מידזנסקי דודי ושירלי

שם : מידזנסקי
טלפון : 9570456
כתובת : רימון 8