בר-מאיר מיכה ואיילת

שם : בר-מאיר
טלפון : 072-2122622
כתובת : ארבל 26