מי יממן מבני ציבור?


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
מערכת כפרניק

ציון בן גיגי: לא תפקיד רוכשי המגרשים לממן פרויקטים אחרים. עדי הרטל: החובה חלה על ממ"י.

כפרניק לבונה1-001_0 מי יממן מבני ציבור?

ציון בן גיגי במכתב לסיון יחיאלי: אין זה מתפקידנו כרוכשי המגרשים בשכונה החדשה לממן עבור המועצה פרויקטים אחרים אשר אינם קשורים ישירות לעלויות הפיתוח של המגרשים והשכונה, ולכן חברי קבוצת הרכישה ואנוכי רואים זאת בחומרה ומתכוונים לפעול להשבת הכספים בכל דרך אפשרית.

 

עו"ד עדי הרטל, היועץ המשפטי למועצה: החובה למימון עלויות פיתוח התשתיות הציבוריות ומבני הציבור חל על מינהל מקרקעי ישראל שהחליט לממן את התשתיות הציבוריות ואת מבני הציבור מתוך יתרת המגרשים שישווקו בשלב ב'. את עלות התשתיות הציבוריות ומבני הציבור קבע ממ"י, והוא בלבד!

 

להלן מכתבו של ציון בן גיגי לסיון יחיאלי ותשובתו של עו"ד עדי הרטל, יועץ משפטי למועצת כפר ורדים.

 

 

לכבוד מר סיון יחיאלי, ראש מועצת כפר ורדים.

א.נ.

הנדון: עלויות הפיתוח והליך בחירות קבלן הפיתוח ל-76 יחידות בשכונת לבונה כפר ורדים.

 

לפני מספר ימים פניתי ביד עם מס' רוכשים נוספים של המגרשים אל עו"ד טל אטיאס, אשר ייצג את קבוצת הרכישה, בתהליך המכרז מול ממ"י, במספר שאלות נוקבות אשר התעוררו בזמן האחרון בקרב חברי קבוצות הרכישה באשר לעלויות הגבוהות של פיתוח המגרשים ובאשר לתהליך של בחירת קבלן הפיתוח, שמבצע את עבודות הפיתוח מטעם המועצה בשטח.

 

שאלת עלויות הפיתוח הגבוהות הועלתה על ידי כלפי מארגני קבוצת הרכישה, עוד בשלב בו חתמתי איתם על ההסכם, וזאת מאחר ורכשתי 3 מגרשים והעלויות נראו לי גבוהות בצורה חריגה, כבר אז.

מארגני הקבוצה ועו"ד טל אטיאס טענו בפניי כי את העלויות הגבוהות קבעה המועצה, אשר אתה עומד בראשה ולאחר בירור עם עו"ד טל אטיאס במינהל, התברר כי הדרישה לעלויות הגבוהות הייתה של המועצה ולבקרים של המינהל לא היתה ברירה, אלא לאשר אותם, כמו גם את הדרישה שלא לבצע פיתוח של 15 מגרשים במכרז השני, אשר 2 מגרשים מהם נרכשו על ידי.

 

התברר כי הדרישה לגבי אי פיתוח המגרשים במכרז השני, הגיעה מאוחר יותר, תחת הטענה של חישוב לא נכון של העלויות.

עו"ד טל אטיאס העביר לבקשתי את הפניות שלו אליך ולטענתו הינו זוכה לתשובות מתחמקות ולא מבוססות, פעם אחר פעם ולכן מצאתי לנכון לפנות אליך ישירות במכתב זה.

ההתחמקות שלך מלתת תשובות לשאלות שבנדון מדליקות אצלי ואצל חברים נוספים בקבוצות הרכישה, נורות אדומות בוהקות, באשר לדרך בה המועצה קבעה את עלויות הפיתוח הגבוהות והמופרזות ובאשר לדרך בה המועצה בחרה את קבלן הפיתוח למגרשים.

אם לא היה למועצה ולך העומד בראשה מה להסתיר, היית עונה לשאלותיו של עו"ד טל אטיאס כמקובל מגוף ציבורי וחושף בפניו את פרוטוקול המכרז ותוצאותיו והדרך בה בחרתם בקבלן הפיתוח, מרדכי ישראל? כמה מציעים היה במכרז? מה גובה ההצעות שהיו במכרז ואיזה קבלנים הגישו הצעות למכרז? איפה פורסמו תוצאות המכרז? ועל פי איזה קריטריונים החלטתם לבחור בקבלן זה ולא באחרים שהגישו הצעות? מי היו חברי ועדת המכרזים אשר נוכחו בפתיחת ההצעות למכרז? כל אלו שאלות לגיטימיות, אשא אני כרוכש של 3 מגרשים ורוכשים נוספים בשכונה, זכאים בשם השקיפות, לקבל עליהן תשובות חדות, מגובות במסמכים.

חוק חופש המידע מחייב את המועצה ואותך לחשוף בפניי את התשובות והמסמכים הרלוונטיים בתוך 3 ימים מדרישה זו ולכן ראה מכתבי זה כדרישה שלי על פי חוק חופש המידע.

השמועות אשר מתרוצצות בקרב חברי קבוצות הרכישה בפרט ובכפר בכלל, באשר לשאלות שבנדון והדרך בה הנך מתחמק מלתת תשובות ומשיב פעם אחר פעם את פניו של עו"ד טל אטיאס, ריקם, מדיפות ריח רע ומעוררות 'שאלות' רבות, אין לזה מקום בישוב כמו כפר ורדים.

מבירור ראשוני שנעשה התברר כי בעוד המועצה גבתה סך של קרוב ל-400,000 ₪ עבור פיתוח כל מגרש, המועצה שלמה בפועל פחות מחצי מעלות זו לקבלן הפיתוח.

נראה אם כן כי המועצה ואתה כעומד בראשה בחרתם לשלוח יד עמוק לתוך כיסי רוכשי המגרשים והמועצה נשארה עם עודף כסף משמעותי אשר לא ברור היכן הוא ובכל מקרה מן הראוי היה להחזירו לרוכשי המגרשים.

אין זה מתפקידנו כרוכשי המגרשים לממן עבור המועצה פרויקטים אחרים אשר אינם קשורים ישירות לעלויות הפיתוח של המגרשים והשכונה, ולכן חברי קבוצת הרכישה ואנוכי רואים זאת בחומרה ומתכוונים לפעול להשבת הכספים בכל דרך אפשרית.

על כן, במידה ולא אקבל תשובות מספקות ומסמכים התומכים בתשובות אלו בתוך 3 ימים מיום קבלת מכתב זה, אאלץ לפנות באופן מיידי למנכ"ל משרד הפנים, מנכ"ל ממ"י ולמבקר המדינה.

התראה נוספת לא תישלח.

 

בכבוד רב.

ציון בן גיגי – כפר ורדים

 

 

****

 

 

לכבוד

מר ציון בן גיגי

 

 

א.נ.,

 

 

הנדון: עלויות פיתוח בשלב ב'

                                                             סמך: מכתבך מיום 6.10.13

 

1.         מכתבך שבסמך הועבר לעיוני ולמענה.

 

2.         על-פניו נראה שהאמור במכתבך נשען על מידע שגוי וחסר, ולכן אשלים את הפרטים החסרים.

 

3.         בסוף שנות ה-70 של המאה הקודמת מינהל מקרקעי ישראל (כפי שנראה אז, והיום רשות מקרקעי ישראל, אשר אקרא לה להלן "רמ"י") הרשה לחברה לפיתוח כפר ורדים בע"מ (להלן: "החברה") להקים ישוב חדש בגליל המערבי, הוא כפר ורדים. במסגרת אותה הרשאה הסכימה רמ"י שהחברה תגבה מהמשתכנים החדשים את עלויות הפיתוח באמצעותם תפתח החברה את התשתיות הציבוריות, ותבנה מבני ציבור.

 

4.         לאחר שהחברה לא עמדה בהסכם ההרשאה בינה לבין רמ"י בוטלה בשנת 2005 ההרשאה, והחברה לא הייתה עוד רשאית לבצע את הפיתוח בכפר ורדים, ובוודאי שלא לגבות את עלויות הפיתוח. מכיוון שבאותה עת כבר כוננה המועצה המקומית כפר ורדים (להלן: "המועצה"), החובה לפיתוח התשתיות חלה עליה עפ"י החוק.

 

5.         רמ"י מצאה כי החברה לא ביצעה את מלוא התחייבויותיה בהתאם להסכם ההרשאה, ולא כל התשתיות הציבוריות בוצעו, ואלו שבוצעו לא בוצעו כיאות, וכי גם לא כל מבני הציבור להן התחייבה החברה נבנו.

 

6.         מכיוון שאת ההרשאה לחברה נתנה רמ"י, החובה למימון עלויות פיתוח התשתיות הציבוריות ומבני הציבור חלה עליה. רמ"י החליט לממן את התשתיות הציבוריות ואת מבני הציבור שהחברה הייתה אמורה לבצע אך לא ביצעה, מתוך יתרת המגרשים שישווקו בשלב ב'. את עלות התשתיות הציבוריות ומבני הציבור קבע רמ"י, והוא בלבד!

 

7.         לעניין זה אני מפנה אותך לדו"ח מבקר המדינה 59ב הדן בנושא פיתוח הישוב כפר ורדים ע"י רמ"י (עמוד 337 לדו"ח ואילך), אשר מפורסם באתר האינטרנט של מבקר המדינה.

 

8.         בנוסף הכינה המועצה תכנון מפורט של התשתיות הציבוריות עבור 76 המגרשים אותם התכוונה רמ"י לשווק. תכניות אלו הועברו לרמ"י, אשר קבע את עלות ביצוען, וגבתה אותם מהיזמים – הם רוכשי המגרשים. במסמכי המכרז שפורסמו ע"י רמ"י צוינו במפורש מה הם המגרשים שיפותחו ע"י המועצה, ואלו לא. מסמכים אלו עדיין נמצאים באתר האינטרנט של רמ"י, הפתוח לעיניי כל.

 

9.         ההסכם המועצה עם רמ"י, הכולל את העבודות שהמועצה התחייבה לבצע, לרבות עלויותיהן, הובאו לאישור המועצה, ופרוטוקול הדיון נמצא באתר המועצה לעיונך.

 

10.       מכל המפורט לעיל ניתן ללמוד, כי רמ"י היא אשר קבעה את עליות התשתיות הציבוריות, על כל מרכיביהן, וגבתה אותן מהיזמים. רמ"י העבירה את הכספים שגבתה (או תעביר) למועצה, על-מנת שתבצע את התשתיות הציבוריות כפי שהתחייבה הן לרמ"י והן ליזמים.

 

11.       בהתאם להוראות החוק קיימה המועצה מכרז לבחירת הקבלן שיבצע את השלב הראשון של התשתיות הציבוריות. המכרז היה לפי מחיר מטרה, ממנו נתנו המציעים הנחה. את ההנחה הגדולה ביותר נתן הקבלן הזוכה, אשר בסופו של יום גם זכה במכרז. פתיחת מעטפות המציעים הייתה פומבית ונכחו בה גם נציגי המציעים עצמם. פרוטוקול פתיחת המעטפות וישיבת ועדת המכרזים פתוחים לעיון במשרדי המועצה.

 

12.       אציין, כי המכרז הנוכחי אינו כולל את כל עבודות הפיתוח והתשתיות עבור 76 המגרשים, והמועצה עתידה, בבוא העת, לצאת במכרז נוסף לשם השלמת עבודות הפיתוח.

 

13.       מכל האמור לעיל למדים, כי מי שקבע את עלויות הפיתוח הינה רמ"י, ולא המועצה. כן מובהר, כי המידע על עלויות הפיתוח פורסם באתר האינטרנט של רמ"י יחד עם כלל מסמכי המכרז, וזאת על-מנת שהמציעים יוכלו לכלל את צעדיהם בטרם הגישו את הצעותיהם לרכישת המגרשים. לפיכך, המועצה התנהלה, ומתנהלת, בשקיפות, ולהתרעמותך אין כל בסיס.

 

14.       בשולי מכתבי זה אציין, כי במועצה קיים מומנה על חוק חופש המידע, אשר מחויב להשיב בתוך 30 יום, ולא 3 ימים כמצוין במכתבך. ראש הרשות רשאי להאריך את המועד ב-30 יום נוספים. למרות זאת, מצאה המועצה לנכון להשיב לפנייתך כאמור לעיל, וזאת כדי להזים את השמועות הרבות בעניין זה.

 

 

בכבוד רב

עדי הרטל, עו"ד

יועמ"ש למ.מ. כפר ורדים

ארמון-סברדלוב, הרטל ושות'

משרד עורכי דין ונוטריונים

 

 

 

 

תגובות פייסבוק


0 תגובות

 1. דוד הגב

  אוייי

  לאן הדרדרנו
  דו שיח של חרשים
  זה שואל והשני עונה
  מצא את הקשר בינהם
  המצוא את הקשר יזכה
  בפרס מגרש בשכונה החדשה

 2. ירון הגב

  הנה ה”הפתעה” של יורם אילון התפוצצה לו בפנים!
  איזה טירון פוליטי!

  אני לא מאמין שיש אנשים שבאמת מתכוונים להצביע לו וחושבים שהוא ואיריס וקנין יכולים להוביל את הכפר לעתיד טוב יותר.

  פשוט מעורר חלחלה

 3. אריק הגב

  עדי הרטל….
  זכית בפיס…
  סיון הוא אדם שפן שמתחבא אחרי יועץ משפטי…

 4. אליהו הגב

  בחרת סיון קיבלת..!
  מתי כבר תבינו את זה.

 5. משה הגב

  מחבואים
  לא הבנתי כלום

  מה שהבנתי שהמועצה רק אחרי לחץ הסכימה לשחרר מיידע חלקי

  אכן אין לי מגרש שם
  אבל רב הנסתר על הנגלה???

  מה שכן היה גלוי שכל הזמן המועצה התחמקה
  ………

  …….

 6. הכתובת על הקיר הגב

  לכל המתפתים שאכלו אותה…
  הרי הוזהרתם מראש שאתם נכנסים להרפתקאה עם האנשים הלא נכונים ! (תאחזרו קצת את הכתבות בכפרניק..) עכשיו כל שנותר לכם זה לא להצביע לסיון וחבורתו – לא הצבעתם אז אל תתלוננו חבל על הפונטים במחשב…

 7. סתם כך הגב

  סתם כך
  מעניין ציון, מדוע הנך מעלה את נושא עלות הפיתוח של המגרשים שרכשת , חודש לפני הבחירות ? איפוא היית כל החודשים מאז שרכשת את המגרשים , איפוא היית שרכשת את המגרש בו הנך גר מהחברה לפיתוח ושלמת סכום דומה ?
  כרוכש 3 מגרשים ובעל עסקים ןמפעלים כמוך , האם לא בדקת מהו מחיר המינימום שהקבוצה מגישה במכרז המינהל ? נראה לי תמוה !בטוח שאתה שוקל את פעילותך העיסקית בזהירות ובטח עשית כך שמדובר בכספך הפרטי .

  האם אני ואתה שרכשנו את המגרשים שלנו בכפר שלמנו רק עבור פיתוח המגרש / שכונה ? מי אתה מצפה שיממן את הכביש מהכניסה לישוב למגרשים שלך ? מי יממן את הביוב שיוצא מהמגרשים שלך ויוביל אותם לטיהור ? מי יממן את מבני הציבור בישוב שלא נמצאים בשכונה שלך ? ולא עלינו , מי יממן את בית העלמין שבטח לא נמצא בשכונה שלך ?

  ולענין הכספים הרי הם מבוקרים על ידי המינהל וקיימת חובה להוכחת כל הוצאה . והנסיון להפחיד בפניה למבקר המדינה הינה מגוחכת . אדרבא – פנה !!!!

  סתם כך

 8. היסטוריון הגב

  לא חדש
  מי שיסתכל על כתבות קודמות בכפרניק יוכל לראות כי תמיד נאמר שדמי הפיתוח יממנו מבני ציבור

 9. תושב מרוצה הגב

  קודם קנו מגרשים עכשיו רוצים שיורידו להם את המחיר?
  חוצפנים!

 10. מיכאל הגב

  שערוריה
  עוד שערוריה מבית היוצר של מ. כפר הורדים

 11. לירון מאחד שכואב לו הגב

  נכון אתה צודק!!!חהחהחה ירון-
  נכון אתה צודק!!!
  חהחהחה ירון- נורית שבפעם שעברה …… היא תוביל את הכפר? עופר עם הפה הגדול …..???דבירה שיש לה אינטרס מובהק שהיא בעלת צימריים בכפר!! וסיון עם חברו??
  צריך רק את אחד השכנים – שמנהלים את ינוח או מעלות אחד מהם הוא ינהל את הכפר הכי טוב ועם נסיון ויביא גם כספים מה שאף אחד עד היום לא הביא.

 12. תושב ותיק הגב

  השתתפות במבני ציבור
  שלום ציון בן גיגי
  ברצוני להעיר אך ורק לפסקה אחת במכתבך. לא לסכום שאיני מתמצא בו אלא לתוכן. במכתבך אתה כותב בין השאר:

  “אין זה מתפקידנו כרוכשי המגרשים לממן עבור המועצה פרויקטים אחרים אשר אינם קשורים ישירות לעלויות הפיתוח של המגרשים והשכונה, ולכן חברי קבוצת הרכישה ואנוכי רואים זאת בחומרה ומתכוונים לפעול להשבת הכספים בכל דרך אפשרית.”

  מדוע אתה חושב שאין אתה ושאר רוכשי המגרשים צריכים להשתתף בבנית מוסדות ציבוריים בכפר? באת אל מקום שכל התושבים בו השתתפו בתשלום עבור מוסדות אלו וכך גם אתה צריך להשתתף.

 13. אראלה הגב

  לפני 20 שנה
  הגעתי לכפר ונדמה לי שכספי המגרש שרכשתי סייעו לבניית בית הכנסת שאני עכשיו נהנית ממנו.. ברור לי ונראה לי טיבעי שבישוב קטן משתמשים בכספי המגרשים שמוכרים על מנת להיטיב את תנאיהם של כל התושבים…
  מישהו חושב אחרת???? סיון, אני בגיל השלישי ואני אצביע לך ורק תעשה לי טובה, תרחיק מאיתנו את אבנר רביב… הוא ממש מבין את צרכינו….

 14. פתי מאמין הגב

  מתוך הועדה לביקורת המדינה
  היו”ר יואל חסון:

  מי צריך לקחת אחריות על מבני הציבור, לדעתך?

  סיון יחיאלי:

  המצב האידיאלי היה אם היינו מקבלים כסף מהמדינה לבנות את מבני הציבור, ללא שום קשר לשיווק המגרשים. המשתכנים שילמו על זה, מדינת ישראל היתה אמורה לשלם את הכסף הזה ולבנות את הדברים האלה. כבר ב-96′ היינו אמורים לקבל סכומי כסף למשל, עבור בניית אולם ספורט. אלה דברים שהמדינה היתה צריכה לשלם עליהם, ולא שילמה.

  בוחרי סיון אם לא הבנתם עדין, ראש המועצה הבטיח לגייס כספים ולא הצליח העמיס על התושבים.

 15. חבר קבוצת רכישה מרוצה מאוד הגב

  הכתובת על הקיר
  טפשות זה לא מחלה זה מצב טבעי כנראה אצלך והמצב נובע כנראה או מחוסר ידיעה או מרשעות חברי קבוצת הרכישה קיבלו כבר לפני חודשים חוזי חכירה אישים שאינם קשורים יותר לקבוצה וכל אחד מהם יכול לקחת משכנתה בקיצור בני ביתך לכל דבר וענין. גם אנחנו יודעים שבחלק מכספי הפיתוח יבנו מבני ציבור וזה נאמר לנו על ידי המארגנים והע”וד של הקבוצה הכל מתנהל נכון מהר ומדויק על פי ההסברים שקיבלנו
  כולל כל האותיות הקטנות .לגבי מר בן גיגי גם הוא ידע את כל הפרטים והיסכים להם הרי הוא חבר הקבוצה יחד עם שני בניו הבין את כל הפרטים כולל בנית מבנה הציבור(פטור מאגרות ביוב חיבור חשמל ועוד ) יכול להיות שאולי שכח את ההסברים ואולי (למרות שאני לא מאמין כי מר בן גיגי הוא אדם נטול כוונות פולטיות ) השתרבב בטעות הבט פולטי וחבל

 16. לא תמים הגב

  תמימות
  לא ניראה לי שאדם שרכש 3 מגרשים בכ 2 מיליון ….. ,
  הוא כל כך תמים כפי שהוא מנסה להצטייר
  יש פה ריח חזק של בחירות באויר
  מה גם שהוא מבקש לקבל הכל תוך 72 שעות על מכרז שהיה לפני חצי שנה ( למה כל כך הרבה זמן)
  יש לי תחושה שהוא חבר טוב ושליחו של יורם

 17. רינה הגב

  כולם רבים יורם?>@!%$ סיוון ואניצביע למועצת Kfar Vradi Yarok
  כולם רבים יורם?>@!%$ סיוון ואניצביע למועצת Kfar Vradi Yarok

 18. אוקטובר זה פה הגב

  סיון צריך לממן……
  סיון הרי צריך לממן את ……
  …….
  בושה!
  ……
  ב-22.10.2013 מחליפים ראש מועצה ונותנים תקווה לעתיד טוב ונקי בכפר!!!

 19. LABUNA הגב

  מה ההבדל בין שכונת לבונה לחורשת האורנים?
  אני מסתכל על שכונת לבונה בכפר ורדים (מה זה LABUNA?)ורואה שההרס של התשתית הטבעי נהרס יותר גרוע מגבעת אורנים במעלות .

 20. אריה הגב

  ליודעי חשבון בלבד
  1600בתי אב “יעני מימנו את הפיתוח הציבורי?”
  החברה לפיתוח כפר ורדים שנוהלה על ידי דובי טל
  לא בנתה כמעט כלום!!!
  מבקר המדינה כתב :
  “שהחברה לפיתוח כן זו שנוהלה גם ע”י אריה ברן וגם ע”י דובי טל
  וגם אריה רודנסבייק שהתעורר, עבד בחברה לפיתוח עוד מגן נלהב
  כן כן זו החברה שחייבת לתושבי כפר ורדים מליונים רבים”
  אז עכשיו סיון רוצה לעשות את כל הפיתוח של שלב ב
  על גבם של 70 קוני מגרשים
  שמישהוא יעשה חשבון 70 = 1600 תושבים?
  אז היו מליוני שקלים איפה הם??????
  עכשיו יש 70 קונים מהם נשאב הכל
  אבל כסף ממועצת תפן הס מלהזכיר לסיון
  ….
  רוצה להביא מאמריקה אבל נכשל
  אופפפפפפפפ יש פה 70 מגרשים הם יביאו את הגאולה
  למה מאשימים את יורם ?זה …..

 21. מהנדס הגב

  להיסטוריון

  לא חפרת טוב
  כל הכסף ששולם לחברה לפיתוח עבור מבני ציבור
  טען מבקר המדינה
  החברה לפיתוח כפר ורדים חייבת לבצע הכסף הגיע אבל נעלם
  תמשיך לנבור במסמכים
  ותמצא את המיליונים האבודים

 22. מצליח הגב

  תפקיד חדש לדובי טל

  מתוך הועדה לביקורת המדינה
  היו”ר יואל חסון: מי הצוות שהגיע ?

  תשובה………………………………..

  שאפו למועצה שמעסיקה במח’ ההנדסה מתנדבים מנוסים
  העוזרים ללא ליאות למנהל המחלקה

 23. מישהו שזוכר מצוין מה הבטיח סיוון יחיאלי ולא קיים עד היום. הגב

  סיוון הבטיח, אבל לא הבטיח לקיים
  ……..

  במקום שחברה כלכלית כזו תקבל את ניהול הפיתוח ותזרים את כספי הרוכשים לקופת המועצה, אפשר להשאיר את הזכייה במכרז לגורם פרטי…………. טיפשות? שחיתות ציבורית? (תלוי את מי שואלים)?

  …….

  סיוון הבטיח לפרסם כל דו”ח וביקורת ציבורית כחלק משקיפות ציבורית – הוא רק שכח שצריך לקיים ולפרסם לפני הבחירות ולא רק לגזור סרטים על מעגלי תנועה ושיפוץ מבנים.

  …….

 24. יפה הגב

  כרוכשת מגרש בשכונה זו
  המחיר היה ברור מלכתחילה מי שלא מעוניין במחיר המגרש היה יכול לא להיות חלק מהקבוצה.
  כרוכש שלושה מגרשים בפרויקט אינני מבינה על מה אתה מתלונן הרי אם לא נאה לך למה קנית שלושה מגרשים?
  הייתכן שאתה בעצמך בונה בתים ומוכר אותם מתכוון להרוויח ובו זמנית מתלונן על כסף שנלקח ממך שלא לפיתוח המגרש אלאלמימון מבני ציבור אחרים ?
  אין זה משנה מה עשו עם הכסף והאם כולו הלך לפיתוח או חלקו גם אם דברייך נכונים ואני משערת שכן התהליך היה ברור , גובה ההצעה הייתה ברורה וגם עלויות הפיתוח היו ברורות עוד במפגש שעשינ כל חבריי הקבוצה.
  הטענות שלך בזמן קריטי הן מייצגות אינטרס אישי שלך ילכו אחרייך כל חסרי האינטליגנציה מי שבאמת מבין מה הוא רכש לא קונה את זה ואגב גם היום אתה יכול למכור את מגרשייך ולהרוויח כלומר לא הפסדת דבר

 25. תושב ותיק הגב

  הפשלה היא של החברה לפיתוח כפר ורדים ורמ”י
  רשות מקרקעי ישראל העבירה מסמכותה לחברה לפיתוח כפר ורדים על מנת לבנות את הכפר על קרקע השייכת לרשות.
  החברה התחייבה בחוזה לבנות מכספי התושבים רוכשי הקרקעות תשתיות ומבני ציבור שפורט בחוזה. החברה לקחה את הכסף אך לא סיפקה את הסחורה. מכיון שהתושבים היו חתומים על החוזה , לא רק מול החברה אלא גם מול הרשות. חובת הרשות לבנות את התשתיות החסרות. זכותה של הרשות לתבוע כספים ממנהלי החברה לפיתוח אבל ללא קשר לתוצאבה חובתה לממן את התשתיות החסרות ולא להעמיס עלויות על רוכשי המגרשים החדשים.

 26. גזבר הגב

  כל הכסף נעלם?

  ליודעי חשבון בלבד
  1600בתי אב “יעני מימנו את הפיתוח הציבורי?”
  החברה לפיתוח כפר ורדים שנוהלה על ידי דובי טל
  לא בנתה כמעט כלום!!!
  מבקר המדינה כתב :
  “שהחברה לפיתוח כן זו שנוהלה גם ע”י אריה ברן וגם ע”י דובי טל
  וגם אריה רודנסבייק שהתעורר, עבד בחברה לפיתוח עוד מגן נלהב
  כן כן זו החברה שחייבת לתושבי כפר ורדים מליונים רבים”
  אז עכשיו סיון רוצה לעשות את כל הפיתוח של שלב ב
  על גבם של 70 קוני מגרשים
  שמישהוא יעשה חשבון 70 = 1600 תושבים?
  אז היו מליוני שקלים איפה הם??????
  עכשיו יש 70 קונים מהם נשאב הכל
  אבל כסף ממועצת תפן הס מלהזכיר לסיון
  ….
  רוצה להביא מאמריקה אבל נכשל
  אופפפפפפפפ יש פה 70 מגרשים הם יביאו את הגאולה
  למה מאשימים את יורם ?זה …..

 27. יפית הגב

  ….
  עוזר ללא לאות ….. כל הכבוד!!!!

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן