הדיור המוגן יוצא לדרך


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
יואב ניצב

הועדה לאיכות הסביבה: מתחם דיור מוגן וירוק, גינות קהילתיות וועדות משנה

כפרניק כפר ורדים ירוק_2 הדיור המוגן יוצא לדרך

הועדה לאיכות הסביבה: מתחם דיור מוגן וירוק, גינות קהילתיות וועדות משנה

 

 

סיכום ישיבת הועדה לאיכות הסביבה שנערכה בתחילת השבוע:

           

השתתפו: ראש המועצה, סיון יחיאלי.

חברי הועדה: יואב ניצב – יו"ר, מאיר גרינפילד, טוביה ארז, רונית רובין, הלל גלזמן, אריה רוזנצוויג, יעל ריזמן, עדנה פישר, דורית אבנט ואהרון פריאל.

עובדי המועצה: מוטי מזרחי, ציון, מהנדס המועצה – יובל אבנד.

אורחים ובעלי עניין.

 

גינות קהילתיות.

השתתפות תושבים: צילה שנהר, אוליבר, דוד בוים, שחם יהודית ואחרים.

הצורך בגינות הקהילתיות הוצג ע"י יזמי התכנית אוליבר וצילה שנהר.

בדיון שהתפתח נקבעה הפרדה בין מרכיבי התכנית כדלקמן:

1. המטרה של גינות קהילתיות כפעילות התורמת לחיבור קהילתי בין אנשים ומשפחות, לימוד אוכלוסיה על הרקע האקולוגי והסביבתי .

2. קביעת מיקום מתאים לגינה קהילתית (הר דפנה נפסל).

3. קביעת תכנית לארגון והפעלה של הגינות כולל חלק של השתתפות הציבור (המועצה ) בהקמה ושל התושבים בהקמה ובהפעלה.

 

החלטות שהתקבלו :

1. תמיכה ברעיון גינות קהילתיות – התקבל ברוב משתתפים ומתנגד אחד.

2. הוטל על יזמי הגינות להציע מקומות אלטרנטיביים לאור הערות חברי הוועדה ולהציע תכנית ארגונית, תפעולית וכספית הכל בהתאמה להערות חברי הוועדה.

3. המקומות המוצעים והתכנית ייוצגו לוועדה לאחר הכנתן.

           

 

**

 

 

דיור מוגן

השתתפות יזמים: עו"ד עודה, אדריכלית דבי יעבץ ואחרים.

 

רקע: בסמוך למרכז המסחרי קיימת נמצאת משבצת קרקע המיועדת לדיור מוגן, במגרש 710 בתכנית ג/11147.  תנאי לקבלת היתר בנייה הוא הגשת תכנית של המתחם ואישורה ע"י הרשות והועדה המקומית לתכנון ובנייה. תכנית הבינוי אושרה בעבר (בשנת 2010 ) ע"י הועדה לאיכות הסביבה.

 

נושאים שהוצגו ונידונו:

1. הסטת כניסה ויציאה לכביש מס' 38 לפי סכמת תנועה מוסכמת. לפי דרישת הוועדה תוכנן שביל מתאים לתנועת קלנועיות והולכי רגל בנפרד מהכביש שיביל מהכניסה המוצעת למתחם למרכז המסחרי.

2. תכנית שמירה על עצים במתחם במקומות שאינם לבנייה. תכנית זאת תהיה חלק מתנאי הוועדה המקומית באישור התכנית.

3. בניית המבנים לפי תו תקן לבנייה ירוקה. היזמים מבטיחים לכוון להתאמת תכניות הבנייה והביצוע לתו תקן לבנייה ירוקה ובניהם בידוד תרמי, אוורור, תאורה טבעית וכו'.

בנוסף, הערות שהוכנו ע"י מהנדס המועצה יובל אבנד וכן יואב ניצב וטוביה ארז יוצגו במסמך המצורף לוועדה לתכנון ובנייה כחלק מתנאי האישור של תכנית הבינוי.

תכניות מפורטות להיתר בנייה יוצגו לאישור הוועדה בשלבי ההגשה השונים.

 

**

 

ועדות משנה.

הוועדה החליטה על הקמת וועדות משנה בנושאים שונים :

ועדת משנה בנושא חסכון באנרגיה בראשות אהרון פריאל.

ועדת משנה בנושא מחזור בהשתתפות הלל ואריה רוזנצוויג.

ועדת משנה בנושא בנייה ופתוח בראשות טוביה ארז.

ועדת משנה בנושא נגיעות בהשתתפות עדנה , דורית, יעל וטוביה.

           

           

**

 

 

ל כ ב ו ד

מרק פאסין

מהנדס הועדה לתכנון ובניה "מעלה הגליל"

מ ע ו נ ה

טיוטא לעיון

הנדון: הערות מ.מ. כפר ורדים לתוכנית בינוי לדיור מוגן בכפר ורדים

 במגרש 710 בתכנית ג/11147

 

1.         תכנית הבינוי המאושרת תכלול שלבי ביצוע מחייבים.

2.         שלבי הביצוע צריך שיהיו כך שלמן האכלוס הראשון יינתנו השירותים לדייר לרבות גינון, ניקיון תברואה, תאורה וכיו"ב וכל שירותי הדיור המוגן המחייבים כתנאי לאכלוס,.

3.         לשם כך צריך שפיתוח כל הדרכים, החניות ,התשתיות והתיחום יהיו תנאי לאכלוס של השלב הראשון. לרבות ביצוע לכניסה ויציאה ראשית וחירום לכביש מס' 38 לפי סכמת תנועה מוסכמת עם הועדה לתכנון ובניה "מעלה הגליל".

4.         לשם כך צריך שמבני המנגנון והשירותים המחייבים לדיור המוגן יהיו תנאי לאכלוס של השלב הראשון.

5.         ריכוז והפרדה במקור לפינוי אשפה ביתית באחריות הדיור המוגן. מ.מ. כפר ורדים  תפנה את האשפה המופרדת מנקודת הריכוז במתכונת הקיימת בכפר ורדים.

6.         פינוי הפסולת המוסדית באחריות הדיור המוגן לפי דרישות משרדי הבריאות ואכ"ס.

7.         היזם מתחייב לביצוע קטע דרך לקלנועיות מיציאה ממגרש 710 ועד לכביש ינוח המתוכנן בנקודת החציה מול הש.ג. . הרשות תבצע את המשך הדרך עד לכניסה למרכז המסחרי. תכנון הדרך לקלנועיות תהיה חלק מסכמת התנועה המוסכמת עם הועדה.

8.         המועצה תאשר ליזם בכפוף להסכם לפתח את שצ"פ 736 לרבות יציאת חירום, גישה לרכב ביטחון והצלה, חניה ציבורית ויתר השימושים המותרים המפורטים בתב"ע לשצ"פ.

9.         להשלמת הפרויקט לפי השלבים ולפי לוח הזמנים המוסכם הרשות מבקשת שיתקבלו התחייבות וערבויות מהיזם לוועדה לתכנון ובניה "מעלה הגליל".

10.       להבטחת אופן ביצוע הפרויקט ותיקון במקרה של נזקים לתשתיות ציבוריות יחתום היזם על מסמך התחייבויות הבונה בכפר ורדים ויבצע פיקדון בניה/ערבות בנקאית למ.מ.כפר ורדים עד לגמר הביצוע של פרויקט הדיור המוגן.

 ב ב ר כ ה ,

 

אדריכל יובל אבנד

 מהנדס המועצה המקומית.

 

**

 

עו"ד יוסף עודה, יזם הדיור המוגן בכפר ורדים, ביקש לציין כי לאחר הישיבה חתם מהנדס המועצה על התכניות שיוגשו לועדה המקומית לתכנון ובניה במעונה.

 

 

תגובות פייסבוק


0 תגובות

 1. יואב ניצב הגב

  גינה קהילתית בהר דפנה
  ברצוני לדייק ולתקן.
  מיקום הגינה הקהילתית בהר דפנה לא נפסל ע”י הוועדה.
  נכון שהיו בדיון לא מעט דעות , כולל תושבי חרמון שהופיעו ושללו את רעיון המיקום בהר דפנה אך הוועדה לא הצביעה בישיבתה על מיקום וכיוצא מזה לא פסלה אותו.
  ליזמים צילה ואוליבר שמורה הזכות להביא מספר מיקומים נוספים ועלות משוערת ולהעזר בנתונים שניתנו ע”י ציון דרור.
  בישיבתה הבאה של הוועדה יוצגן כל המיקומים והוועדה אחרי דיון ושמיעת כל הדעות תצביע על המלצתה למועצה.

  יואב ניצב
  יו”ר הוועדה לאיכות הסביבה.

 2. יעקב הגב

  לבדוק ושוב לבדוק
  כבר פעמיים ניסו יזמים לבנות דיור מוגן. והתברר שאין להם הון עצמי כדי להוציא את התוכנית לפועל. כדאי לבדוק ושוב לבדוק אם ל- 2 היזמים החדשים יש מספיק מזומנים להרים את הפרוייקט הזה. אנשים חוששים ופוחדיםשלא ייצא מזה כלום.

 3. רפאלה הגב

  גן ורדים- בכפר ורדים.
  איני ממש בענינים הנוגעים לנושא הגינות, ובכל זאת אני רוצה להציע להקים גינה של כל סוגי הורדים מהארץ והעולם.
  זה יכול להיות אתר לביקורים של תיירים ולהביא עוד אורחים לכפר וגם פרנסה.
  השם כפר ורדים וזה בהחלט מתאים.
  אפשר לקרוא לגן ע”ש דמות שמשפחת תרצה להנציח אותה ולתרום ובנית והקמת הגן.רפאלה.

 4. תושבת מודאגת הגב

  מפגעים סביבתיים שמחוץ לכפר לא נמצאים על סדר היום של הוועדה
  לא מצאתי בסיכום שהוועדה מתכוונת לטפל במפגעים סביבתיים המצויים מחוץ לכפר והפוגעים באיכות החיים של תושבי הכפר.
  אסור להתעלם ממפגעים אלה הפוגעים באיכות החיים של תושבי הכפר וחובתה של הוועדה לטפל בהם, באותה מידת הרצינות שהיא מטפלת במפגעים בתוך הכפר.

 5. יעקב הגב

  האם ליאור לסרי ממעלות הוא אחד היזמים בנוסף ל עו”ד עודה,דביעבץ
  מתעניין בפרויקט אבל חושש

 6. ירוק כמו חסה הגב

  גינות קהילתיות-מתאים בערים,לא אצלנו
  שכנים יקרים,בערים גדולות וצפופות קם הצורך בגינות קהילתיות,אך אצלנו,כשלכל בית יש גינה ,מי צריך עוד פיסת קרקע רחוקה מהבית כדי לשתול בה קצת ירקות?מי ישמור שלא יגיעו לשם כל מיני…ויחמדו הירקות?מי ישלם המיים?בקיצור,לדעתי ,לא מתאים בשום ישוב כפרי,אלא עירוני בלבד.
  אם לא השתכנעתם-בקשו אזור לא מטופח בואדי הקסום(ויש בשטח המערבי)ופתחו שם את יכולותיכם וכשרונותיכם(בתקוה שהעדרים האורחים לא יהנו מהפרי והירק לפניכם…)

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן