פלסיוס אסתר

שם : פלסיוס
טלפון : 9573729
כתובת : ערוגות 1