עמותת המשתכנים נגד שלב ג’


עמותת משתכני כפר ורדים נגד שלב ג’
דן שוסטר
"הופתענו מהתוכנית ומהפיכת אזור כפרי לעירוני"
כפרניק 00009000 עמותת המשתכנים נגד שלב ג'

"במהלך השבועיים האחרונים פנו אלינו תושבים רבים שהופתעו ביותר מהתוכנית ובעיקר מהפיכת איזור כפרי לעירוני. ויותר הופתעו מכך שהם לא ידעו את פרטי התוכנית"

 

 
1. כאשר נודע לנו, חברי הועד המנהל של עמותת המשתכנים, על הגשת תוכנית שלב ג’ בכפר ורדים, קיימנו דיון והחלטנו לידע את הציבור במכתב שהופץ לתושבי הכפר ב-10.10 ולבחון את התוכניות לצורך הגשת התנגדויות.
2. לאחר בחינת התוכנית החלטנו, בדיון שהתקיים ב11.10, להגיש את ההתנגדויות כפי שהן מפורטות במסמך שהוכן למסירה לוועדה המחוזית.
3. במהלך השבועיים האחרונים פנו אלינו תושבים רבים שהופתעו ביותר מהתוכנית ובעיקר מהפיכת איזור כפרי לעירוני. ויותר הופתעו מכך שהם לא ידעו את פרטי התוכנית.
4. בשלב זה לאחר שהוגשה ההתנגדות לוועדה לתכנון ולבניה, העמותה שוקלת את הצעדים הבאים הנדרשים.
5. התושבים אשר מעוניינים בפרטים נוספים או מעונינים לסייע יכולים להתקשר לנציגי העמותה דן שוסטר 0528513591    ושמואל שחר 0523557705.
 
 
דן שוסטר
עמותת המשתכנים
 
***
 
מכתב אגודת המשתכנים שהופץ לכל תושבי הכפר:
 
הודעה חשובה לתושבי הכפר
תוכנית בנית שלב ג בכפר ורדים
 
 
לפני 40 יום הוגשה לוועדה המחוזית לבניה בנצרת תוכנית לשלב ג’ של הכפר בצלע ההר מתחת לכביש עין יעקב מול שלב ב’. התוכנית, בניגוד לשלבים א’ ו-ב’, כוללת 750 יחידות דיור על שטח של 75 דונם במבנים מרובי קומות בנוסף למבנים צמודי קרקע. סה"כ 1700 יחידות דיור (כמו שלב א’ ו-ב’ יחד)
בנוסף לכך, מתוכננים אזורים למלונות ויחידות אירוח: כ-700 יחידות. השטח כולל גם איזור מסחרי ואזור תעשיה. התוכנית, אם תמומש, תשנה את צביון הישוב מכפרי לעירוני.
פרטי התוכנית הכוללים מסמכים ומפה נמצאים במועצה.
לבניה תהיה השלכה מידית על תושבי שלב ב’ הצמודים לשלב ג’ והשלכה משנית על הישוב כולו בהיבט הצפיפות.
ניתן להגיש התנגדויות עד ה 24.10.10
במידה והנושא חשוב לכם הנכם מתבקשים לפנות לראש המועצה לקבלת פרטים.
כמו כן ניתן לקבל פרטים גם מנציגי עמותת המשתכנים
דן שוסטר     טל – 0528513591 
שמוליק שחר טל – 0523557705
 
בברכה
דן שוסטר
עמותת המשתכנים
 
 ***
 
 התנגדויות העמותה לשלב ג’:
 
לכבוד                                                                            17/10/10
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון
נצרת
במסירה ידנית
 
א.גב.נ.,
 
 
 הנדון : התנגדות לתכנית מפורטת ג/ 15442 – כפר ורדים שלב ג’
 
1. בהתאם להוראות פרק ג’ סימן ו’ לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 (להלן : החוק) אני הח"מ מגיש התנגדות לתכנית ג/ 15442 בנושאים שיפורטו בשם אגודת משתכני כפר ורדים ע.ר. 58-000-627-8 (להלן : האגודה). אני מכהן כיו"ר האגודה.
2. אגודת משתכני כפר ורדים נוסדה לפני כ- 30 שנה ומטרתה היתה להקים יישוב בגליל. באגודה רשומים למעלה מ- 3550 חברים.
3. אנו מתנגדים לתוכנית בנושאים ומהנימוקים הבאים :
3.1 התוכנית החדשה משנה בצורה קיצונית את הצביון הכפרי הקים של הישוב שכולו בניה צמודת קרקע בצפיפויות שונות. השנוי המוצע יפגע באיכות החיים, יפגע בכושר המשיכה, וכן יפגע בערך הכספי של הבתים הקיימים .
 
 3.2 אנו לא מבקשים לבטל את התוכנית אלה לצמצם את מספר יחידות הדיור באזור מגורים ג מ-750 יחידות למכסימום 300 יחידות צמודות קרקע.שנוי זה לא יפגע בתוכנית ויאפשר שמירת צביון הכפר.
 
3.3 איזור תעשיהתעסוקה אנו מבקשים לשקול ביטול הקמת איזור התעשיה בצמוד לאזור מגורים מה גם שבאזור קיימים מרכזי תעשיה רבים בתפן, במעלות, במעונה, במעיליה ועוד. ניתן להוסיף באזור יחידות דיור.
 
3.4 יחידות ארוח מלונות אנו מבקשים לצמצם את מספר יחידות האירוח מסה"כ 750 יחידות ל250 יחידות. אין באזור התכנות למספר כה גדול של יחידות אירוח והתוצאה תהיה שהם יוסבו למטרות אחרות כמו דיור מוגן , דיור סיעודי ( דוגמה מצוינת היא נהריה מדוח משרד התירות ב2009 היו 511 חדרי מלון בתפוסה של33%).
 
3.5 תחבורה אין התיחסות להמשך כביש 8833 מיחיעם עין יעקב וחיבורו לכביש תפן. כתוצאה מכך כל התנועה תתנקז למרכז הכפר ומשם לתפן . יש להתנות השלמת הכביש האזורי והצמתים כתנאי לתחילת בניה בשלב ג’.
 
4.  רצ"ל תצהירי התומך בהתנגדות.
  
כפרניק 00009000_0 עמותת המשתכנים נגד שלב ג'
בכבוד רב,
________ ת.ז.
מרחוב _______כפר ורדים
טל. ____      נייד_______
דוא"ל
העתקים:
1.         הועדה המקומית מעלה הגליל מושב מעונה מיקוד 24920
2.         המועצה המקומית כפר ורדים
3.         מינהל מקרקעי ישראל, מחוז צפון, נצרת עילית
 
 
 
 
 
 

תגובות פייסבוק


0 תגובות

 1. גליה הגב

  תגובות 2 – 7
  מאחורי המלים “חברי ועד משועממים” “ראשי האגודה” ו”חבורת זקנים” נמצאים אנשים, בשר ודם, רגשות, ומשפחה ועולם שלם. דחילכום, קצת כבוד. לא כל העולם שלהם זה ההתנגדות לשלב ג ולחרדים, אבל הם עושים עשיה ציבורית, מה שכל המגיבים כמעט אינם עושים. רק על זה אתם צריכים להודות להם. ומי שלא עושה – לא טועה – ולכן לא לומד.
  אגודת המשתכנים זה הגוף היחיד שעוד מייצג את ציבור התושבים, גם אם לא ממש רואים את זה, וזה לא מספיק וחבל. לאף אחד אין זכות לבטל גוף דמוקרטי כזה, אחרת ינהל את הישוב אדם אחד (וזה יכול להיות כל אדם) עם אינטרסים צרים וראייה קצרה של עתיד הישוב. וזה מה שתגובות 2 – 6 עושות.
  לכפר ורדים יש אתגרים גדולים יותר מאשר לטפל בעוד אלפי דיירים שיגיעו לגור כאן. עם הכוחות שיש לכפר – זה גדול עליו. ארנונה נוספת – זה מה שיציל את כפר ורדים? לדעתי ממש לא. אגודת המשתכנים והארגונים הירוקים בכפר רואים קצת יותר קדימה לטובת עתיד הישוב, ועתיד כדור הארץ.
  תנו קרדיט.
  ואל תגידו שאני לא מבינה כלום. בפוליטיקה של הישוב אולי אני לא מתמצאת, אבל בדברים אחרים יש לי מושג.

 2. אורח/ת הגב

  להתנגד לתוכנית!
  תכנית הזויה ויש להתנגד לה בכל דרך אפשרית!

 3. התומך. הגב

  אגודת המשתכנים זה חבורת הזקנים של אופק
  שרק רוצים להתנגד לכל דבר.
  תמשיכו להתנגד ותנו את שלב ג’ לערבים.

 4. מאוכזב מאגודת המשתכנים הגב

  מה פתאןם להתנגד לאזור תעסוקה.
  בכל מקום אזורי מסחר ותעסוקה הם מקור להכנסה במקום ארנונה מהתושבים.

 5. אחד שמכיר את חבר ועד העובדים הגב

  תוכנית שלב ג
  התוכנית היא תוכנית טובה יש בה כמה תיקונים שצריך להכניס ועושה נכון המועצה שמתנגדת על סמך נושאים ענינים שלב ג מחויב על מנת לשמור על ישוב צעיר עם עם אוכלוסיה צעירה ומאזן דמוגרפי נכון של הגליל חבל מאוד שגוף קיקיוני כמו אגודת משתכני כפר ורדים שאין לה שום בסיס אידאולוגי ואו מוסרי כאשר ראשי נבחרים ללא אנשים אלה על ידי עצמם ובראשם חבר הועד המשועמם מרפאל שעיקר עיסוקו להפריע לכפר ולהפיל אנשים בפח
  עיין ערך צאושו
  תנו למקצוענים שהציבור בחר לטפל בכפר ואתם ראשי האגודה שבו בבית וטלו בנכדים זה מה שאתם עושים באהבה אמיתית

 6. תושב הגב

  אתם לא מייצגים אותנו.
  .

 7. עובד רפאל הגב

  דן שוסטר וחבורת החבובות
  חבל שנושא כל כך חשוב מועלה על ידי אנשים המחפשים פרסום על כך שלא נבחרו ואו מונו על ידי אף אחד כדוגמת דן שוסטר שחושב שכפר ורדים הוא הארגון שבו הוא מכהן כועד עובדים וכך הוא מתנהג
  מבחינתם צריך לסגור את כפר ורדים ולתת לו לגו להזדקן כמותם סיון כך את הנושא בידים ועל תיתן לגרינפלדים וחבורת הזקנים המנסה לגרום שכלום לא יהיה בו אלה רק מאבק מטופש בדתיים במקום להמשיך את המעשה הציוני וליהד את הגליל בכל מחיר
  תתבישו לכם

 8. בן עמי הגב

  שלב ג

  דני הנושא כבד
  ולא מכובד להניע מהלכים בדרך זו
  הצעתי לכנס אסיפה מיוחדת ולהציג את כל המתווה מחד והמועצה תציג את עמדתה מאידך
  חבל שהאגודה לא פועלת ובדחיפות לקבלת כספי הארנונה מתפן ןעוד לפני כל הגזרות שיוטלו
  לבסוף חבל שהאגודה אינה פועלת במשותף עם המועצה לבחינת כל הפרטים רב הנסתר על הגלוי ,אשמח לזימון אספה ,תודה דן

 9. אורח/תעובדת רפאל, מבוגרת הגב

  חבובות
  למס 6

  אני רק מאחלת לך להגיע גם לזיקנה,אלא אם כן תעדיף להעלם מהעולם בצעירותך נראה אותך אז
  צעירים חושבים שישארו כך לנצח, האם תרגיש טוב כשיגידו לך שאתה מהחבובות, בושה שרפאל מעסיקה איש כמוך
  גם אני עובדת רפאל, ואני יודעת בדיוק איזה טיפוסים מפוקפקים עובדים שם, אני במסגרת תפקידי מכירה את כוווולללם

 10. אורח/ת רחלי שאוהבת את הכפר הקטן הגב

  לזה שמכיר את הועד המנהל
  אנו באנו לגור בכפר כי ברחנו מתל אביב, אם אתה כל כך רוצה תחזור לשם, אנחנו רוצים מקום קטן וכפרי, רעש והמולה ואספסוף יש לנו מספיק בערים הגדולות, אז בבקשה חסוך לנו את דעתך וחזור לאן שאתה מתאים

 11. אורח/תחבר ב"חבובות" הגב

  ל 4
  אתה ששונא את האגודה, בטוח שאתה לא עברת ועדת קליטה ולא שילמת כדי להיות חבר באגודה, כי אחרת היית מדבר אחרת, אבל ככה זה אנשים שלא רצו לשלם, שונאים את אגודת המשתכנים, גם אנחנו שונאים אנשים כמוך. ]פשוט שתוק ולך לעשות מנגל כי זה מה שמתאים לך

 12. אילן הגב

  גליה – יפה שאת מתנדבת לותר על אזור התעסוקה
  ולשלם יותר ארנונה.

 13. אורח/ת הגב

  תפנימו – תפקידה של אגודת המשתכנים בישוב הסתיים.
  צאו לפנסיה

 14. דוד הגב

  לדן ולשמואל שחר
  ולועד המנהל
  ללא חשש כל מי שאומר בכפר דבר או שניים בניגוד לדעתו של סיון וחבר העוזרים שלו מיד מקבל מקלחת מתוכנן בתגובות שלא לעצם הנושא אלא לגופם של עניניים אישיים .
  בושה גודלה שככה נוהג אחרון הפוליטיקיים בביצה .

 15. אורח/ת הגב

  חבל שאין התיחסות לגופה של ההתנגדות
  מה זה משנה מי הגיש את ההתנגדות?
  האם זה חשוב שאגודת המשתכנים הגישה אותה או אדם אחר?
  מדוע במקום להתיחס לגופו של ענין מתיחסים לגופו של אדם ועוד בצורה כל כך לא מכובדת?
  הייתי מצפה מתושבי כפר ורדים להגיב עיניינית להתנגדות הזו ולא ליפול בפח של אינטרסנטים שמנסים להסיט את הדיון מהעיקר לעבר השוליים שלו.

 16. תושבת ותיקה מאד הגב

  בושה וחרפה
  בתור תושבת ותיקה אני ממש מתבישת, מה זו הרמה הנמוכה של התגובות, שלו נעליכם מעל רגליכם כאשר אתם מדברים על אגודת המשתכנים של כפר ורדים, צאו וחפשו מקורות שיספרו לכם על עבודת האגודה מיום הקמת הכפר. אולי באמת צריך להרחיב את הישוב, לשוב לנוהל ועדת הקבלה ולקבל אוכלוסיה איכותית, שלא בועטת בכל דבר טוב שיש כאן.ומי שהתענין בעתיד הכפר עם קנית מגרשו, ידע שהכפר אמור לגדול במספרים אלה, מה שנשאר זה רק למזער נזקים.תודה לאגודת המשתכנים.

 17. יורש, תושב עצוב הגב

  התנגדות לתוכניות שלב ג
  לא הייתי מודע לאוסף התגובות ולאופיין , למידת החוצפה וגסות הרוח של כמה
  מהמתיחסים וכותבי התגובות . הלעג הגס ל “זקנים ” לאנשים שחושבים אחרת
  שאולי יש להם שדה ראיה ונסיון חיים מעט יותר רחב ורחוק-ראות משל הכותבים .
  לא רציתי להגיב ,אבל נוכח גסות הרוח והחוצפה, הירגשתי שזה אחד המצבים
  שבהם אסור לשתוק, למרות שזה נח וכבר עייפתי מלהתיחס לגסות הגואה מסביב .
  עצוב, עוד דבר להצר עליו, אני חושב שזו אותם גסות וחוצפה שבכבישים אנו חשים במשמעות המסוכנת שלהם כשנוספים אליהם כך וכך כוחות-סוס ( תרתי משמע )
  משום מה חלק מה “גיבורים הנועזים” לא מעיזים לחתום בשמם, כי אולי, לא כדאי ?

 18. איציק שבתאי הגב

  שלב ג’
  שלום ועד מנהל.
  1. לא קיבלתי שום מכתב מכם כפי שאתם כותבים בפתיח.
  2. תוכנית שלב ג’ היא מחתימת הקצאת הקרקאות לכפר ורדים מיומה הראשון. כנראה יש כאלה שבחרו להתעלם מקיום שלב ג’.
  3. אומנם לא דובר על בנינים של 7 קומות אבל החיים והחוקים הם דינמיים. אתם גם יודעים טוב מאוד שאין כוונה להקים בנינים של 7 קומות.
  4. הכפלת הכפר ובניה לגובה לא תשנה את אופי הכפר. כבר כיום רוב האנשים לא מכירים את אלו הגרים ממולם או בכביש השכן. הכפלת הכפר ובנית אזור תעסוקה תעזור להגדיל התקציב ואת זה אתם יודעים היטב.
  5. יש אנשים הרוצים לגור בכפר אבל אין להם יכולות להחזיק גינה או שאינם מעוניינים בכך. בתי קומות יאפשרו להם להגיע לכפר ולגוון את האוכלוסיה.
  6. אתם אומנם הועד המנהל אבל אני מצפה שלפני שאתם שולחים התנגדויות תשאלו את התושבים ששלחו אתכם. אחרי הכל מדובר בנושא חשוב ולא באיזה נושא שולי.

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן