רוט משה ונאוית



שם : רוט
טלפון : 9571733
כתובת : מ. הנרקיס 15