גדרות ומחסומים


פנחס ברודצקי מציע מתווה לביטחון תושבי כפר ורדים
פנחס ברודצקי

מתווה לבחינת נושא הביטחון בכפר

כפרניק בית פתוח פסח 2009 017 גדרות ומחסומים

לאחר גל הפריצות הקודם שארע לפני מספר חודשים, החלטתי לבחון את הנושא באופן יותר מעמיק. בחינה זו הביאה אותי להעלות על הכתב מתווה המכיל מסקנות ודרכי פעולה כפי שיופיע להלן. מתווה זה הועבר בזמנו גם למועצה אך לצערי מאז ועד היום לא נעשה דבר. מתווה זה מקבל משנה תוקף לנוכח גל הפריצות האחרון.

להלן המתווה ככתבו ולשונו.

 

הקדמה

המתווה שיוצג להלן אינו בא להציג פתרון אלא להכניס למסגרת את כל הרכיבים, להגדיר אותם נכון, ולבחון כל אחד מהם על פי משקלו היחסי, למקמו ולהחליט בסופה של הבחינה על דרכי פעולה.

סוגיית הביטחון מורכבת משרשרת של חוליות ע"פ מתודה וסדר היררכי מסוים כפי שייקבע בסופו של ההליך.

סדר זה יהיה חייב להישמר לכל משך הפעילות האופרטיבית העתידית ואין להוסיף, לגרוע או לשנות מיקומם של מרכיבי המתודה.

 

רכיבים

להלן הרכיבים שלא ע"פ סדר חשיבותם. משקלם של אילו ייקבע לאחר ניתוח כולל וע"פ חשיבותם ויחסי הגומלין ביניהם.

 

עבריינים

דפוסי פעולה, רכוש מעודף עליהם סטטיסטיקות ודטה בייס, קבוצות/בודדים/מזדמנים.

– העבריינים בחלקם קבוצות מהשטחים, מהישובים בסביבה, בודדים ומזדמנים. עבריינים אלו מנצלים את חולשתם (המובנת) של התושבים והמערכת, אינם נרתעים להתמודד אפילו פנים מול פנים עם שוכני הבתים שיראים מתגובה. בעיקר מתעניינים בתכשיטים, מזומנים, מחשבים נישאים, מכשירי סלולר, טלביזיות שטוחות, מפתחות הבית והמכונית וכיו"ב חפצים קטנים אך יקרי ערך.

הם ניחנים בכושר היעלמות מהיר וטשטוש עקבות. אין כמעט יכולת במצב הנוכחי לתופסם או לעלות על עקבותיהם. מתוך מאות מקרים בכפר לא ידוע לי על מקרה אחד שעבריין נתפס "על חם". ואם היה אחד כזה הוא בטל בשישים.

עובדות אילו צריכות להוות בסיס לתכנון מערך הביטחון.

 

מערך ביטחון במועצה

אחראי על נושא הביטחון, האמצעים הזמינים העומדים לרשותו, ( כ"א, רכבים) שת"פ עם המשטרה והתושבים, התראות.

– יש להגדיר את מהות החלק הנמצא באחריותה של המועצה ונושאי התפקיד בה. להעמיד כ"א, אמצעים ורכב ביטחון יעודי שיחנה בחנייה נגישה 24 שעות ביממה ויופעל ע"י מספר משתמשים מוסמכים ע"פ זמינותם. (היום עד כמה שידוע לי, הרכב היחיד היכול לשמש למטרה זו נמצא גם בשימוש לצרכים פרטיים ואינו זמין באופן רצוף) .

התראות מקוונות/סלולריות לא ישרתו את המטרה. לאחר מספר התראות כאלו שבדרך כלל הן התראות שווא שלא קורה דבר אחריהן, התושבים יתרגלו בבחינת "זאב זאב".

לא זו בלבד, הודעות שמתקבלות אצל התושבים שלא נמצאים בבתיהם (בעבודה) או בלילה, רק ילחיצו ויגרמו לחרדות. אין לצפות מהתושבים כי יעזבו עבודתם ועיסוקיהם היכן שלא יימצאו, או יישארו ערים כל הלילה.

התרעות ערטילאיות מסוג זה הן מיידע שלתושב אין אפשרות להתמודד אתו. ומלבד חרדות, תסכול והכרה באזלת ידו אין לו מה לעשות.

לעומת זאת יש בהחלט צורך להביא למודעות כללית באופן רצוף בצורך בשמירה על הרכוש ולערנות ייתר.

 

משטרה/ משרד לביטחון פנים

קבלת נתונים וסטטיסטיקות רב שנתיות, קשר שוטף.

– המשטרה הינה היחידה בעלת מודיעין והיכולה לספק מיידע לגבי כמות אירועים, התפלגותם על פני חדשי השנה, מקום האירועים, מספר התלונות תפיסה/פענוח ואפיון העבריינים. כמו כן בעלת יכולת אכיפה ופעולה ע"פ חוק. מצד שני חלשה מקצועית, זמני תגובה איטיים יחסית שלא תואמים את זריזותם ותחכומם של העבריינים בזמן אמת.

יש לקיים קשרים צמודים והחלפת מידע בינה לבין המועצה.

 

מתנדבים

מספרם, תחלופה, מקצועיות.

– לרוב, אין להסתמך עליהם עקב קושי בגיוס, תחלופה גבוהה, חוסר מקצועיות, אי יכולת לפעול חוקית (שימוש בנשק, מעצר וכו') ומבחן תוצאה נמוך ללא ערך בטחוני. ניתן באופן ספוראדי, פה ושם לשלב אותם.

 

מצלמות

פריסה, פיקוח ובקרה.

– יש לשנות פריסה. פחות פריסה פנימית ויותר היקפית משולבת באמצעי התראה וחישה אוטומטיים המחוברים לאמצעי הרתעה הפועלים בזמן אמת בנקודות החדירה לישוב ומחוברים למרכז פיקוח.

 

 גדרות ותאורה ואמצעי חישה

גידור, מצלמות, אמצעי חישה מיקום.

– גידור נקודתי באזורים מועדים ע"פ נתונים סטטיסטיים ובחינת שטח. התקנת תאורה מרתיעה הפועלת רק בעת חדירה בזמן אמת עם מעקב מצלמות. מרכיב המאפשר לאכן במדויק את מקום החדירה ולפעול ברדיוס ידוע וקטן יחסית.

 

מחסומים לרכב

בכניסה לכפר, בתוך הכפר.

 

– יש להתקין בתוך הכפר בלבד מחסומי זרוע כדוגמת מחסומי חניות בבניינים ובתוספת מצלמות. מחסומים אלו יש להציב במעגלים הפנימיים בשלב א' וב'. מופעלים בשעות 21.00 – 05.00 למחרת ע"י שלטים/סלולר שבידי התושבים.

שלב א': 1. ( צומת המפה קצת לפני היציאה מהחנייה) מכסה את רחובות חרמון חירם וכל הרחובות  שמסתעפים מהם – מחסום אחד.

 2. רח' שניר מעגל 1 עד התחברותו לאשכר מעגל 4 וכל הרחובות המסתעפים ממנו. – שני מחסומים.

 כל שלב ב' אחרי ככר 5. מחסום אחד ואולי בכניסה הפיראטית מתרשיחא.

 

מרכיב חשוב שתכליתו למנוע כניסתם של כלי רכב לא מורשים, ומחסום ביציאה לאלו שנכנסו ללא הרשאה.

עלות הצבתם לא יקרה ויכולה להיות ממומנת ע"י כל תושבי הכפר באופן חד פעמי.

באופן זה ציר אשכר נשאר פתוח לכל הכוונים (תרשיחא ינוח, כביש תפן מעלות).

 

כלבים

שימוש בכלבים לאחר קבלת דווח ואיכון בזמן אמת.

 

יש לשקול לשלב אמצעי זה כהרתעה וכמעקב ומרדף אחרי עבריינים מייד לאחר אירוע.

 

 הסדרי שמירה

 ע"י התושבים ע"פ חוקי עזר לחילופין הטלת אגרה.

– אין להטיל חובה זאת עקב יעילות נמוכה מאד אם בכלל והתמרמרות תושבים .

 

תקציב

מקורות עצמיים, משרדי ממשלה, תושבים, ואחרים.

– לשאוף לתקצוב וקבלת מענקים מרשויות שלטון (משרד לביטחון פנים ) ועוד…

 

לסיכום

אינני יודע אם הקפתי את כל הנושאים, אך האמור לעיל יכול לשמש בסיס רחב מספיק לקיום דיון ובחינה מעמיקים ורציניים.

השאיפה האופטימאלית היא להגיע לפתרונות קבועים וקשיחים (ציוד, מתקנים וכו' ) ופחות תלויי כ"א. המסגרת חייבת להיות סגורה ללא נקודות כשל וחוליות חלשות.

לא נכון יהיה לבודד רכיב זה או אחר ולהעניק לו את מירב המשקל. חייבת להיות יחידה אחת משולבת והומוגנית. כל דרך אחרת נדונה לכישלון ולבזבוז משאבים.

 

להבנתי, נקודות המפתח בסדר חשיבות יורד הן:

1. גידור היקפי בנקודות מועדות + מצלמות ואמצעי חישה מחוברים ליחידת בקרה מאוישת ע"י כ"א מיומן וקבוע.

2. מחסומי רכב אוטומאטיים בשעות הלילה ( ואולי גם ביום) + מצלמות.

3. משטרה.

4. פעולות בטחון באחריות המועצה.

 

 

פנחס ברודצקי, חבר סיעת אופק

 

תגובות פייסבוק


0 תגובות

 1. סמבלוסק הגב

  איזה בליל של מילים ללא תוכן

  צריך נקודת משטרה בכפר (ניידת +4 שוטרים/מתנדבים)
  סגירת היציאות מהכפר(ראשית + בכניסה מתרשיחא)
  נתחיל עם זה ונראה מה קורה לאחוז הפריצות.

 2. אורח/ת הגב

  מסכימה עם 1
  בליל מילים.
  צריך להיות יותר קונקרטים. מה ש 1 כתב+לראות מה עושים עם מקומות פרוצים שאפשר להכנס אליהם כמו רחובות אלון, ארז וכו’ רחוב יערה, לשניר אפשר לטפס מהכביש, בקיצור, כל הכפר הוא פירצה (פריצה) אחת גדולה, שקוראת לגנב.

 3. אורח/ת הגב

  שילוט בכפר על פי ברודצקי
  פנחס בזמנו התחלת לטפל בשילוט אחיד לכפר ולא יצא מזה שום דבר פרט למלל – למה

 4. אורח/ת הגב

  מקוה שיקבלו את המלצותיך לשם שינוי
  המועצה לא עושה דבר. הקב”ט צריכה לקחת אחריות ולהתפטר! לדעתי מחסומים וגידור יהיו האמצעי הטוב ביותר. זה עזר גם ביישובים אחרים בארץ. המצלמות היום זה בדיחה בעיני.

 5. אורח/ת פנחס ברודצקי הגב

  תשובה ל3 שילוט

  לצערי הנושא לא קודם עקב סדר עדיפויות של המועצה ובעיות תקציב.
  אם העניין חשוב,את/ אתה מוזמנים לפנות וללחוץ על המועצה.

 6. אורח/ת הגב

  שילוט
  פנחס
  אם אני מבינה נכון סיוון אמר לך תרוץ עם השילוט וכאשר הגיע המימוש אמר אין כסף

 7. אורח/ת הגב

  ואז יעלו לנו את הארנונה כדי לממן את הסיפור הזה?
  יש לי רעיון.
  אולי המועצה מתכננת להעלות את הארנונה עד כדי כך שהתושבים ייאלצו למכור את חפצי הערך שברשותם: תכשיטים, נשקים, מכשירים חשמליים ועוד…
  כך שגם אם מגיע פורץ לא יהיה לו מה לגנוב מבית שאין לו כלום כי כל תכולתו נמכרה למימון הארנונה.

  חשבתם על זה?
  נכון שזה מתוחכם?
  שלא תגידו שהמועצה לא רוצה בטובתכם

 8. אורח/ת הגב

  שמירה
  בקיצור אתה מציע מחנה סטלאג.מסכים אם תהיה שם גם כלבתו של קולונל שולץ!

 9. גדוד הנוטרים הגב

  הקפטריה בטבריה
  אני מציע דובים במקום כלבים. אפשר גם קצת לביאות (האריות ישנים כל הזמן). את הגדרות יש לחשמל. אפשר להתקין בכבישים מחסומים קופצים בדמות מוטות היצאים מהאדמה ובכל פעם שמישהו יחשוב שיש גנבים בכפר הוא יוכל להקפיץ את המוטות. תאורה לא מספיק. צריך מגדלי שמירה עם שומרים שיכוונו התאורה לאורך הגדר. כמו כן כדאי לשים מקלעים הפועלים עצמאית ברגע שמישהו חוצה הגדר. שכחתי משהו?

 10. פנחס ברודצקי הגב

  תשובה ל 6

  פרוייקט שלכאורה היה סגור, התמסמס בסחבת שסיבותיה כפי שציינתי בעיקרן סדרי עדיפויות ותקציב.

 11. אורח/ת הגב

  8 ו 9 האינפנטילים
  וואלה, אתם צודקים ועוד איך, איזה שטויות הציע. אני מציע דרך אחרת של 100% הצלחה.

  אתם תשמרו עלינו. תצאו כל לילה יד ביד תארבו לפורצים בין השיחים,תקפצו עליהם ותעשו להם “כיפה אדומה” מה דעתכם?
  תודיעו רק מתי אתם יוצאים לשטח כדי שאוכל לנסוע לחו”ל בידיעה בראש שקט.

  “יחי השומרים”

 12. אורח/ת הגב

  אתם רוצים בטחון?
  לא הגזמתם???
  יש לכם דרישות של פינוק.
  תנו לפורצים לעשות ככל העולה על רוחם

 13. אורח/ת הגב

  מסכימה עם 4
  ההצעות מאד רציניות ומקיפות. לא שמעתי מכל “המומחים” והק”בטים וועדות הבטחון במועצה הצעות יותר טובות. רק מדברים ולא עושים. הייתי נוכחת בישיבה כזאת ומה שבלט לאוזן זה חובבנות וחוסר רצינות ומקצועיות. כל הכבוד פנחס

 14. בן עמי הגב

  בטחון
  יש לא מעט צדק בדבריו של פנחס,
  אני מציע לבנות פיילוט לדוגמא ומוכן להתנדב לבצע את כל הטיפול, להתקין 2 מחסומים בשני קצוות רחוב חירם
  אשר תוחמים מספר רב של רחובות ובתי אב להערכתי בתשלום של כ 100 ש”ח חד פעמי ניתן לביצוע, כל תושב שמתגורר בתחום זה יקבל קוד פתיחה של המחסום, המועצה תקבל קוד נוסף , המשטרה קוד נוסף, זה יאפשר לקבל דיווח אמת מי פתח ומתי את המחסום, במקביל לוודא שכל שולי הבתים יהיו מחסומי סלכים שלא יאםשרו מעבר כלי רכב בנוסף יוצבו בכל כניסה לרחוב מצלמות ולטעמי נצמצם משמעותית את הפריצות ונאתר אם והיו פריצות את הגנבים
  כל המעוניין להשתתף מרחובות אלו מוזמן להתקשר אלי 0525322244 או במייל benami.nosek@gmail.com

 15. אורח/ת הגב

  מחסומים בכפר
  מוסק, מחסום בתוך הכפר? לא הגזמת? ואם אני מרחוב אחר ארצה להגיע למישהו במתחם אתבקש להציג תעודת זהות?

 16. פנחס ברודצקי הגב

  מחסומים
  כדאי שתקרא בעיון את מה שכתבתי.התושב לא יזדקק לקוד בתוך המתחם שלו מכיון שהרחובות יהיו פתוחים. מדובר בסכה”כ ב3 מתחמים בכל הכפר. לפי ההצעה של בן עמי המערכת תוכל לבצע מעקב אוטומאטי לגבי כל אלו שיש להם קודים ותהיה כלי מצויין להרתעה בנוסף לאמצעים האחרים.

 17. אורח/ת הגב

  מחסומים
  לא באתי לכפר לגור בתוך גטו. במקום להלחם בתופעה מפילים הגבלות על האזרח. ואם שלושת המחסומים שלך לא יספיקו? אזי היות וכבר התחילו במחסומים, יקימו מחסום בכל רחוב. התוכנית שלך היא תוכנית של אנשי בטחון. דהיינו מערימים אמצעי הגנה במקום להלחם בתופעה. ומכאן ממשיכים להערים אמצעי הגנה ללא גבול כל פעם שצץ אמצעי חדש.

 18. אורח/ת הגב

  פנחס
  מציעה לך לא הסביר במתווה מה לא, אלא להתמקד מה כן.
  אחרת זה סתם המון מלל, חלקו לא יעיל / לא רלוונטי ואז אנשים שואלים את עצמם, מה הוא רוצה?

 19. ת' הגב

  צריך לשנות את התפיסה
  כפר ורדים כבר לא ישוב קהילתי קטן ואינטימי.
  בעיר גדולה, למשל, לא מקיפים בגדרות ובמחסומים.

  דבר ראשון: צריך לעשות מיפוי מקיף ויסודי של הכפר.

  בצעד שני: לבחון את משאבים העומדים לרשותינו – אם צריך לשנות דרכי פעולה – משנים ! לא צריך להתבייש או לדאוג מזה שטעינו או לנוע עם שינוי.

  הדבר השלישי: בניית פרופילים לפריצות שנעשו – חייבים להיות ביצועים מגמתיים של חוליות הגנבים.

  דבר אחרון – ההתנהלות אחרי כל גל פריצות, באה לידי ביטוי בזריקת טונות של רעיונות שלא קשורים. במצב כזה לא “יורים” לכל הכיוונים, להיפך, צריך למקד את הדברים!

 20. אורח/ת הגב

  אני לא מבינה משהו
  כפר הורדים הוא המקום היחידי בעולם שיש בו פריצות?
  מה עושים במקומות אחרים בארץ ובעולם?
  לא צריך להמציא את הגלגל מחדש.
  אפשר להעתיק אותו ממודלים מוצלחים.

 21. אורח/ת הגב

  19 צודק !
  קצר וקולע!

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן