הדס משה וגליה

שם : הדס
טלפון : 9976990
כתובת : רותם 12