לשלומי בן שלום ולמשפחה, אתכם באבלכם על פטירת הרעייה/האם רבקה – בית כפר ורדים

תגובות פייסבוק