הירש מרים

שם : הירש
טלפון : 9571619
כתובת : שניר 46