודית ונקודתית לפרויקטים אלו.

 

**

 

תקציב מבני ציבור

מקור: רמ”י  – גבייה ייעודית מרוכשי מגרשים בשלב ג’.

ייעוד: מבני ציבור לפי קריטריונים של רמ”י.

בקרן: 1,163 אש”ח.

שימושים: מבנה לגיל הרך (143 אש”ח) והחזר לקרן לעבודות פיתוח (1,020 אש”ח).

ללא יתרות צפויות.

 

**

 

עמרם הזכיר עוד 3 קרנות שכרגע אינן משמעותיות: קרן בלתי מיועדת של עודפי תב”רים ותקבולים בלתי צפויים, קרן מים בה תקבולים ממעיינות זיו, וקרן בית העלמין ממכירת חלקות קבר המיועדת לבית העלמין בלבד.

 

 

כפרניק WhatsApp-Image-2019-05-13-at-21.40.41 קרנות הרשות
חלה וארז: לבחון ניהול סיכונים. היימן: הסכמים מצוינים. צילום: אדם רנוב

 

במסגרת הדיון שנערך בעקבות הסקירה, הביעו חברי המועצה עופר חלה וטוביה ארז חשש מהיבטים שונים של פיתוח הכפר כמו: ניהול סיכונים, ביטוח ובטחונות, דאגה מגירעונות וכו’.

איתן היימן שיבח את הצגת הדברים ואמר שהעברת אחריות הפיתוח למועצה היה מהלך אסטרטגי מבריק וצריך להודות למועצה הקודמת, ובעיקר לסיון יחיאלי ראש המועצה, לאילן עמרם הגזבר ולעדי הרטל היועץ המשפטי – שהשיגו הסכמים טובים מאוד. לדבריו, אכן, יש כאן סכומים גדולים וחשיפה לתקלות ויתכן והמועצה צריכה לגייס פרויקטור לניהול הפיתוח.

יורם איילון: צריך להפעיל את החברה הכלכלית.

ראש המועצה אייל שמואלי: קיבלנו עכשיו תקציב גדול לגיבוש אסטרטגיה, ובמסגרתו גם נבחן את המשך ודרך הפיתוח של כפר ורדים.

 

 

תגובות פייסבוק


השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן