פורמן יצחק וחנה

שם : פורמן
טלפון : 9570398
כתובת : בשור 13