התנגדות לת.ב.ע שלב ג’ בכפר הורדים


כפר ורדים , כפרניק,שלב ג’ כפר ורדים
טוביה ארז

תנועת כפר ורדים ירוק הגישה התנגדויות לתוכנית שלב ג'

כפרניק ורדים 0ו_0 התנגדות לת.ב.ע שלב ג' בכפר הורדים

תנועת  כפר ורדים ירוק הגישה היום בוועדה המחוזית התנגדות.
תושבים המעוניינים להצטרף להתנגדות כפי שמפורטת בתצהיר יכולים לעשות כן.

 

 

תנועת כפר ורדים ירוק הגישה היום בוועדה המחוזית התנגדות לת.ב.ע שלב ג' בכפר ורדים שהתפרסמה בחודש אוגוסט האחרון.
 
נוסח ההתנגדות במסמך המצורף:
 
לכבוד הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון נצרת
הנדון: התנגדות לתכנית מפורטת ג/ 15442 – כפר ורדים שלב ג'1.
 
1. בהתאם להוראות פרק ג' סימן ו' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965(להלן : החוק) אנו הח"מ מגישים התנגדות לתכנית ג/ 15442 בנושאים שיפורטו.
 
2. לאור הוראת סעיף 103 א(ב) לחוק, מאחר ומדובר בהתנגדות בנושא ציבורי שענינו שמירת אתרים, טבע, נוף ואיכות חיים וסביבה אנו מסתמכים על תצהירו של מר ארנון שטלריד שהוא מתנגד לתכנית והגיש את התנגדותו.
 
3. להלן נימוקי ההתנגדות לתכנית ושינויים ו/או תוספות אותם אנו מבקשים להכניס בתכנית:
 
3.1 תו תקן לבניה ירוקה: יש מקום לקבוע בתקנון כי כל המבנים, לרבות מגורים, הארחה, מבני ציבור, תעשיה ומסחר יבנו לפי תקנון לבניה ירוקה שייקבע ע"י המועצה המקומית ויאושר ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל, ובהעדר תקנון לפי תקן לבנייה ירוקה 5281 ו/או כל תקן שיהיה בתוקף בעת מתן היתר הבניה והכל לפי המחמיר מביניהם. בניה ירוקה חוסכת בצריכת אנרגיה, חומרי גלם, מים ואין ספק כי היא מחויבת המציאות. קביעת הוראה מחייבת בתקנון תבטיח חסכון ושימוש יעיל לטווח ארוך.
 
3.2 מיחזור: יש מקום לקבוע בתקנון הקצאת מקומות מיחזור, ולא רק לגזם כמופיע בתקנון בסעיף 3.11 וזאת את לאור דרישות המיחזור של המשרד להגנת הסביבה.
 
3.3 אכסון גז: יש מקום לחייב התקנת תשתית להולכת צנרת גז ולא להותיר הנושא באופציה כקבוע בסעיף 3.21.8 ובעצים המהווים מפגע.
 
3.4 שביל גישה: יש להנחות המתכננים לתכנן דרכי גישה נגישות לקלנועיות, הולכי רגל, קשישים וילדים בשיפועים נוחים בין חלקי השכונות.
 
3.5 טיפול בנגר עילי: ע"מ למנוע פגיעה נופית ופגיעה במעבר חופשי של בעלי חיים יש לחייב במפגשים בין דרכים לאפיקי זרימה של נגר עילי, בניית גשרים שישתלבו בנוף (ולא סוללות עפר עם מעבירי מים).
 
3.6 תאורה: מטרת תאורת הרחוב היא לאפשר תנועת אנשים ורכבים באופן בטיחותי. לכן יש לחייב בתאורה חסכונית שתאיר את הדרך ולא מבנים/צמחיה/שמיים/סביבה.
 
3.7 צמחיה: יש להחיל את הוראות סעיף 3.1.6 על כל הבניה מכל הסוגים כולל שטחי פיתוח ציבורי.
 
3.8 מגורים ג': יש להגביל הקבוע בעמ' 16 סעיף 3.17 לגובה מקסימאלי של 16 מ' וזאת ע"מ למנוע פגיעה נופית ובצביון הכפרי של כפר ורדים. הדבר אפשרי שכן אין הכרח בדירות כה גדולות.
 
3.9 ארכיאולוגיה: בכל מקום בו נמצא אתר ארכיאולוגי בר שימור יש לבטל הבניה ע"מ שיתאפשר פיתוח האתר. פיתוח האתר יגביר האטרקטיביות התיירותית שהינה בבסיס התכנית.
 
3.10 השתלבות בטבע ולא השתלטות על הטבע: בשלב ב' בתכנית אין התחשבות בקו הרכס. הפגיעה הנופית מנוגדת לבנייה הנוכחית בישוב ולכן יש לבטל את שורת הבתים לאורך רכס זה.
 
3.11 קרבת יתר לשמורת נחל יחיעם: שורות הבתים הדרומיות של התכנית סמוכות מידי לשמורת נחל יחיעם ועלולות לפגוע במרקם החי והצומח בו. לכן יש לבטל את שורות הבתים האלו.
 
4. רצ"ל תצהיר מר ארנון שטלריד התומך בהתנגדות.
 
בכבוד רב,
 
העתקים:
1.      הועדה המקומית מעלה הגליל מושב מעונה מיקוד 49202.
2.      המועצה המקומית כפר ורדים.
3.      מינהל מקרקעי ישראל, מחוז צפון, נצרת עילית.
4.      המשרד להגנת הסביבה, מחוז צפון, נצרת עילית.
 
 
 
כפרניק ורדים 2_0 התנגדות לת.ב.ע שלב ג' בכפר הורדים

 את התנגדות הגיש ארנון בשם תנועת כפר ורדים ירוק .מטרת ההתנגדות היא לחייב את המוסדות לתכנן את המתחם והמבנים שייבנו בו תוך התחשבות בעקרונות בנייה ירוקה, השתלבות בסביבה ובנוף ושמירה מרביית של ערכי הטבע באזור.

תושבים המעוניינים להצטרף להתנגדות כפי שמפורטת בתצהיר יכולים לעשות כן.

תגובות פייסבוק


0 תגובות

 1. אורח/ת יעל הגב

  היכן אפשר להצטרף לחתום
  היכן אפשר להצטרף לחתום

 2. אורח/ת איכפניק הגב

  התנגדות
  היכן חותמים?

 3. טוביה ארז הגב

  ניתן לחתום על ההתנגדות ביום
  ניתן לחתום על ההתנגדות ביום שישי הקרוב במרכז המסחרי בין השעות 11.00 – 12.00 לפני הצהרים.

 4. גליה לוי הגב

  בנייני דירות? מול החלון שלי? לא בא בחשבון.
  או קיי. עם כל האמור כאן בכתבה אני מסכימה בהחלט. וגם עם המכתב של אגודת המשתכנים שנשלח בדואר לכולם.
  משהו כאן זר ומוזר: “יחידות דיור” הוא מושג השייך לעיר, כמו גם “מבנים מרובי קומות”, מה שבעם קוראים “בנייני דירות” “אזורי מסחר ותעשייה” וזה מתאים לנהריה, כרמיאל, חיפה, תל אביב ועוד. ודאי לא מתאים לכפר ורדים.
  ואיך בכלל יכול שלב ג’ לאכלס גם תושבים ובתים למגורים וגם אזור תעשייה? איזו איכות חיים היא לגור באזור תעשייה? שיחשוב טוב מי שעומד לרכוש מגרשים בשלב ג’. זה נראה שעטנז אחד גדול. פיתוח – כן. שינוי צביון הישוב הקהילתי (כמה שקהילתי עוד נשאר) – ממש לא! מבחינתי. אחרת מה הטעם לגור כאן? לפתוח חלון ולראות בניינים, זה יכולתי לעשות בקריות.
  האם שווה לי לחיות בישוב יקר מאד, כשהוא בעצם לא שונה מכל עיר אחרת?
  מצטרפת להתנגדות. באה לחתום מחר. מקווה שעוד יעשו כמוני.

 5. גליה הגב

  ולהגיד את האמת.נמאס לי לגור 11 שנים בתוך אזור בנייה
  אין טיפת שקט, המשאיות, השופלים, מכונות הקידוח, האדמה הרועמת כל היום, הצפצופים, רעשי הבנייה במשך 11 שנים, לנסוע אחרי משאיות איטיות בשעות הלחץ, לנשום אוויר מזוהם – למישהו זה נראה כמו איכות חיים?
  11 שנים אנחנו חיים כך – ואין פה יום אחד של שקט. ועכשיו לשמוע שוב את הקידוחים, לנשום את האבק ובסוף לראות בניינים עירוניים מול העיניים? תחזית די שחורה למי שחשב שסוף סוף הגיע למנוחה ולנחלה, לבית בתוך הנוף, בטבע, בשקט, ולשמוע ציוץ של ציפורים.
  זה יקרה – אם לא נעשה אנחנו את הרעש. אין זה הכרח המציאות להפוך את כפר ורדים לעיר.

 6. גליה (רק עוד משהו קטן וקריטי) הגב

  ואתם יודעים מה עוד?
  כל ראשי המועצה אמרו, כל אחד בתורו, שעד שלא יגמרו לבנות את הבתים בשלב ב’ ובשכונה ו’, רק אז יהיה פיתוח, גינון וטיפוח הכבישים, השבילים והגינות של השכונה. ואמרו, שעד שלא יסיימו את שכונה ו’, לא יתחילו את שלב ג’. אז מה פתאום מתחילים? שכונה ו’ עוד נראית מוזנחת ושכוחה – הכבישים רעועים, צידי הדרך של רחוב מירון בתחילתו נראים כמו תחילת ההתיישבות בארץ, במדרכות נחפרו לאחרונה והושלמו בצורה רשלנית ומסוכנת, המון חורים נותרו, ולא מלאו את החול כך שהאבנים רועדות תחת הרגליים, אין תחנות ראויות, תאורה ראויה ושילוט נאות.
  אז קודם יגמרו את שכונה ו’ עד הסוף, ואז …(מצידי שלא יבנו בכלל את שלב ג’).

 7. אחד שיודע הגב

  גליה, במקום להסתמך על מידע לא מהימן ולא נכון כמו השטויות
  הלא מבוססות של דן שוסטר ושמוליק שחר, תעשי לעצמך טובה ותבדקי לעומק את התב”ע לפני שאת שופכת כזו כמות של מילים…

 8. אורח/ת הגב

  חחשוב לקרוא ולהבין שלא מדובר בבקשה לביטול התכנית או לצמצם את
  הצפיפות שלה.
  מטרת ההתנגדות היא לחייב את המוסדות לתכנן את המתחם והמבנים שייבנו בו תוך התחשבות בעקרונות בנייה ירוקה , השתלבות בסביבה ובנוף ושמירה מרביית של ערכי הטבע באזור.

 9. אורח/ת הגב

  7, אם היית לוקח אחריות על התגובה שלך לדברי –
  היה לי שם פרטי, אדם “בר סמכא” לפנות אליו ולהתעדכן במידע. ומכיוון שאתה מסתתר מאחורי הכינוי המתנשא “אחד שיודע”, שוב אני נשארת בלי לדעת עם מה ועם מי יש לי עסק.
  הבנתי ואני מבינה את כל העניין המדובר, והמלים ששפכתי כאן מדברות על דברים שמעבר לשלב ג’. את זה – אתה – לא כל כך הבנת.
  8 – אני הבנתי בדיוק מה כתוב בכתבה. ולכן אני מסכימה עם הדברים.

 10. גליה לוי הגב

  תגובה 9 נכתבה על ידי – גליה לוי
  אני לא אורחת באתר, אני מרגישה בת בית וחופשיה להגיד את דעותי. אני מכבדת את האנשים אני מגיבה אליהם, ואני עומדת מאחורי כל מלה ומלה שלי, ולא ‘שופכת’ סתם מלים. ולפעמים אני מתעצבנת על תגובות של אנשים ואני מגיבה בחוזקה. חשוב לי להגיב לשמות, ולאנשים מאחורי השמות וחבל שאנשים בוחרים כינויים דמיוניים ומסתורים שונים. בעיני צריך להגיב עם ראש מורם. כל דעה שווה התייחסות (כשהיא נאמרת בכבוד).

 11. טוביה ארז הגב

  תושבים חותמים
  היום ( יום שישי ) נערכה במרכז המסחרי החתמה של תושבים התומכים בדרישת התנועה “כפר ורדים ירוק” לשינויים בתבע שלב ג’ שעיקרם לחייב את המוסדות לתכנן את המתחם והמבנים שייבנו בו לפי תו תקן לבנייה ירוקה , השתלבות בסביבה ובנוף ושמירה מירבית של ערכי הטבע באזור. תוך שעה חתמו למעלה מ- 60 תושבים. החתמה נוספת תהיה ביום שישי הבא 29.10.10 בין השעות 11.00 – 12.00 במרכז המסחרי

 12. אורח/ת שהין הגב

  תשובה לטוביה מורג
  טוביה לא יעזור לך את המגיע לנו נקבל על אפחה וחמתך בשלב ג נוסף לזאות מיתארגנת קבוצה של תושבי תרשיחה לקנות שתחים בכפר ורדים ובתים חלק מהקבוצה קנו בסוד לאירחק היום שמס הערבים בכפר ורדים יהיה גדול בכדי לידרוש מיסגד תיבדוק קמה מישפחות גרות היום בכפר ורדים ואין לכם אפשרות למנוע זאת מיבחינה חוקית תישמור את הכתבה לשהזיקרה ממני שהין מתרשיחה

 13. תלמידה הזקוקה לעזרה הגב

  את עזרתכם בבקשה..
  שלום
  אני עושה עבודה באזרחות על הנושא והייתי רוצה לשמוע קצת רקע על תוכנית הבניה ועל סיבות המועצה לבנות. תודה רבה!

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן