פתיחת תערוכה של עופר רבינוביץ במרפאת כלליתכפרניק or768 פתיחת תערוכה של עופר רבינוביץ במרפאת כללית

 

השתנות איטית – תערוכה של עופר רבינוביץ במרפאת הכללית כפר ורדיםחדשות אחרונות