מינץ זאב ויונהשם : מינץ
טלפון : 9978904
כתובת : אורן 9