עשרת אורה

שם : עשרת
טלפון : 9972458
כתובת : מורן 24