לעבודה בחצרלעבודת גינון וסידור חצר נדרש נער לכמה שעות.
להתקשרות:משה 0527419918

תגובות פייסבוק