למלי, ליאור, ירדן ודניאל – איתכם באבלכם על פטירת הבעל/האב מיכאל ויינשטיין ז”ל. לקטי אורן איתך באבלך על פטירת אחיך – בית כפר ורדים

תגובות פייסבוק