בשירי צור ועינב

שם : בשירי
טלפון : 9576161
כתובת : יקינטון 8