קניג יורם ושלווה

שם : קניג
טלפון : 9978033
כתובת : מ. הנרקיס 9