אסף יצחק ויוספה

שם : אסף
טלפון : 9971258
כתובת : עפרוני 8