ברודצקי פנחס ושושנה

שם : ברודצקי
טלפון : 9576006
כתובת : חרמון 25