המלצות וסיכומים


איכות הסביבה כפר ורדים, אחוזת הזהב
יעקב זיו

איכות הסביבה: על הדיור המוגן וסיכום 2009/10

כפרניק  של איריס וקנין 021 המלצות וסיכומים

 

‏ 
וועדה לאיכות סביבה – כפר ורדים
סיכום ישיבה מס’ 17
 
נוכחים חברי וועדה: סיון, מאיר, דורית , אהרון, עדנה, טוביה, יואב, ציון, ארנון ויעקב.
 
 
נושאים על סדר היום:
 
1 . דיור מוגן- אחוזת הזהב בע"מ ( יזם: עו"ד בניה שווילי).
 
הפרויקט יכלול שכונה של 40 בתים צמודי קרקע (שאמורה להשתלב בדיור המוגן) ומתחם מרכזי של מבנים לדיור מוגן, סיעוד ושירותים.
בתאריך 13/09/2010 נדונה במליאת הוועדה המקומית בקשתה של חב’ אחוזת הזהב לאישור תכנית לקביעת מפלסים וקווי בנין לאתר פרויקט הדיור המוגן (מגרש 710). התוכנית שאושרה מותנה באישור המועצה ומ.מ.י. בכדי לאתחל את תהליכי הרישוי ניתן אישור ע"י המועצה.
בתאריך 21/12/2010 נידונה, בוועדה המקומית, בקשת החברה לביצוע עבודות עפר וסלילת הכבישים הפנימיים של האתר. גם במקרה זה אושרה הבקשה מותנית ברשימה ארוכה של התניות, ביניהם אישור מ.מ.י, אישור המועצה וחוות דעת של מורשה נגישות. המועצה בקשה מוועדת איכות סביבה לעיין בתוכנית שהוגשה לפני קבלת החלטה.
בפגישה שנערכה לאחר מועד ישיבה זו, סוכם בין המועצה ליזם שהמתחם כולו, כולל צמודי הקרקע, יהיה מתחם סגור באחריות היזם, למעט שרותי פינוי אשפה שינתנו ע"י המועצה. יחד עם זאת, בכוונת היזם לוודא שהתכנון יתאים לתקנים המקובלים במועצה. כך למשל ישונה התכנון הקיים כדי לאפשר שתי חניות צמודות לכל בית במתחם צמודי הקרקע בנוסף לחניות בכבישים, ומתקני האשפה יותאמו לנדרש במועצה.  
 
בכדי לאפשר למועצה לבדוק שתכנון הפרויקט עומד בדרישותיה, לפני מתן האישור לעבודות עפר, ממליצה וועדת איכות סביבה להשלים את התכנון המפורט לכל המתחמים (מרכזי וצמודי קרקע). היזם הבהיר כי יעביר לוועדה, תוך כ-3 שבועות, את כל התוכניות שבקשה בישיבתה מה- 16/12/2010, כמפורט ברשימה הבאה:
 
• תכניות חזיתות וחתכים.
• הדמיה.
תכניות ומסמכים שיבהירו כיצד המיזם משתלב בנוף הסביבתי.
התחייבות לבניה לפי תו תקן בניה ירוקה.
 שילוב של יועץ נגישות בתכנון, גם למבנים לכבישים ורחובות והבהרות כיצד יתבצע הקשר בין צמודי הקרקע למבנה המרכזי ומבני השירותים. כמו כן הקשר בין שכונת אלון והשכונה הוותיקה למיזם. (בחינת בעיה זו היא חובה סטטוטורית ובאחריותה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה).
 התחייבות לבנות את המבנים המרכזיים במקביל לצמודי הקרקע בכדי להבטיח שהרוכשים יוכלו לקבל שירותים של דיור מוגן מיד עם אכלוס הבתים.
 התחייבות למחזור אשפה לפי השיטה הנהוגה ביישוב.
 תכנון לפי תקני חנייה לבתי מגורים למבני ציבור וחניות ציבוריות הנהוגות בכפר, כך שיובטח כי חניית דיירים, עובדים ומבקרים לא תזלוג מחוץ למתחם.

 
 
2. מעקב ביצוע- החלטות הוועדה בשנים 2009-1010
 
כאמור, החלטות הוועדה הן בגדר המלצה בלבד. ביצוע או דחיית ההמלצות ע"י המועצה מותנים לרוב בשיקולי תקציב, קדימויות ועומס עבודה. חשוב לציין שחלק ניכר מההחלטות בוצע. בגלל קוצר היריעה נפרט רק את ההחלטות שטרם בוצעו:

 

שנת 2009
  לא מוסד הקשר עם מועצת תפן בנושאים של איכות סביבה. אין כל דיאלוג לגבי יישום המלצות לניטור ושיפור איכות אוויר. המועצה פנתה מספר פעמים למועצת תפן והתקיים דיאלוג עם מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה.
 השלמת חוקי עזר בנושאי סביבה וחזות הכפר.
 טיפול בשלדי בנינים לא גמורים והסתרתם ע"י קירות איסכורית. הנושא בטיפול משפטי.
 הגברת האכיפה באזורי בניה ופרסום הנחיות לקבלנים.
 שיפור חזות מחסני המועצה.
 הפעלת חוק עזר עירוני לתחזוקה ושיפור חזות של ארונות חשמל.
 אכיפת חובת בניה של מסתורי אשפה.
 שילוט אחיד.
 פרסום נוהל טיפול במפגעים ציבוריים.
 הכנת תוכנית אב יישובית. מותנה בהשגת תקציב.
 
 

 

 
שנת 2010

 
 חניה נוספת במרכז המסחרי בשולי הכביש לינוח.
טיפול בפסולת אשפה בהר אשכר בשטח שיפוטי של ינוח. האזור באחריות מועצת ינוח. הועברה פניה למועצה זו. כדאי לפנות גם למשרד להגנת הסביבה.
ביעור עשבייה בחצרות בתים פרטיים. בוצע בחלק מהמגרשים. יש עדיין מספר רב שדורשים טיפול.
 
 
סיכם : יעקב זיו יו"ר הוועדה

 

תגובות פייסבוק


0 תגובות

  1. אורח/ת הגב

    ליעקב וחברי הוועדה יישר כח
    מסכומי הוועדה ופעילות המועצה בנושאי איכות סביבה עולה שנושאי איכות ההסביבה בכפר מקבלים יחס רציני ומקצועי. יחד עם זאת יש צורך בהפעלת לחץ על המועצות השכנות ינוח תפן מעלות ואחרים, שיפעלו אף הן באותה רצינות בנושאי איכות סביבה כי כל הזנחה ופגיעה באיכות סביבה באחת מהמועצות הנ”ל פוגע בכל תושבי הגליל המערבי.

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן