הוגש בג”ץ הטבות מס כפר ורדים

עו"ד ד"ר מתן גוטמן בשם מ.מ. כפר ורדים: לאשר החלפת השטחים * אייל שמואלי: תיקון העיוות ומניעת קניבליזיה אזורית * השופט עמית הורה להשיב עד ה-19/1/23


 

כבוד השופט יצחק עמית, מבית המשפט העליון הורה לשורה של גופים להשיב עד ה-19/1/23 לעתירת מ.מ. מקומית כפר ורדים לבג”ץ לקבלת הטבות מס.

 

כפרניק 22080450.E01-page-001-scaled הוגש בג"ץ הטבות מס כפר ורדים
כבוד השופט יצחק עמית: תגובת המשיבים עד 19 בינואר 2023

 

המועצה, באמצעות עו”ד ד”ר מתן גוטמן (ראו אישור המועצה לקבלת שירותיו על בסיס הצלחה), עתרה לבג”ץ לפני ימים ספורים, וזאת לאחר שמשרד הפנים דחה את המלצות הועדה הגיאוגרפית להחלפת שטחים בין כפר ורדים ומעלות תרשיחא. לפי שעה בשל חוסר היציבות הפוליטית גם הניסיונות לשינוי החקיקה לא צלחו, אולם בהחלט ימשכו לאחר הרכבת הממשלה החדשה.

יש לציין כי עתירות רבות לבג”ץ נדחות על הסף, ועצם ההחלטה הראשונית של השופט עמית לבקש את תגובת המשיבים, מאוד מעודדת.

 

כפרניק 4445454456 הוגש בג"ץ הטבות מס כפר ורדים

 

העתירה, המשתרעת על פני 634 עמודים, מכילה מידע רב, מפות, פרוטוקולים ונספחים רבים והיא מופנית כלפי שרת הפנים, משרד הפנים, מנכ”ל משרד הפנים, היועצת המשפטית לממשלה, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט ציבורי-מנהלי), הוועדה הגיאוגרפית גליל מערבי, משרד המשפטים (על ידי על ידי ב”כ מחלקת הבג”צים – פרקליטות המדינה) ועיריית מעלות-תרשיחא.

 

כפרניק IMG_20221208_101919-scaled הוגש בג"ץ הטבות מס כפר ורדים
עתירת מ.מ. כפר ורדים להטבות המס: מעל 600 עמודים

 

  

להלן פתיחת העתירה:

עתירה זו עניינה בהחלטה תקדימית, שגויה ובלתי חוקית של המשיבה 1 שרת הפנים, מיום 2022.6.1, לקבל את חוות הדעת המשפטית של המשיב 5 ולפיה השרה לא יכולה לאמץ את המלצות המשיבה 6 (להלן: ועדת החקירה או ועדת החקירה הגיאוגרפית או הוועדה), שניתנו פה אחד, לשינוי גבולות העותרת (להלן: כפר ורדים או המועצה המקומית או המועצה) בהתאם להסכם חילופי שטחים בין כפר ורדים למשיבה 8 (להלן: העירייה או מעלות תרשיחא ).

בעתירה זו עתידו והמשך קיומו של היישוב כפר ורדים, הממוקם בפריפריה הצפונית הרחוקה, מגיעים פעם נוספת לפתחו של בית משפט נכבד זה. כך ממש! בשנת 1988 הציל בית המשפט הנכבד את כפר ורדים, והנה פעם נוספת נאלצת העותרת לפנות לבית משפט זה בבקשה לסעד כנגד החלטות בלתי חוקית של המדינה, שעתידה להמיט אסון על ישוב משגשג בפריפריה הרחוקה.

בשנת 1986 החליטה המדינה להפלות את כפר ורדים לעומת כל היישובים בסביבתו, ולמנוע מתושביו הטבות מס, חרף מיקומו ב”קו העימות” הצפוני. בזכות התערבותו של בית משפט נכבד זה בבג”ץ 88-678 כפר ורדים נ’ שר האוצר, פ”ד מג 2 501 ( 1989 )הוסרה ההפליה, ונקבע כי יש לקבל את העתירה של כפר ורדים, ולקבוע כי כפר ורדים זכאית להיכלל במפת היישובים המוטבים לצורכי הטבות מס. החלטה זו היתה אבן דרך חשובה בהתפתחות כפר ורדים כיישוב אטרקטיבי לתושבים רבים ממרכז הארץ שהגיעו ליישב את הצפון הרחוק.

והנה שוב – 33 שנים לאחר אותה החלטה היסטורית של בית משפט זה בבג”צ כפר ורדים – ניצבת כפר ורדים פעם נוספת בפתחו של בית המשפט הנכבד, ומבקשת למנוע את הכחדתו של היישוב נוכחת החלטה אווילית של המדינה. במציאות הקיימת כיום מרחף איום קיומי, כך ממש, על היישוב כפר ורדים, עתידו והמשך התפתחותו. הדברים אינם נכתבים לתִ פְ אֶ רֶ ת  הַ מְ לִ י צָ ה, אלא מתוך כאב רב ותסכול עמוק של המועצה המקומית והתושבים.

במה דברים אמורים? כפר ורדים הוא היישוב היחידי בארץ שנגרע כליל ממפת הטבות המס לאחר כמעט ארבע עשורים בהם הסתמכו תושביו על הטבות המס; בפועל כל היישובים בסביבת כפר ורדים, כולל יישובים חזקים במדד חברתי-כלכלי 10-9 במועצות האזוריות בצפון, זכאים להטבות מס. מצב זה יוצר הפליה חמורה ותמריץ משמעותי מאוד להגירה שלילית של תושבים חזקים מכפר ורדים, ואינו מעודד אוכלוסיות חזקות ממרכז הארץ להשתקע ביישוב. הכנסת וכל גורמי הממשלה הבטיחו למצוא פתרון לכפר ורדים, אך הם חדלו, והצעת חוק שאושרה בוועדת שרים לחקיקה נתקעה בגלל הבחירות התכופות.

כיצד ביקשת כפר ורדים למצוא פתרון למצב הקפקאי הזה? באמצעות שינוי גבולות היישוב, והרחבתו במטרים בודדים לכיוון גבול הלבנון. שינוי הגבולות של היישוב בהסכמה עם מעלות תרשיחא, שהומלץ פעמיים פה-אחד על ידי ועדת החקירה הגיאוגרפית, תגרום לכפר ורדים להימצא במרחק של פחות מ- 9 ק”מ מהגבול עם לבנון (כיום מרחק היישוב מהגבול הוא כ-9.1 ק”מ) עובדה שתאפשר לרשות המקומית להיכלל תחת הקריטריונים הקבועים בחקיקה לצורך קבלת הטבות מס של ישוב סמוך גבול, כפי שהיה נהוג מאז שנות ה -80 והחלטתו של בג”צ בפרשת כפר ורדים.

נסיבות ייחודיות ונדירות אלה, שלא ניתן למצוא אותן באף יישוב אחר בישראל, מחייבות שימוש בסמכות שר הפנים לשינוי גבולות היישוב, בהתאם להסכם בין מעלות-תרשיחא לכפר ורדים. שינוי הגבולות המבוקש הוא חבל ההצלה האחרון של כפר ורדים! ובדיוק לשם כך ניתנה סמכות שינוי הגבולות. ועדת החקירה הגיאוגרפית בחנה לעומק את כלל הנתונים ותשתית הראיות שהוצגה בפניה ביחס להשפעות של שלילית הטבות המס מהיישוב, כולל סקר תושבים ביישוב וחוות דעת כלכלית, וקבעה כי “אי העברת השטח תפגע במועצה מקומית כפר ורדים ובאזור כולו מאחר ותגרום לירידה בהגירה החיובית העתידית לאזור וכן תגדיל את ההגירה השלילית בטווח המיידי. הוועדה סבורה כי במכלול השיקולים להיבט המוניציפאלי ולהיבט החברתי-מרחבי הנוגעים לשינוי גבולות מתחם 2 יש משקל גדול יותר מאשר להיבט הפיזי-גאוגרפי”.

באופן חסר תקדים, על בסיס עילת הסבירות, בסוגיה מקצועית לחלוטין, סבור הייעוץ המשפטי לממשלה כי קיימת “מניעה משפטית” (מבלי לציין זאת במפורש בחוות הדעת) לאימוץ העמדה של ועדת החקירה הגיאוגרפית. בהתאם ל חוות הדעת המשפטית של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה ד”ר גיל לימון (להלן: חוות הדעת המשפטית), לא ניתן להסתמך על הטבות המס לתושבי כפר ורדים “כשיקול עיקרי בקבלת החלטה על שינוי תחום שיפוט – הגם שנלווים אליו שיקולים נוספים”. כלומר, עמדת הייעוץ המשפטי השיקול של מתן הטבות מס הוא לגיטימי ויכולה השרה להביא אותו בכלל חשבון, אך יש להעניק לו משקל נמוך. מדוע קבע כך המשיב 5 ? אין כל ביסוס בדין לקביעה זו, המוחקת למעשה את עמדת הגורם המקצועי – הוועדה הגיאוגרפית.

יובהר כי אין כאן כל דיון משפטי בשאלות של סמכות, שיקולים זרים או פרשנות הדין, אלא דיון באיזון הראוי בין שיקולים שונים הקשורים לשינוי גבולות של יישוב ספציפי. כלל השיקולים הנוגעים לעניין הובאו בחשבון על ידי ועדת החקירה, והיא קבעה באופן מפורש כי בנסיבות הייחודית של כפר ורדים “במכלול השיקולים להיבט המוניציפאלי ולהיבט החברתי-מרחבי הנוגעים לשינוי גבולות מתחם 2 יש משקל גדול יותר מאשר להיבט הפיזי-גאוגרפי”.

 

במסגרת הנספחים מצורפת לעתירה גם מפה הממחישה את האפליה של תושבי כפר ורדים אל מול יישובים חזקים סמוכים במדד חברתי-כלכלי 9-10:

 

כפרניק 7767876-scaled הוגש בג"ץ הטבות מס כפר ורדים
כפר ורדים בהשוואה לשבי ציון, לבון, טל אל, נס עמים, גילון ועוד

 

לכל מסמכי העתירה של כפר ורדים לבג”צ בנושא הטבות המס

  

ראש המועצה אייל שמואלי מסר בתגובה:

ועדת הגבולות גאוגרפית כלכלית שמונתה בידי משרד הפנים דנה פעמיים בסוגיה, בחנה את כלל השיקולים והשתכנעה פה אחד כי יש הצדקה לתיקון העיוות ומניעת קניבליזיה אזורית בו הפרט משנה מקום מגורים בסביבה הקרובה לשם קבלת ההטבה מבלי שינוי במעמדו הכלכלי ובנוסף שמירת חוסנו של כפר ורדים כישוב משמעותי בגליל.
כך ראו גם מקבלי ההחלטות בכנסת וממשלה והתחייבו למציאת פתרון לעיוות שנגרם לכפר ורדים כתוצאה מהחוק שנחקק ב-2015.
והנה כאשר המועצה הציגה ושיקפה פתרון לשמירת כפר ורדים והרחבתו לאחר השקעת המדינה במאות מליוני שקלים בפיתוח והרחבת הישוב החליטו יועצים משפטיים להיכנס ולפעול בנעלי הגורמים המקצועיים ולא לקדם את הפתרון.
אני סמוך ובטוח שבג״צ ידון וימצא צדק בעתירה ובכך תשמר עצמאותה ויכולתה של כפר ורדים להיות גורם מכריע בגליל להגירה חיובית של אוכלוסיות חזקות ממרכז הארץ צפונה, כך נהג בג״צ באותה סוגייה לפני שלושים שנה.

  

עו״ד ד״ר מתן גוטמן מסר:

״על הייעוץ המשפטי לממשלה לנהוג בזהירות בקביעה כי פעולה מסוימת איננה חוקית באופן מובהק, ובוודאי שלא לעשות כן חלף עמדה של גורמי המקצוע. כידוע, המקרים בהם נקבע שקיימת מניעה משפטית על בסיס עילת הסבירות הם מצומצמים ביותר. ההחלטה של שרת הפנים וחוות הדעת המשפטית העומדת בבסיסה שגויות מיסודן, ואין להן ביסוס משפטי ראוי, שיש בכוחן לסטות מהמלצות חד-משמעיות של הגורם המקצועי הרלוונטי – ועדת החקירה הגיאוגרפית. יתרה מכך, המקרה דנן מעורר שאלה עקרונית בדבר תפקידו של היעוץ המשפטי לממשלה בהגדרת עילת סבירות שיקול הדעת ביחס לדרג הנבחר, במקום בו המחוקק העניק סמכות לבחינה, חקירה והמלצה לוועדה מקצועית. הלכה למעשה, חוות הדעת המשפטית מחליפה את העמדה של הגורם המקצועי – הוועדה הגיאוגרפית. חוות הדעת המשפטית מעדיפה להעניק משקל מסוים לשיקול מסוים, תוך ביטול – ללא כל בסיס חוקי או עובדתי – של המשקל שבחרה הוועדה הגיאוגרפית להעניק לשיקול מסוים.”

 
3 תגובות

 1. בן עמי מוסק הגב

  שאפו ענקקקקק
  מתפלל שנזכה
  אינשאלללללה מגיע לנו
  ב ה צ ל ח ה
  בקרב נקווה אחרון
  ת ו ד הההההה
  איל

 2. אריק הגב

  מועצה מיותרת.
  שלב ג ופארק התעשייה נמסרו למעלות.
  רק איחוד עם מעלות יצדיק החזרת הטבות לתושבי הכפר

 3. אלי הגב

  תודה תודה תודה..

  סיון יחיאלי – מיצב את כפר ורדים כישוב קו עימות צמוד גדר.
  הוצאה לפיתוח של כל עתודות הקרקע בכפר בפעימה אחת.
  מסירת שלב ג ופארק תעשייה למעלות תרשיחא. תודה סיון תודה.

  לשרה ד”ר שאשא ביטון – שומרת על האינטרסים הכלכליים והבטחוניים של כפר ורדים כיישוב קו עימות צמוד גדר.

  חבר המועצה עופר כהן – הכנסת הפרויקט הסופר חשוב והיחידי בארץ פרויקט חברתי SBL בעלות רק של 600 אשח עח משלם המיסים.

  אורנה שמחון – מחוז צפון- כפר ורדים חינוך מוטה עתיד חברתית וקיימות סביבתית.

  ראשי רשויות האיזור – שנותנים אימון בחינוך כפר ורדים ושולחים את ילדי הישובים להתחנך חינם בכפר.

  ועד הורי תפן – מיישובי משגב והסביבה על עידוד המועצה להמשיך ולהשקיע בתפן על חשבון מוסדות החינוך של הכפר בשעה שהרשויות שמהם מגיעים הילדים לא משקיעות שקל.

  לאימאם מתרשיחא – רמאדן כרים.

  לתושבי תרשיחא שרכשו מגרשים בשלב ג – ברוכים הבאים.

  למתווכי הנדל”ן – שמעלים את מחירי הדיור.

  לקאנטרי כפר ורדים – על ההירתמות באיחוד וגיבוש הקהילה.

  לצוות המנהלים ועובדי המועצה.

  ולכל התושבים שיודעים מהי קהילה מכילה מוכלת ומוגנת.

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן