תכנון סביבתי


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
מערכת כפרניק

בוועדה לפרוגרמה ירוקה: יואב ניצב, אריה רוזנצוויג, אסנת אור, נעם מסד, צילה שנהר, יובל אבנד וטוביה ארז

כפרניק יחיאלי ויואב ניצב1 תכנון סביבתי

 

בוועדה לפרוגרמה ירוקה: יואב ניצב, אריה רוזנצוויג, אסנת אור, נעם מסד, צילה שנהר, יובל אבנד וטוביה ארז

 

לאחרונה יזמו, חברי קבוצת "כפר ורדים ירוק", ביחד עם ראש המועצה הקמת ועדה להכנת פרוגרמה ירוקה.   

מטרת הוועדה היא בין השאר הכנת תכנית אב לאיכות הסביבה והקהילה אשר תשמש פרוגרמה למתכננים ולמועצה לביצוע ההתאמות והשינויים הנדרשים כדי להפוך את כפר ורדים למקום עם נוכחות אקולוגית וחיבור קהילתי ברמה גבוהה.

           

לוועדה נבחרו ומונו נציגי ציבור ונציגי מועצה :

יו"ר הוועדה יואב ניצב: יו"ר תנועת "כפר ורדים ירוק". בעל תואר שני בפיתוח בר-קיימא מומחה ויועץ לתיירות אקולוגית.

אריה רוזנצוויג: מהנדס, יועץ עסקי, ומנתח מערכות. לשעבר מנהל בכיר בתעשייה ופעיל בתחומים שונים בכפר ורדים.

אוסנת אור: תואר שני במנהל ציבורי, ניסיון מעשי ביזום ויישום תכניות חינוכיות במסגרות ציבוריות.

נועם מסד: אדריכל נוף, מהנדס העיר קריית ביאליק.

צילה שנהר: אמא ל-3 שאכפת לה מנושאים סביבתיים בשביל הדור הנוכחי והדורות הבאים.

טוביה ארז: מהנדס בניין עצמאי עם התמחות בניהול הקמה של ישובים ומבנים. חבר פעיל בתנועת "כפר ורדים ירוק", בוגר קורס לבנייה ירוקה של מרכז הבנייה הישראלי וחבר בוועדה לאיכות הסביבה של כפר הורדים.

מהנדס המועצה יובל אבנד.         

את פעילות הוועדה מרכז מנהל פרויקטים במועצה ניר מסיקה.

הוועדה קימה ישיבה ראשונה כדי לגבש נושאים אשר יכללו בפורגרמה ומצורף סיכום הדיון אשר פתוח לעיון וציבור והערותיו.

           

 

כפרניק התנועה הירוקה_0 תכנון סביבתי

 

 

 

סיכום סיעור המוחות

 

החזון: כפר ורדים שואף להיות מוביל/חדשני בתחום הירוק.

וזאת על ידי:

א. הפחתה בשימוש במשאבים מוגבלים: מים, קרקע, אנרגיה.

ב. הפחתה בנסיעות ברכב פרטי ומתן פתרונות תנועתיים ידידותיים לפרט, לקהילה ולסביבה.

ג. שמירה על בריאות הציבור, על ידי מניעת זיהום קרקע אויר ומים.

ד. חינוך לחיים בריאים, לאקולוגיה ולאורח חיים בריא.

ה. הגברת הבניה בתקן ירוק.

ו. גינון פרטי וציבורי תואם לשמירת הסביבה,. לעודד שימוש הפרט והקהילה בגנים והגינות הציבוריים.

ז. עידוד התעסוקה בכפר.

ח. הקמת פרויקטים אשר יגבירו את החיכוך הקהילתי.

 

 

ראשי הפרקים של הפרוגרמה, כפי שעלו בסיעור המוחות:

 

1. תכנית אב ירוקה לכפר ורדים.

א. תוכן תכנית אב ירוקה, מפורטת, לכפר ורדים.

ב. תוקם, מתוך כוח האדם הקיים במועצה, מנהלת פרויקט ירוק.

ג. יופנו משאבים לצורך תכנון מפורט, שיבוצע בשילוב תושבי הכפר.

ד. יגובשו מדדים כמותיים שימדדו באופן שוטף ויאפשרו היזון חוזר לגבי התקדמות הכפר בדרך לכפר ירוק.

 

 

2. בניה

א. בחלקים בהם אין עדיין בניה, תחויב בנייה פרטית בתקן ירוק. בחלקים הבנויים יבחנו אפשרויות לעידוד הכנסת חלקים מתקן הבניה הירוק, שחלקם מפורטים במסמך זה, בסעיפים שונים.

ב. כל מבני הציבור, כולל מבני חינוך, יבנו על פי תקן ירוק. מבנים קיימים יוסבו, במידת האפשר לתקן ירוק.

ג. יעשה שימוש רחב בחומרי בניה מקומיים.

ד. באזורים שטרם ניבנו, ישונו קווי הבניין, כך שהחצר הגדולה תהיה בחזית המבנה ולא מאחור.

ה. ציפוף הבניה, במקומות בהם הדבר ניתן, תוך שמירה עם האופי הכפרי של כפר ורדים.

 

 

3.  הפחתת השימוש במשאבים מוגבלים:

א. צמצום השימוש במי שתיה להשקיית גינון וגינות ציבוריות.

ב. נטיעת עצים ושתילת צמחים שאינם זקוקים להשקיה, או זקוקים להשקיה מועטה.

ג. הגברת השימוש במים ממוחזרים / אפורים.

ד. יצירת מקומות לספיגת מי נגר.

ה. מעבר לתאורת רחובות חסכונית.

ו. שימוש מוגבר באנרגיה מתחדשת: שמש, רוח וייצור אנרגיה מאשפה.

ז. ציפוף הבניה, במקומות בהם הדבר ניתן, תוך שמירה עם האופי הכפרי של כפר ורדים.

 

4.  תחבורה ותנועה:

א. תחבורה פנימית בתוך הכפר לצמצום השימוש ברכב פרטי, ומתן עדיפות לשאטל חשמלי סובב כפר.

ב. הסעות מאורגנות למרכזי הקניות ביישובים הקרובים, לצמצום השימוש ברכב פרטי ולמתן פתרונות לאלה שאין להם רכב פרטי.

ג. פיתוח מסלולים לתנועה לא מוטורית: מסלולי הליכה, מסלולים לקולנועיות ולאופניים. מסלולים נוחים ובטוחים לתנועה.

ד. סגירת נתיבי נסיעה ליד בתי הספר והגנים, בשעות מסוימות, לטובת הליכת תלמידים אל ומבתי הספר והגנים.

ה. פיתוח פינות ישיבה והתכנסות מוצלות לאורך המדרכות ולאורך מסלולי התנועה הלא מוטורית.

 

5.  אשפה

א. הפרדה במקור. חלוקת פחי אשפה מתאימים והתאמת מערכת איסוף האשפה.

ב. הקמת מרכזים קטנים ונגישים, לאיסוף אשפה למחזור.

ג. מחזור אשפה ברמה הביתית והציבורית.

ד. קידום האפשרות לייצור אנרגיה מאשפה, כדי לבטל את הצורך בהטמנת אשפה.

ה. הצבת קומפוסטרים שכונתיים, ושימוש בקומפוסט לדישון הגינון הציבורי והפרטי.

 

6.   גינון

א. הגדלת מספר הגינות הציבוריות בהן משולבות פינות משחק וכושר.

ב. הרחבת השימוש בגדרות חיות, שאינן צורכות מים, במקום גדרות אבן, מתכת ועץ.

ג. הקמת גינות ירק ציבוריות / קהילתיות.

ד. פיתוח תרבות הנופש והפנאי בחורשות הקיימות, ובאלה שיינטעו בעתיד (מודל חורשת הבר/בת).

ה. נטיעת עצים ושתילת צמחים שאינם זקוקים להשקיה, או זקוקים להשקיה מועטה.

ו. יצירת מקומות לספיגת מי גשמים בגנים, בגינות ובכל האתרים בהם יש צמחיה. מי הגשמים שיאגרו בקרקע בחורף ישקו את הצמחים והעצים בעונות היבשות.

 

7.   מניעת מפגעים סביבתיים

א. תבוצע פעילות למניעת רעש ממקורות בתוך הכפר או מחוץ לכפר.

ב. תבוצע פעילות למניעת ריחות רעים ממקורות בתוך הכפר או מחוץ לכפר.

ג. תבוצע פעילות למניעת זיהום אוויר ממקורות בתוך הכפר או מחוץ לכפר.

ד. תבוצע פעילות למניעת זיהום קרקע ממקורות בתוך הכפר או מחוץ לכפר.

 

 

8. תעסוקה בכפר

א. עידוד הקמת עסקים בבתים, ובתנאי שעסקים אלה יתאימו ל"כפר ירוק", כלומר לא יגרמו למפגעי רעש, זיהום אוויר זיהום קרקע. וכן שלא יעמיסו על התנועה והחנייה באזור בו יפעלו.

ב. תימנע הקמת עסקים שלא יעמדו בתנאים המפורטים לעיל.

ג. יתוכנן אזור תעסוקה בכפר שיאפשר לעסקים כנ"ל לפעול בתוך הכפר.

 

 

9.  הסברה וחינוך

א. תוכן ותיושם תכנית הסברה (יחסי ציבור) לתושבים.

תוכן ותיושם תכנית לימודים לגנים ולבתי הספר בכפר. התכנית תכלול לימוד תאורטי ויישום בפועל במוסדות החינוך.

 

 

תגובות פייסבוק


5 תגובות

 1. ריאליסטים הגב

  שוב ממציאים את הגלגל? אתם אופטימיסטים או מה?
  רעיונות ממש לא חדשים לניסוי – לצוות הלא ממש חדש בעיר:
  ב. הפחתה בנסיעות ברכב פרטי ומתן פתרונות תנועתיים ידידותיים לפרט, לקהילה ולסביבה – דובר על זה ושנים שלא הצליח אף פתרון. אולי רכבת כפרית? לפחות את זה לא שמענו.

  ג. שמירה על בריאות הציבור, על ידי מניעת זיהום קרקע אויר ומים – על קרקע ומים – קשה לשלוט. על מה שמעליה – אפשר. כשקודחים יסודות לבתים חדשים, והקרקע לא רטובה כי אף אחד לא מקפיד על תקנות הבנייה – כל האזור מתמלא אבק, זיהום מכלי הרכב והעבודה העוסקים במלאכת הקדיחה, רעש – טוב, לא נדבר על איכות חיים בלתי נסבלת כבר 15 שנים לפחות.

  ד. חינוך לחיים בריאים, לאקולוגיה ולאורח חיים בריא – אורח חיים בריא מתחיל מהבית, מההורים שאמורים להוציא את הילדים עם קרם הגנה וכובעים לרחובות בשעות הצהריים ואחה”צ החמות. חינוך לאורח חיים בריא – קסדה בראש טוב, ונהיגה בטוחה באופניים – לא רואים שמשהו נעשה בנדון.

  ה. הגברת הבניה בתקן ירוק – מישהו יכול להכניס כתבה על בנייה בתקן ירוק, שידעו התושבים והקבלנים?

  ו. גינון פרטי וציבורי תואם לשמירת הסביבה, לעודד שימוש הפרט והקהילה בגנים והגינות הציבוריים – הפחתת צמחייה ציבורית = הפחתת מכונות גיזום שפולטות מזהמים לאוויר, מכונות טיטוא רחובות לסילוק עלי שלכת – פולטות רעלים ומזהמות את האוויר – עד לסכנת מחלות נשימה. פחות צמחייה – פחות השקייה – חוסך מים.

  ח. הקמת פרויקטים אשר יגבירו את החיכוך הקהילתי – טוב, אם למישהו יש עדיין אשליה של קהילתיות, במקום להבין שהמקום הזה ענק ביחס לישוב קהילתי מבחינת מס’ תושבים, מטראז’ ופרישה על השטח.

 2. מול מירון הגב

  ברחוב מירון עובדים בבנייה מזהמת ללא התחשבות בחוקי בנייה ירוקה
  כבר ב-08:00 בבוקר של יום ראשון כלי העבודה קודחים, ענני אבק לבן מתמרים לכל עבר – ללא הרטבת הקרקע כדי למנוע את הזיהום, רעש הקידוח שמפר את שלוות הסביבה הגלילית (תוצר לוואי של תנופת פיתוח שאין הרבה מה לעשות אתו) – איפה חברי ועדת הפרוגרמה הירוקה בדיוק בזמנים האלה? איך מקימים ועדה, מעסיקים שביעיה של אנשים שאין ספק לגבי איכותם ואיכות תפקודם – ובשטח הקבלנים עושים בכפר ורדים כבשלהם, ואין דין, ואין אף אחד שיתן את הדין לאף דיין?

 3. תושבת ותיקה הגב

  “ציפצוף ארוך” על הוועדה לאיכות הסביבה של המועצה.
  מינוי וועדת ההיגוי ללא תאום עם וועדת איכות הסביבה של המועצה מנוגד למינהל תקין. אבל כנראה שכאשר הבחירות בשער הכל מותר ואפשרי.

 4. יפה הגב

  “ירוק עם אבק והרבה חרה של כלבים”

  הגיע הזמן לשינוי
  הכל סיסמאות בחירות
  והרבה צלצולים ומעשים????????????????????..

  22 אוק יום הדין לשינוי חברתי אמיתי

 5. שימי הגב

  ירוק

  סיסמאות בחירות והבטחות שווא
  עבודה בעיניים
  השינוי יול אחרי 22 לאוקטובר

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן