גצלר שלמה ובתיה

שם : גצלר
טלפון : 9972778
כתובת : מירון 18