אייל אומנויות וקודשתפילין לבר מיצווה מהודרים
נרתיקים רקומים בשם
בדיקת מזוזות
כיתבי יד על קלף
כתובות על קלף
במאור פנים והדרכה
קדושה שהיא גם יפה
אייל בן אילוז0502429553

תגובות פייסבוק