קרן שאול וטלישם : קרן
טלפון : 9977084
כתובת : דולב 28