משתתפים בצער דובי דורי ומשפחתו במות אמו -בית כפר ורדים.

תגובות פייסבוק