~מסמך~: שלב ג’ חוסם התפתחות תרשיחא


האם פיתוח שלב ג’ על חשבון תרשיחא?
מערכת כפרניק

דיאלוג: לדבר עם תושבי תרשיחא.

יחיאלי: בגובה העיניים ובלי התנשאות.

כפרניק DSC_2385 ~מסמך~: שלב ג' חוסם התפתחות תרשיחא

 

קבוצת "דיאלוג" אזורי: פיתוח שלב ג' חוסם את תרשיחא, קרקעות המדינה לכל האזרחים *
 

יחיאלי: התעלמו מהמידע שהוצג והפגינו חשיבה שבלונית ומתנשאת. בואו נדבר בגובה העיניים * 

 

רקע:

בחודש אוקטובר 2010 הציג ראש המועצה, סיון יחיאלי, את תוכנית שלב ג' לציבור. במקביל, הוגשה התוכנית להפקדה.

בתגובה לתוכניות שלב ג' בכפר ורדים, פרסם הוועד העממי של תושבי תרשיחא מנשר בתיבות הדואר של תושבי כפר ורדים ובו קריאה לביטול שלב ג' (ע"פ התכנון) החוסם, לדבריהם, אפשרויות להתפתחות תרשיחא.

ראו דיווח נוסף על פעילות הוועד העממי בתרשיחא.

וכן סיקור ההפגנות

 

במקביל לפעילות זו, התארגנה קבוצת תושבי כפר ורדים (ובודדים ממעלות) ליצירת דיאלוג עם תושבי תרשיחא. הקבוצה נפגשה עם סיון יחיאלי, נערך סיור בשטח ואף פורסמה בכפרניק כתבתה של תמי ריטוב על הסיור.

 

לאחר מספר מפגשים נוספים ודיונים רבים נסחו חברי קבוצת "דיאלוג" את המסמך הבא, המתפרסם כאן לראשונה:

 

מייצרים מציאות אזרחית משותפת: מעורבות תושבים בעשייה תכנונית מוניציפאלית-אזורית

 

אפשר להתבונן במציאות המשתנה ולקוות שהשינוי יהיה לשביעות רצוננו אבל…. אפשר גם לחשב את המציאות מראש, להתכוון ולפעול למען מציאות כפי שאנחנו מבקשים שתהיה.

קבוצת אזרחים מהאזור – מתרשיחא, כפר-ורדים ומעלות – קמה ופועלת כדי לחשוב על האזור ולהסתכל עליו בדרך אחרת: לא עוד אזור המורכב מיחידות מוניציפאליות נפרדות, מאינטרסים שונים ומנהיגויות שונות הפועלות במנותק מהתושבים, אלא אזור בו מנהיגים ותושבים יהודים וערבים, כפריים ועירוניים, פועלים ביחד למען אינטרסים משותפים מתוך תחושת שותפות ואחריות לאזור בו אנו כולנו חיים.

כיצד החל התהליך? תושבי כפר ורדים ומעלות חברו לקבוצת תושבים מתרשיחא שהחלה לפעול על מנת להגיש התנגדות לתוכנית לפיתוח שלב ג' בכפר ורדים, ומכאן והלאה התפתח תהליך דיאלוגי על כיווני פעילות אפשריים. הקבוצה גיבשה כיווני חשיבה ופעולה משותפים, למדה את הנושא בעזרתם של גופים חיצוניים מקצועיים המתמחים בתהליכי שיתוף אזורי בין יישובים יהודים לערבים, ונפגשה וממשיכה להיפגש עם מנהיגים וגורמים משפיעים באזור.

 שעון החול  אוזל – לאחרונה הופקדה התוכנית להקמת שלב ג'  לאישור בוועדה המחוזית, ובעוד זמן קצר יחלו להיקבע העובדות מעוררות המחלוקת בשטח. הדבר מחייב את האצת תהליך החשיבה והפעולה בנושא מתוך ראיית שלושת היישובים השכנים כמחוברים גיאוגרפית, כלכלית ותרבותית. גידולו של הכפר מערבה במקביל לכביש תרשיחא-עין יעקב והקמת איזור תעסוקה על גבול תרשיחא, יוצרים טבעת הסוגרת על התפתחותה העתידית של תרשיחא. ישנם בין תושבי כפר-ורדים הטוענים כי אין זה מעניינם כלל וכלל ושעל תושבי תרשיחא לדון בנושא זה עם ראש הרשות לה הם שייכים. אנו סבורים אחרת – שרווחתו של כל אזרח באזור משפיעה על רווחתו של האחר ולהיפך, הן לטווח הקצר ובעיקר לטווח הארוך.

לאור זאת אנו מבקשים לומר שלדעתנו הרווח של תושבי כפר ורדים כתוצאה מההתפרסות על עוד כ-1600 דונם הנו חסר פרופורציה בהשוואה למחיר צמצום עתודת הקרקעות של תושבי תרשיחא. מכאן שדיון מחודש באופן ניצול הקרקע של שלב ג' הוא מעניינם של התושבים בשלושת היישובים ושל שתי הרשויות המוניציפאליות המעורבות.

הדיון הזה חיוני בעינינו ומחייב את מעורבותם של תושבים ומקבלי החלטות גם יחד. עד כה התקבלה ההחלטה ברמה הלאומית והציבורית, אך גם לנו התושבים יש מה לומר בעניין ואנו תובעים את זכותנו להיות שותפים להחלטה בנדון כי אנו הרי האזרחים עליהם יחולו החלטות אלה.

אם גם אתם רוצים להיות חלק מקבוצה זו בה חברים אזרחים מכפר ורדים, תרשיחא ומעלות, להיות שותפים בדיאלוג ובתהליכי שכנוע לטובת אזרחי האזור, לראות בשלב ג' הזדמנות לתכנון אזורי משותף – הזדמנות ראשונית ונדירה בארץ במהותה, הצטרפו אלינו!!!

 

לאחר חודשים של חשיבה משותפת, אנחנו יכולים להצביע על שורה של  תובנות  ושל  עקרונות מנחים:
 

תובנות:

* פיתוח שלב ג' על פי התכנית הנוכחית יחסום את התפתחותה של תרשיחא לכיוון מערב.

* תושבי תרשיחא אינם שואפים למנוע לחלוטין את הקמתו של שלב ג'.

* תושבי תרשיחא פועלים מתוך דאגה לעתיד יישובם ועומדים על זכות יישובם להתפתח ולשגשג כפי שמתפתחים כפר ורדים ומעלות.

* רק פעילות משותפת תוך התחשבות הדדית תקדם את האינטרס האזורי ותיצור חוויה של שותפות ושוויון.

 

עקרונות:

* הקרקעות שבידי המדינה מיועדות לכל אזרחי המדינה ולא רק למגזר מסוים.

* אסור שפיתוח ישוב מסוים יבוא על חשבון ישוב אחר.

* יש לראות את האיזור כמכלול תכנוני ולפעול בהתאם, ללא תחרות על משאבי קרקע בין ישוב אחד ושכנו.

* יש לערב תושבים בכל שלבי התהליך התכנוני תוך שיתופם האמיתי.

* יש לכבד את המורשת והצביון הייחודי של כל ישוב וישוב ודבר זה יתבטא בתכנון העתידי.

 

אנו קוראים למקבלי ההחלטות לשבת יחד עם תושבים מעורבים ופעילים על מנת למצוא דרך לקדם את פיתוח הישובים ברוח של סובלנות, הקשבה ופיוס.


*****

  

כפרניק s2_0 ~מסמך~: שלב ג' חוסם התפתחות תרשיחא


 

וזו תשובת סיון יחיאלי, ראש מועצת כפר ורדים, כפי שהתפרסמה בגיליון האחרון של "א-לה כפר":

 

היחסים של כפר ורדים ותושביו עם תרשיחא טובים. למרות זאת, באחרונה עלה הנושא לכותרות באופן שלילי עקב ההתנגדויות לשלב ג'. קבוצת תושבים מהכפר יחד עם תושבי תרשיחא ראו פה הזדמנות לטפל בנושא מהשורש ולקדם את דו הקיום. אני מאוד תומך בכך. למרות העובדה ששלב ג', אשר אני מאמין שהוא חיוני לכפר ורדים, היה הקטליזטור, אני מאמין גדול בדו קיום וחושב שהגיע הזמן לשיח אמיתי, ערכי, בגובה העיניים, בין יהודים לערבים ודרוזים בגליל.

 

 

הקבוצה הכינה מסמך, וכגודל הציפיות גודל האכזבה. מהמסמך ניתן לחשוב שאין כלל בעיות בגליל מלבד נושא האדמות. על זה קם ונופל דו הקיום. תרבות הנהיגה אינה בעיה. איכות סביבה כלל אינה מוזכרת. מטרדי רעש קטנים כמו המוזיקה והירי מחתונות הקיץ – אלו כלל וכלל אינם נושאים לעסוק בהם. לדעת מחברי המסמך יש בעיה חמורה אחת: אדמה! אל המסקנה הזו הגיעו לאחר שהתעלמו מכל המידע התכנוני שהועבר להם על ידי מהנדס העיר מעלות תרשיחא ועל ידי ציון דרור, מנהל מחלקת הנדסה בכפר. זו חשיבה שבלונית וסטריאוטיפית אשר מתעלמת מהצרכים והבעיות של חיי היומיום באזור. במידה מסוימת היא פטרונית ומתנשאת, לא בגובה העיניים. אנחנו יותר טובים, לנו אין בעיות וצרכים, והם, הם צריכים עזרה. עזרה במה? באדמה.

הייתי שמח לו השיח היה פחות פוליטקלי קורקט ויותר אמיתי. לדעתי, תרבות הנהיגה של בני המיעוטים בגליל דורשת התייחסות. זו אינה עמדה של ראש מועצת כפר ורדים. זו עמדה של כל ראשי הרשויות במגזר הערבי. גם נושא איכות סביבה מחייב התיחסות. נושא היריות, הזיקוקים והרעש העולה מחתונות בתרשיחא מפריע לרבים מאוד מתושבי הכפר. כשאנחנו מדברים על דו קיום, בואו נדבר גם על נושאים אלו.

****

הערת המערכת: מכיוון שמדובר בנושא טעון במיוחד, אנחנו מבקשים שוב מהגולשים להתייחס בכבוד לכ-ל תושבי האזור ולחשוב היטב לפני שמכניסים תגובה מבזה או ירודה (שלרוב מעידה דווקא על הכותב…)!

תודה, מערכת כפרניק.

 

בנוסף: ראו סקר חדש באתר (בתפריט ימני):

 

באיזו עמדה הנוגעת לשלב ג' הנכם תומכים:

בקבוצת הדיאלוג?

בסיון יחיאלי?

 

הצביעו והשפיעו!

 

 

 

תגובות פייסבוק


0 תגובות

 1. אורח/ת הגב

  ועד פעולה דיאלוג ערבי יהודי
  אורלי גל, טובה בוקסבאום, עודד קדרון, או אבנר גרינברג מכפר ורדים ומישאל חירורג ממעלות.

 2. אורח/ת הגב

  ל 11 : פחחחחחחחחח…….
  רעיונות? מקוריים? עצות אחיתופל…..

 3. משכירים בית ונחנקים מהעלות הגב

  קרקעות לבנים ממשיכים
  מדוע הכפר לא מסבסד קרקעות לבנים ממשיכים?למה כל המדינה נותנת קרקעות לבנים ממשיכים בקיבוצים,ואפילו בני העדה הדרוזית בעת שחרורם מהצבא מקבלים קרקע בעלות של 20,000 ש”ח!!!!אנחנו לא שירתנו בצבא?איפה האינטרס של המועצה שיהיה פה דור המשך,איפה העזרה שלכם?

 4. אורח/ת הגב

  שכונות לדור ההמשך-תגובה
  מהי ההגדרה לדור ההמשך והיכן יש שכונות לדור ההמשך בשלב ב?ייתנו לי עדיפות מאשר למשהו שיגיע מת”א ויציע יותר כסף על הקרקע?בואו לא נחיה באשליות,עד שלא נראה את הפרסום כביכול ההזוי הזה לא אוכל להאמין שנעשה משהו לטובת צעירי הכפר!רוצים לפנות לסיוון יחיאלי בנושא,נשמח למשתתפים-בנים ממשיכים שירצו לבוא ולשבת עימו.

 5. אורח/ת הגב

  הפעם סיוון
  צודק

 6. אורח/ת הגב

  סיוון ,תפסיק בבקשה כל דיאלוג עם מי שמשתמשים במילה אפרטהייד
  סיוון ,תפסיק בבקשה כל דיאלוג עם מי שמשתמשים במילה אפרטהייד,,אתה רק נותן להם לגיטימציה !!!

 7. אורח/ת תושב 25 שנה הגב

  שלב ג
  הגיע הזמן שקבוצת השמאל תזדהה בשמות…. אין להם כל זכות להתערב בהחלטת המנהל אולי רק במחירים של השטחים מטרתנו היחידה ליהד את הגליל השאר רפיסות

 8. אורח/ת הגב

  4 – אם כבר אז מזכיר את ברק.
  מוכן ללכת להסדר כדי לחשוף את הבלוף של הצד השני.

  ברור שסיון מתנגד למסקנות הקבוצה, הוא כותב שהקבוצה התעלמה מהנתונים והעובדות. לפי הנתונים אין בכלל בעית קרקעות בתרשיחא.

 9. אורח/ת הגב

  כפרניק – מה קורה אתכם?
  חלק מהזמן – האתר חסום
  תגובות נעלמות (ראו את תגובה (3) למגיב מספר (4), שלבטח היה לפניו וצונזר, או נחטף, או נגנב… לא יודע

 10. כפרניק הגב

  בשלב ב’ ובשלב ג’ מתוכננות שכונות לדור המשך
  .

 11. אורח/ת הגב

  דניאל, הם לא מציעים לא לבנות שם
  הם מציעים לבנות לערבים, לא ליהודים.

 12. מערכת האתר הגב

  למתלוננים
  תקלה נקודתית מחקה מספר קטן מאוד של תגובות, ללא קשר לדעות שהיו בהן. וללא יכולת שחזור.
  אתם מוזמנים לנסות ולהכניס שוב את “התגובות האבודות”, בתקווה שהברק לא יכה פעמיים באותה נקודה.
  אנחנו מנסים לאתר את התקלה…

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן