מורה לטיסנאותמדריך בנית והטסת טיסנים ורחפנים
ניתן ללמוד במסגרת שיעור פרטי או חוג

דניאל
0546492482

תגובות פייסבוק