בייליס יעקב וקרן

שם : בייליס
טלפון : 9574891
כתובת : מירון 103