בן-חורין חזי ונורית

שם : בן-חורין
טלפון : 9974047
כתובת : מ.הכרכום 9
פקס : 9572598