דרוש לעבודת גינוןלמספר שעות (4-5 ) בסוף השבוע הקרוב – לעבודת גינון פשוטה , הוצעת עשבים וניקיון
052-4289294

תגובות פייסבוקחדשות אחרונות