ביקור התזמורת


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
עודד שלומות

המועצה אשררה מעבר מרכז המוזיקה לאשכול הגנים. ד"ר קלינסקי: ההתנגדות פוליטית. וקנין וגרינפלד: ביקשנו נתונים נוספים.

כפרניק IMG_0974_0 ביקור התזמורת

המועצה אשררה מעבר מרכז המוזיקה לאשכול הגנים.

מאיר גרינפלד ואיריס וקנין: לנהל דיון מעמיק וממצה במליאת המועצה, תוך הצגת כל המידע ושיתוף כל בעלי התפקידים, לצורך מתן תשובות מנומקות לכל שאלה שעשויים להעלות המשתתפים בדיון. מבקשים לדחות ההחלטה עד לאחר הבחירות.

 

סיון יחיאלי: על המועצה לעבוד באופן יעיל ומהיר, ולעיתים סיעת אופק מעכבת נושאים שונים בשל טענות בירוקרטיות.

ד"ר זאב קלינסקי, "נשיא" התזמורת: הנושא הפך למשחק פוליטי.

 

 

 

המועצה אשררה מעבר מרכז המוזיקה לאשכול גנים "שקד" בשלב ב'. ד"ר קלינסקי: ההתנגדות פוליטית. גרינפלד: ביקשנו נתונים נוספים.

 

בישיבת מועצת כפר ורדים שנערכה בתחילת השבוע אשררה המועצה ברוב של 6 חברים (סיון יחיאלי, דבירה גזית, אסנת עקירב, איריס וקנין, אורי אמיתי ויעקב זיו) ונמנע אחד (מאיר גרינפלד) – תב"ר למימון הכשרת אשכול גנים "שקד" בשלב ב' למרכז המוזיקה.

בישיבה נוכחו גם ד"ר זאב קלינסקי, "נשיא" תזמורת הנוער כפר ורדים, וכן נגנים רבים והוריהם.

 

רקע: בשל לוח זמנים צפוף הנדרש להכשרת המקום, אושר התב"ר (תקציב בלתי רגיל), 250 אלף ₪, במשאל טלפוני בין חברי המועצה בסוף יולי 2013. תוצאות המשאל: יחיאלי, גזית, וקנין, אמיתי, נוריאל, מילוא וזיו – מאשרים. גרינפלד – נמנע. (עקירב – בחופש בחו"ל).

בפרוטוקול המשאל הטלפוני נכתב כי גרינפלד "נמנע מכיוון שלפני אישור תב"רים נוספים (ובמיוחד אלו הממומנים באופן מלא מכספי המועצה/הציבור) יש צורך בדיון בתכנית כוללת של שימוש בכספים המיועדים לפיתוח ("קרנות הרשות") כולל ניתוח צרכים של כל הגורמים בקהילה וסדרי עדיפויות".

 

מספר ימים לאחר מכן העבירו וקנין וגרינפלד למועצה את המכתב הבא:

הנדון:  הצעת החלטה לישיבת המועצה ב-18/8/13

הסבת אשכול הגנים של שלב ב' למרכז למוסיקה – תב"ר בהיקף של 250 אש"ח

אישור תב"ר בהיקף של רבע מליון שקל לפחות (יתכן שהעלויות יעלו במהלך השיפוץ), מחייב, ע"פ כללי המינהל התקין:

•  הכנת תיק מידע שיכלול :

–   סקירה מפורטת של הבעיות / הצרכים.

–   סקירה מפורטת של מגוון הפתרונות האפשריים.

–   סקירה מפורטת של כל פתרון מוצע – ברמת התיכנון, הביצוע, והעלויות הנגזרות בכל שלב של הביצוע.

–   פירוט מקורות המימון.

•  העברת תיק המידע לכל חברי המועצה כשבוע לפחות לפני כל דיון, על מנת שיוכלו לבחון נתונים ולגבש דעה מושכלת.

•   ניהול דיון מעמיק וממצה במליאת המועצה, תוך הצגת כל המידע ושיתוף כל בעלי התפקידים במועצה, לצורך מתן תשובות מנומקות לכל שאלה שעשויים להעלות חברי המועצה והמשתתפים בדיון.

במקרה הנדון שבו  100% ממקורות המימון על חשבון משלמי הארנונה, לא נערך דיון כלל, אלא הצבעה טלפונית בין חברי מליאת המועצה.

לא הוצגה בדיקה מעמיקה של כל צורכי הקהילה וסדרי עדיפויות – האם מרכז המוסיקה בעדיפות לפני צרכים קהילתיים אחרים (צופים / מועדון 50+ / אחר)?

לא נערכה בדיקה עד כמה עלולה להפריע פעילות מרכז המוסיקה לבתים הסמוכים לו.

לחברי המועצה נשלח שרטוט המבנה בצילום שנעשה באייפון, בלי פירוט של רציונאל חלוקת המבנה, ללא מפרט הנדסי וטכני, וללא התייחסות לעלויות ההשקעה באקוסטיקה של המבנה.

לא ברורה המשמעות של ההחלטה על צפיפות בגנים בשנים הקרובות, כאשר צפויות להגיע משפחות חדשות לאכלוס שכונה ד', כאשר החלק מהן יגיעו בוודאי לכפר עוד פני סיום הבנייה ויגורו בדירות שכורות.

 

הצעת החלטה:

דחיית אישור השיפוץ עד לקבלת תיק מסודר כנ"ל ועד לאחר הבחירות למועצה ב-22/10/13. 

 

 

כפרניק IMG_0974 ביקור התזמורת

 

 

**

 

בפתח הדיון במועצה, אמר יחיאלי כי זה זמן רב נמצא על השולחן חיפוש מקום עבור מרכז המוזיקה הפועל בתנאים קשים ב"אקווריום" באמירים. לדבריו, מעבר התזמורת לאשכול הגנים מתבקש בשל המצב הדמוגרפי בו מצוי הכפר: השנה יש בכפר 203 ילדים בגילאי 3-5 והצפי בשנה הבאה עומד על 180 ילדים. מצב זה נוצר מעצירת שיווק הקרקעות בעשור האחרון, בשל הפסקת פעילות "החברה לפיתוח כפר ורדים" והפלונטר שנוצר בין החברה, המועצה והמינהל – שרק לאחרונה נפתר. גם העיכוב המתמשך בהקמת מתחם הדיור המוגן (פינוי דירות) גרם לקיפאון דמוגרפי.

לפיכך, לדברי יחיאלי, לא יהיה בשנים הקרובות ביקוש לכל הגנים באשכול "שקד" ולכן מעבר מרכז המוזיקה הוא פתרון ראוי, נכון וארוך טווח, המשרת 350 ילדים ונוער במרכז המוזיקה ועוד 70 נגני התזמורת. לדבריו, הוגשה גם בקשה להכרה במרכז המוזיקה כ"קונסברטוריון", דבר המבטיח גם תקצוב נוסף, אולם ללא הקצאת מקום ראוי, לא יתקבל האישור. יחיאלי הציג את תכנית הסבת חלק מאשכול הגנים לשימוש מרכז המוזיקה, ואת היתרונות העולים מכך. כן הוסיף כי על המועצה לעבוד באופן יעיל ומהיר, ולעיתים סיעת אופק מעכבת נושאים שונים בשל טענות בירוקרטיות.

(יחיאלי בחלופת מכתבים בנושא זה עם גרינפלד והורי התזמורת:  …"הבעיה, היא שמאיר גרינפלד אינו מוסמך להחליט. הוא אמנם נבחר לחבר מועצה, אבל גוף חמקמק, בשם סיעת אופק, שלא משתתף בשום דיון, הוא הגוף שמכתיב למאיר כיצד עליו להצביע ומה עליו לעשות").

 

בהמשך הדיון אמר ד"ר קלינסקי כי רוממות מרכז המוזיקה וחשיבותו נמצאת בפי כולם, אולם לעיתים לא מעבר לכך. הוא סיפר כי במשך השנים עשה מאמצים גדולים ביחד עם ראובן מלאך, מנצח התזמורת, במטרה לגייס כספים להכשרת מקום ראוי לפעילות מרכז המוזיקה, הפועל בתת תנאים (אקוסטיקה, נזילות מים, מרחב) ב"אקווריום" בחט"ב אמירים.

הוא הוסיף, כי לאחר שנוכח בתחילת הישיבה בה "הזדהו" החברים לקראת הבחירות, הבין כי נושא זה הפך לכלי משחק פוליטי.

וקנין וגרינפלד מחו בתוקף על דברים אלו וגרינפלד הוסיף כי יש חילוקי דעות על תהליך קבלת ההחלטות, ולא על מרכז המוזיקה.

גם אסנת עקירב אמרה כי תהליכי קבלת ההחלטות במועצה אינם נעשים כפי שצריך ולא מובא בפני החברים מספיק מידע. היא החמיאה לנגני התזמורת והוריהם על ההתגייסות המאסיבית והנוכחות בישיבה.

מיכה בר מאיר (אופק) חיזק את דברי גרינפלד על תהליך קבלת ההחלטות הקלוקל.

בן עמי מוסק (אופק) אמר כי נפגע מדברי קלינסקי ויחיאלי, וציין כי בכל מהלך פעילותו בקהילת כפר ורדים ראה לנגד עיניו את טובת הילדים והנוער.

מנחם מרגוליס אמר כי יש בכפר שתי תנועות נוער: שבט עופר של הצופים (מרגוליס עומד בראשו) ומרכז המוזיקה הראוי למקום לפעילות; ואין לכרוך את תהליך קבלת ההחלטות בעניין זה.

יעקב זיו מחה על כך שנושא שאושר בחוק בהצבעה טלפונית, צריך לבוא לדיון ולהצבעה נוספת.

 

כאמור, המועצה אשררה את מעבר מרכז המוזיקה לאשכול גנים "שקד".

 

 

תגובות פייסבוק


0 תגובות

 1. בושרה הגב

  תגובה מבישה
  בושה

 2. המלך הוא עירום הגב

  מושחתים נמאסתם
  קומבינטורים.

 3. מוסיקלית הגב

  הנוער שלנו
  יש לנו נוער נפלא בצופים ובכל תחום.גם בתנאי שטח קשים ראינו את הישגיהם והמוטיבציה מרקיעה. הגיע הזמן שגם לתזמורת יהיה בית ואם אפשר לעשות מהאשכול מבנה משולב,מדוע להתנגד?
  ראו את הישגי התזמורת ותנו לייק למבנה קבע.
  אחרי הבחירות תהינה זמירות אחרות… תנו לסיוון את הכוח עם סיעתו,אחרת שום לא תתקיים בשהו במיעוט.

 4. עידו הגב

  גרינפלד וחבורתו הבירוקטיה בשבילכם היא “לחם חוקכם”
  אתם רק גורמים נזק לישוב ולהתפתחות שלו
  נמאסתם
  אם אתם כל כך משועממים, לכו לשחק ברידג’ ותפסיקו לפגוע בישוב!

 5. צווינגי הגב

  כותבי טוקבקים נמאסתם
  קשקשנים

 6. טלי הגב

  בית למרכז המוסיקה
  הגיע הזמן, ישר כח לסיון על העברת ההחלטה הראויה בהחלט

 7. אביגיל הגב

  סגנון סגנון
  הפעם המרצע יצא מהשק
  תגובת סיון המצוטטת הולמת אותו
  מתלהם פוגע ומשתמש ביטויים מעוררים סלידה
  מעניין מה עוד אמר והכתב לא כתב בושה
  לך לירושלים אחרי מורה דרכך מוסקוביץ
  כל השנים אופק סיעה בידו בקידום החלטות ראויות בניגוד לעודד ולהקתו
  ובמספר נושאים עקרוניים לא תמכו אז מה זה רק לטובת הכיס של כולנו
  שכחם מי מנע להעביר כסף על חשבון כולם לבריכה פרטית???
  הון ושלטון הידעתם שבתו של חברו הטוב של סיון מהעיר
  הסמוכה מנהלת את הקאנטרי….
  ומי מנע ביזבוז כספים וצימצם ב חצי מיליון שקל מתקציב חגיגות
  זה לא סיון
  ואת בחירתי הקודמת אשנה יורם זה ראש העצה הנבחר שלי

 8. יעקב הגב

  להתעורר
  דיור לא מוגן
  סיון עדיין אתה מוזמן לעשות מעשה שאכן זה יהיה רק דיור מוגן בלבד
  ולא שכונת וילות לתושבי תרשיחא
  זו השמועה בתרשיחא שהם רצים לקנות
  עדיין לא מאוחר לפני שאתה עוזב את תפקידך

 9. רון הגב

  לאביגיל
  לא מצאתי בכתבה הזאת ביטויים מתלהמים או פוגענים כלפי אף אחד.
  מצאתי בתגובה שלך התלהמות, זריקת בוץ ולכלוך.
  לא מכובד

 10. אורח/ת הגב

  2 הצדדים צודקים
  מצד אחד המועצה צריכה לתת יותר מידע ולשתף את חברי המועצה.
  מצד שני גרינפלד ואיריס צריכים להבין שאי אפשר לעשות מחקר מעמיק על כל החלטה והחלטה.
  כדי להכין את תיק הפרוייקט כפי שמאיר הציע צריך כוח אדם שיתפנה לזה למשך כמה חודשים.
  מי יממן אותו? האם מאיר אתה מצפה שמישהו מהמועצה יעשה את זה?
  גם ככה הם קורסים תחת הלחץ.
  האם כוכי תעשה זאת על חשבון קבלת קהל?
  האם תושיה תעשה סקר צרכים על חשבון הבטחון?
  האם ורד אמר על חשבון התרבות?

  מאיר אתה מציע משהו שמצריך מאמץ מרוכז של המון זמן וגם אז יהיו דברים שלא יהיו סגורים עד הסוף.
  צריך מידה מסוימת של אינפורמציה, אבל מצד שני צריך גם לדעת מתי להפסיק לבדוק ולהתחיל לעשות ולתת רוח גבית.
  בתחושה שלי… אופק עסוקה בבירוקרטיה ומינהל תקין במקום לעסוק בעשייה עצמה וזה חבל.

 11. דר׳ אפי שוורץ הגב

  הוי אביגיל, אביגיל, אביגיל…
  אני ממש מקווה שאת לא באמת מאמינה בגיבוב השטויות שמרחת על פני הטוקבק, יאללה מתוקה, …. לכי לישון, מחר הכל יראה יותר טוב.
  ליל מנוחה.

 12. אפרים הגב

  דווקא בגלל
  סיון – דווקא בגלל התגובה שלך, שלא היתה מתלהמת, בניגוד למה שכתבה גב׳ אביגיל (בהנחה שהיא באמת גב׳…) אלא היתה עניינית רצינית ולא מתחנחנת, אני אצביע לך!
  אני מעדיף אנשים שאומרים את האמת כפי שהיא. ואם קודם היה לי ספק, הרי שעכשיו כבר אין.
  רק לך אני אצביע.
  הישאר אמיתי.

 13. ספרדי לא מקופח הגב

  אביגיל
  את בכלל יודעת מה זה מרצע?? ומה האנלוגיה במקרה הזה?
  ומה הבעיה בכך שסיון מנסה למצוא מקום טוב יותר לתזמורת, ומנסה לסדר תקציבים? למה לנסות להוציא מרצע ממקום שאין בו שק?? הרי המשפט מדבר על כוונה נסתרת שלפתע נתגלתה, על אחת כמה, כאשר הכוונה היא רעה. אז על מה את מדברת, איפה הכוונה הנסתרת ומה בדיוק הפתיע אותך בדברי הטעם הישירים אך הנאמנים לאמת של ראש המועצה שלך? שהוא מכיר את חברי הקואליציה טוב יותר משחשבת?
  …….

  ורק כתוספת בשבילך אצלנו בספרד יש אימרה שאומרת “החכם משנה דעה והטיפש מתעקש״
  אני מקווה שאת לא הטיפוס העיקש….

 14. Jacoby הגב

  stop
  !Run to Jerusalem and leave us alone

 15. שרית חדד הגב

  כמה טוב שתמיד אפשר
  להסתתר מאחורי הביטוי משובב הנפש ״מנהל תקין״ כאילו שכל עשיה מקורה בפזיזות, ולהיות בעד מנהל תקין משמעותו להיות שקול ואחראי. העיקר להתנגד…. לא ברור לי מה לא תקין בלמצוא פתרון לבעיית התזמורת.
  כולנו בעד מנהל תקין, מאיר, ההבדל הוא שחלק עושים והשאר… מסתתרים מאחורי… ביטויים ופשוט מפריעים.
  וכמאמר יצירת המופת: יאללה מאיר לך הביתה. שלום ותודה.

 16. מאיר הגב

  חמש שנים של עשיה
  76 מגרשים, אולם ספורט, מארג, בית כנסת למניין המשפחתי, כבישים, תרבות, שיתוף פעולה אזורי, תיכון, תפן ועוד הרבה…
  רק מי שלא חי בכפר לא יודע מה נעשה פה בשנים האחרונות

 17. תושב מודאג הגב

  לתשומת כל עובדי ישקר תושבי הכפר
  האם ידעתם שהבעלים של ישקר תרם 600 אלף שקלים לבית הספר לכדורגל של מעלות אבל סירב לתרום לבית ספר למוזיקה בכפר ?

 18. אורח/ת הגב

  סיון, תמיד יהיו התנגדויות
  תמיד יהיו אנשים שיתנגדו: חלקם ירצו יותר מידע, חלקם ירצו לשאול שאלות וחלקם יתנגדו מטעמי אגו.
  אתה תצטרך לזהות מאיפה נובעת ההתנגדות.
  אבל, למרות ההתנגדות, תמשיך לעשות.
  אחרת אם כל אחד יתקע ברקס – לא יקרה כלום ביישוב והכל יעצור.

  תן מידע לחברי המועצה, תסביר, תמצא פתרונות, אך משלב מסוים פשוט תעשה!

  ואני ממש מתפלאת שעודד נוריאל לא התנגד הפעם. בדרך כלל הוא מתנגד לשם ההתנגדות ועוטף זאת לטובת הקהילה.

 19. הריאלי הגב

  פיתוח הכפר
  מאיר, החלף את משקפייך הישנים במשקפיים חדות וברורות!

  א. המאר”ג – שטח שהוקצה בתקופת אריה ברן ולמרות המועצה הנוכחית והעיכובים נבנה המאר”ג על ידי העמותה והתורמים.
  ב. כבישים- למעט 100 מטר של סלילת כביש חיבור רחוב מירון לינוח, לא נסלל אף כביש, להפך עדיין ממתינים לקרצוף רחובות ארבל, מירון ותבור וציפוי סופי.
  ג. כל הכבוד לבניית כיכר 7 אכן הישג גדול לקדנציה שלמה!
  ד. אולם ספורט- אכן נבנה פעמיים! פעם בחובזה עם פיקוח צמוד של דובי טל, ופעם שנייה תוקנו הליקויים של הפעם הראשונה בעלות 800,000 שקל מכספי הציבור. אכן בנייה של חלמאים!
  ה. בית הכנסת למניין המשפחתי- נבנה מכספי תרומות של התושבים התרומה היחידה של המועצה פיקוח כללי והפעם יעיל של ציון דרור.
  ו. בית ספר תפן- החלטת משרד החינוך עם משפחת ורטהיימר שנפלה לפני כ-6 שנים מתוך דרישה לפנות את המבנה התעשייתי בתפן.
  הבנייה מתבצעת על ידי משרד החינוך וגורמים אחרים בלבד ביוזמת ועד ההורים של בית הספר וזאת שוב למרות המועצה.
  ז. תיכון- כל הכבוד להקמת 4 כיתות תיכון בקרוונים ובמקלטים של חט”ב. כשתבנו בית ספר תיכון תספרו לנו על כך נשמח כולנו.
  ח. 76 מגרשים שכונת הלבונה- אושרו לפני 8 שנים ועוכבו לביצוע במשך כל הקדנציה הנוכחית רק בסופה סוף סוף שוחררו לשיווק לידי קבוצת רכישה.
  ט. שיתוף פעולה אזורי- אחרי כנס באסיינדה, מה זה בדיוק? ועם מי? ועל מה?

 20. הפסנתרן הגב

  אכן צריך בית ובדק בית לתזמורת
  אכן צריך בית ובדק בית לתזמורת המקומית. בהזדמנות זו כשאורזים את החפצים ועוברים למקום החדש זה הזמן לבדוק את התנהלותה של הנהלת התזמורת בראשותו של המנצח עו”ד ראובן מלאך.
  כיצד נראה טופס הרשמה, כיצד משלמים את התשלום הנדרש, מתי אפשר להפסיק ולפרוש, כמה חודשים אחרי הפרישה עוד גובים את התשלום בהוראת קבע? כיצד מתבצעות מימון הנסיעות לחו”ל ולמי מוגש דו”ח מלא ושקוף על ההכנסות וההוצאות?
  לכשהדבר יפורסם ברבים אשקול לרשום את ילדיי הצעירים לתזמורת.

 21. מאיר הגב

  כשרוצים לשקר, העובדות כבר לא משנות דבר!
  המארג אושר במועצה של סיון, יוסי מילוא התנגד. סיון שינה את התכניות כדי שיהיה אולם תרבות למועצה והמועצה אישרה תב״ר של רבע מליון שקל לטובת הצטיידות האולם.

  אולם הספורט הראשון בכפר ורדים נבנה בתקציב זעום של שלושה מליון ₪. מועיל, יעיל וכלכלי. חסר תקדים.

  כול התקופה של מוסקוביץ היה ההסכם על שיווק הקרקעות תקוע. סיון שיחרר את הקשר הגורודי הזה וגרם לשיווק המגרשים.

  בית הספר תפן אושר במועצה של סיון, גם התכנון, המכרז והבניה מבוצעים על ידי המועצה.

  התיכון אושר, תוכנן מבנה קבע וגם הוא אושר ויבנה בקרוב.

  לא נמשיך. מי שרוצה לשקר, סליחה, לענוד משקפים מעוותות כבר לא ילמד דבר.

 22. החליטה. הגב

  פרסם את מועמדי סיעת מעוף
  סיון,אתה עושה ושיפסיקו לחפור בדברים קטנוניים שאתה מעודד הרג שפני סל ועוד.
  אתה רץ ויוזם,לכן כדאי להמשיך איתך עוד קדנציה.
  מי שחכם יחליט לתת לסיון ולסיעה.

 23. ברוך הגב

  לריאלי
  אלוהים מעניש שקרנים, ואף אם לא התכוונת לשקר ופיזרת דברי הבל שהלבינו פני אדם על לא עוול בכפו – גם אז תענש. אז עשה טובה לעצמך – הפסק.
  ובנימה עניינית, חשוב קצת ( אם זה לא מעבר ליכולותיך…) הרי בעצמך אמרת שחלק מהדברים אושרו לפני 8 שנים והנה למרות שעברו שני ראשי ועצה, דווקא במשמרת של סיון דברים אכן קרו.
  גם אם לטעמך בדרך לא דרך, הרי שעשייה תמיד עדיפה על חוסר עשיה ובטח ובטח עדיפה על פני עצלנות וברברת. כמה טוב שיש מי שמעז ועושה למען כולנו, ולא כולם יושבים על עכוזם ומבקרים מעשיהם של אחרים.

 24. תושב ותיק הגב

  מזלו של סיון שרוב הדברים עלו בקנדציה קודמות והוא רק מימש אותם.
  ההישגים הוא לא מעשה ידיו אלא שקודמיו.
  וללא אישור חברי המועצה לא היו מתקיימים-אז עופר אל תגיד שהפריעו לראש המועצה בקבלת החלטות.

 25. קפצ'ה הגב

  הלוואה של רבע מיליון להסבת הגנים לבי”ס למוסיקה
  חברים, התזמורת טובה, התלמידים נהדרים, המנצח הוא אחלה בן אדם, ד”ר קלינסקי רופא מצויין ואוהב מוסיקה. אבל מה כל זה שייך להסבת הגנים למבנה לביה”ס למוסיקה? מה הקשר?
  תגידו אתם, האם זה רציני שראש מועצה מבקש אישור טלפוני מחברי המועצה להלוואה של רבע מיליון ש”ח כדי לבצע הסבה של גני ילדים לבי”ס למוסיקה?
  אז דיברו על זה כל מיני אנשים, אחרים שמעו על התוכנית, הייתה שמועה, אבל אף אחד לא ידע במה מדובר.
  והנה, סיון היקר מחליט שצריך לבצע ומייד, זה דחוף, מסלק את הילדים מן הגנים (איפה הוא שם אותם, לעזאזל!) ומכניס פועלים להסבת הבניין לבי”ס למוסיקה.
  ואז הוא מרים טלפון, כי זה מאוד דחוף, ועושה משאל טלפוני בין חברי המועצה. אין הסבר, אין הכנה, אין יחסי ציבור, אין כלום. רק טלפון, תגידו כן או לא?
  זה מראה משהו על התנהלות המועצה בכפר ורדים. זה מראה משהו לא טוב.
  חוץ מזה, כל כך התאמצו לא לפרוץ את התקציב, לצמצם פה ולצמצם שם, השיגו תקציב מאוזן, אבל לא לקחו בחשבון שראש המועצה יבקש הלוואות שלא הוזכרו בתקציב. למה לא, הלוואה של 250 אלף ש”ח, כי בי”ס למוסיקה דוחה איזון.
  חברים, אנחנו לפני בחירות, ואמנם, ראש המועצה מבקש מהמועמדים בחירות נקיות אבל הוא עצמו משחד את ההורים של תלמידי בי”ס למוסיקה.

 26. CG הגב

  קפצ’ה – למה לשקר? למה…
  למה המצאת הלוואה… הכסף מקרנות הרשות ויש שם כסף…
  מי סילק ילדים מגנים?? 3 גנים פנויים…
  מדוע לא להקים מרכז למוזיקה?
  הוצאת דיבה אינה דרך ומי שמשתמש בה רק יפסיד!

 27. החליט הגב

  החליט
  חג ישוב???
  בושה. ממש לא הורגש.
  פעם היו חגי ישוב עם מאות אנשים ברחובות. פעילויות ומצגות של הכפר במועדון 50+, תערוכות של חוגי הכפר, ועוד.
  אתמול? שממה. כמה אנשים בודדים שהציצו לבתי האמנים. אמנים? אוי לאותה בושה. למה האמנים שפעם הציגו כבר לא מציגים? כל מי שהיום לומד ציור או קרמיקה קורא לעצמו אמן.
  סיון, למד מקודמיך על חגי ישוב. בהחלט לא הוכחת את עצמך.

 28. תושב הגב

  תושב

  לאן נעלם דובי טל אלוף הבינוי בכפר
  הוא ברשמה של סיון בספסל הסמוי???

 29. איכפתניק הגב

  היכן ילדי הגנים?

  תרגל מחוכם אבל אחרון ודי
  יוצרים בגנים תערובת של גילאים
  אז הרוב בורחים לגנים בקיבוצי הסביבה, יחיעם,געתון
  ואז בתרגיל עובדים על חברי המועצה “בבלפון”
  והעו”ד של המועצה מורה לסיון לקיים הצבעה חוזרת
  והעבודה בניצוחו של דוב טל זורמת
  והנה יש ישת לתזמורת בית ע”ח ילדי גנים.
  שכל התכנון בוצע בסיוע ישקר שאת התשלום סיון ישלם על חשבוננו אחרי הבחירות
  מסקנה רק יורם איילון

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן